2017. - numeroloģiski skaidrojošā prognoze 

Pilna gadsimta un simtgades izmantošana ir primārais aprēķins un pats svarīgākais gada cikla Skaitļa noteikšanā. Summā iegūtais valdošais gada Skaitlis “1” veido kolektīvo nosacījumu, uzvedību un iespēju karkasu.

2016.gada prognoze 

Sekundāri kā palīgu analizē arī – 17/8.

Svarīgs ir ikviens skaitlis šajā aprēķinā.

Skaitlis "1" simbolizē vienotu veselumu, sevī ietverot kā sākumu, tā beigas, kāda procesa sākšanos, attīstību, kulmināciju, sairšanu un atkal jauna procesa sākšanos.

“1” sevī nes Saules simbolismu, prasot kā atskaiti no cilvēkiem visu, kas šai planētai ir svarīgs. Astroloģiskais gads, kas sākas līdz ar Saules ieiešanu Auna zīmē 2017. gada 20. martā plkst. 12:28, arī ir Saules gads.

“1”, Saules un Ugunīgā Gaiļa ietekme dod lielas izredzes harizmātisku personu uznākšanai un autoritāru, vadošu sistēmu radīšanai, jaunu un grandiozu ieceru aizsākšanai. Individuālā plānā visu izšķirs personīgie dzīves uzstādījumi, patriarhālais modelis, gribasspēks, vēlme, mērķis, egoisms, paškontrole un radoša izpausme.

Tā kā skaitlis “1” veidojas no starpskaitļa “10”, gads nesīs tādas situācijas kā “veci vēži jaunā kulītē”, “sena dziesma jaunās skaņās” u.tml. atkārtošanās mēģinājumus. Reizē arī “10” dod jaunu izeju meklējumus un jaunu ciklu sākumus. Ugunīgais Gailis apstiprina, ka svarīgāka loma kļūs līderiem mājās, kolektīvā, valstī, pasaulē.

2017. gadā lielu lomu Latvijā spēlēs arī “17/8”. Tā kā Latvija nes “8” vibrācijas, esam ieguvuši Latvijai sekmīgu attīstības gadu, kas vainagosies 2018. gadā ar valsts jubileju. Atšifrējot “17/8”, var teikt, ka iniciatīva, kas nāk no “1”, iziet “7” līkločus, klupienus, (laimes) meklējumus, lai sasniegtu “8”, iemiesotu lietderīgu iznākumu, pragmatisku vēstījumu ar bezgalīgām iespējām. “8” vienmēr piesaista pārmaiņas, liktenīgus notikumus, jaudīgus scenārijus un visa veida bezgalību – kā horizontāli noguldīts “8”. Tā ir attīstība, kas mijas ar askētisku atteikšanos no visa liekā, izpratni, ka laime sasniedzama caur grūtībām un pacietību, ka lielu mērķu vārdā ir gabaliņš jānoiet ne tikai vīzēs, bet arī basām kājām. Kas to būs sapratuši, tos 2017. gadā gaida gods, slava, labklājība un cēlu mērķu sasniegšana. Gada pareizākā doma būtu: “Ko es varu dot valstij, sabiedrībai, ģimenei.” Tos, kurus vada savtīgums, – ko valsts (“8”) dos man (“1”) –, gaida pārmācīšana, vilšanās un grūtības. Gads ir ļoti veiksmīgs lielai uzņēmējdarbībai, bet arī mazās saimniecības var pacelt lielāku jaudu. Plaši izskanēs pa kādam lielam skandālam, nozares krīzei un uguns aprītam biznesam, jo Uguns Gaiļa gads, tomēr vairākums šo gadu atcerēsies kā lielo iespēju laiku.

Viens pats – vienots un jaudīgs

Skaitlis "1" simbolizē vienotu veselumu, sevī ietverot kā sākumu tā arī beigas. Katra veselumā esošā daļa satur informāciju par visu veselumu kopumā. Indivīds satur informāciju par tautu. Visa sākums ir punkts, kurš var izplesties bezgalīgi (to veicinās 17/8) un saraujoties atgriezties savā sākuma stāvoklī. Simbolizē kāda procesa sākšanos, attīstību, kulmināciju, sairšanu un atkal jauna procesa sākšanos. Kustība, kas sasniegusi savu maksimālo attīstības fāzi veicina tā sairšanu, lai veidotu jaunu un labāku līmeni.

Atslēgas vārdi: prasme aktivizēt, organizēt, virzīt; līderība; egoisms; kustīgums, mērķa skaidrība, jaunrade, individualitāte.

Afirmācija: "Es veicu pirmos soļus un sāku drosmīgas lietas!"

Skaitļa pozitīvās īpašības: spēja uzņemties vadību, drosme, neatkarība, izlēmība, aktivitāte, autoritāte, pašpārliecinātība, mobilizēšanās.

Skaitļa negatīvās īpašības: agresivitāte, impulsivitāte, ietiepība, stūrgalvība, egocentrisms, tieksme moralizēt, patmīlība, savas gribas uzspiešana, uzstājība, nepiekāpība, citu vajadzību ignorēšanu, cietsirdība.

Ieteikumi 2017. gadam

Lielākā prasme ir nebaidīties īstenot visu, par ko esi sapņojis. Neatkarības un drosmes laiks. Tiek likti pamati visam deviņu gadu ciklam. Jādomā, ko vēlas, un jāsāk strādāt pie šī plāna, jo viss, ko “iesēs”, nākamajos gados nesīs augļus. Taču nevajadzētu gaidīt tūlītējus rezultātus jau šogad, jo sēklām, kas liktas augsnē, vajag uzņemt spēkus un sadīgt.

Aktīvi jāizstrādā plāni, jāvirza idejas, jāparedz pārmaiņas. Koncentrējas uz savām personīgajām idejām. Paļaujas tikai uz sevi un saviem spēkiem. Nedrīkst palaist garām jaunas iespējas, interesantas idejas. Jācenšas iepazīties ar jauniem cilvēkiem. Nenāks par ļaunu arī izteikts atklātums. Iespējas radīsies mazliet nekaunīgajiem un taisnīgajiem.

Politikā jaunu sabiedrisku organizāciju, partiju veidošana. Jauni līderi no uzņēmējdarbības vides. Bijušo vadītāju piemērošanās jaunām lomām. Lielāka loma būs prezidentam un aktivizēsies jautājums par prezidentālu valsts pārvaldi. Pieaugs valsts diktāts pār indivīdu. Var būt grūtības atrast līderus dažādām organizācijām, struktūrām, jo ne visi varēs pārvarēt uzlikto latiņu. Starptautiskajā politikā būs vērojama tendence – atšķelties citādi domājošajiem, bet savienībās palicēji veidos ciešāku savienību un vienotību. Pastiprināsies centralizēta kontrole un diktāts.

 

Globālā sasilšana. Saulei būs augsts starojums un izteiktas magnētiskās vētras. Uzkarsīs vulkāni un pabīdīsies zemes garoza – zemestrīces. Pasaulē plūdus nomainīs lieli ugunsgrēki. Ugunsnelaimēs un no šaujamieročiem ies bojā daudz vairāk nekā parasti. Treknie gadi ieroču tirdzniecībā un industrijā. Zinātnieki paziņos par jaunu enerģijas pielietojumu.

Biznesā izdosies uzņēmējdarbība, kas ir atkarīga no personības un darbības vienatnē. Attīstīsies Saules bateriju bizness un plauks eko domāšana. Mākslai un sporta biznesam būs labs noiets. Katram jāapdomā, kur atrodas viņa biznesa kodolenerģija. Tur arī jāiegulda spēki, jo saskaldīt “1” gadā sevi sīkumos nevajadzētu jeb, kā teikts parunā, “9 amati, desmitais – bads”. Būs grūtības deleģēt biznesu citiem, jo personīgā klātbūtne ģenerēs komerciālo veiksmi. Personības attīstība dod finanšu augļus. Ieteicams apdrošināties pret ugunsnelaimēm. Zels akciju bizness. Būtiski mainīsies zelta un zeltlietu cenas.

Attiecībās vajadzētu pilnveidot sevi. Var mainīt imidžu. Veidosies karmiskas attiecības, kur lielu lomu spēlēs savstarpējā cieņa. Veidosies uz izdevīgumu bāzētas attiecības. Daudzi izšķirsies dzīvot vieni – “ja nav, tad nav”, “visu vai neko”. Lielas iespējas dabūt “visu”, ja pats nodemonstrē lielāku radošumu, ieinteresētību un mērķtiecību. Tomēr personīgi jāatceras, ka pārlieku liela bravūra un egoisms attiecībās ar citiem var novest pie vienpatības un vientulības. 

Pirmais gads deviņu gadu ciklā

 Neatkarības un drosmes laiks. Šogad lielākā prasme ir nebaidīties pielietot visu, par ko esi sapņojis. Ko sēsi, to audzēsi nākamos deviņus gadus. Aktīvi izstrādā plānus, izvirzi idejas, paredzi pārmaiņas. Koncentrējaties uz savām personīgajām idejām.  Paļaujies tikai uz sevi un saviem spēkiem. Nāks jauni cilvēki, jaunas iepazīšanās. Esi nekaunīgs, tiešs un taisnīgs pret sevi. Iemācieties būt atvērts pret apkārtējo pasauli. Vajadzētu pilnveidot sevi. Vari mainīt imidžu. Gada krāsa - sarkanā. 

TAVS PERSONĀLAIS GADS

Numeroloģijas prognozēšanā tiek izmantotas dažādas metodes. Prognozi var sastādīt gan īsam laika periodam, gan ilgstošam. Tās var būt ilgtermiņa, vidēja ilguma un īslaicīgas metodes. Ilgtermiņa – attiecas uz dzīvi kopumā un sadala to vairākos svarīgos periodos. Vidēja ilguma – prognozes apmēram gadam, bet īslaicīgas dod iespēju koriģēt cilvēka dzīvi mēnesim, dienai.

Kristapa Baņķa numeroloģijas mācību un profesionālā datorprogramma „Pats sev numerologs” paredz sekojošu individuālā gada izskaitļojumu.

Kā izskaitļot individuālo – Personālo gadu

Individuālie gadi veido deviņu gadu grupas, kas secīgi mainās skaitļos no 1 līdz 9, pēc tam atkal sākas jauns cikls – 1 līdz 9.

Individuālā gada skaitli nosaka, saskaitot dzimšanas mēnesi, dzimšanas dienu un pašreizējo kalendāro gadu: dzimšanas mēnesis + dzimšanas diena + pašreizējais gads.

Cilvēkam ar dzimšanas datiem 16.08.1973. aprēķināsim individuālo gadu 2016. gadam:

16 (dzimšanas diena) + 8 (dzimšanas mēnesis) + 2016 (aktuālais kalendārais gads) = 16+8+9 (summa 2016) = 33 = 3+3 = 6

Tātad 2016. gads šim cilvēkam nes skaitļa 6. vibrācijas.

Tas arī ir iegūtais individuālais = Personālais gads.

Aprēķini savu gadu!

Pirmais gads deviņu gadu ciklā. Neatkarības un drosmes laiks. Šogad lielākā prasme ir nebaidīties pielietot visu, par ko esi sapņojis. Ko sēsi, to audzēsi nākamos deviņus gadus. Aktīvi izstrādā plānus, izvirzi idejas, paredzi pārmaiņas. Koncentrējies uz savām personīgajām idejām. Paļaujies tikai uz sevi un saviem spēkiem. Nāks jauni cilvēki, jaunas iepazīšanās. Esi nekaunīgs, tiešs un taisnīgs pret sevi. Iemācieties būt atvērts pret apkārtējo pasauli. Vajadzētu pilnveidot sevi. Vari mainīt imidžu. Gada krāsa – sarkanā.

Otrais gads deviņu gadu ciklā. Pacietīgas un nesteidzīgas virzīšanās gads.  Vajadzētu paanalizēt, vai pērngad padarītais ir tieši tas, ko vēlējies. Varbūt jālūdz kādam padoms, kaut kas jāatlaiž, kaut kur jāpiekāpjas. Resursu uzkrāšanas gads. Jākrāj informācija un jāuzkrāj materiālie līdzekļi. Neizpaud savus nodomus. Iespējams veiksmīgi mainīt dzīves vietu. Šim gadam raksturīga sadarbība un pacietība, kā arī partnerattiecību nostiprināšanās. Nepieciešama pacietība, tādēļ necenties paātrināt notikumus. Visam savs laiks.

Trešais gads deviņu gadu ciklā. Sevis apliecināšanas gads, kas būs patīkams ar sabiedrisko darbību, līksmi un jautrām izklaidēm. Ceļojumi. Esi optimists, mundrs, draudzējies. Radīsies iespējas izpaust savas radošās dotības. Reklamē sevi, darbu, biznesu, idejas. Strādā ar iedvesmu, liekot lietā iztēli. Piedomā pie tā, kā izskaties. Savu runas stilu vajadzētu noapaļot. Šogad iespējami mīlas trīsstūri, tādējādi ir iespējams enerģijas pārtēriņš. Sevis “savākšanai” noderēs izglītības ceļš. Balvā par tenkošanu novāksi iepuvušus augļus.

Ceturtais gads deviņu gadu ciklā. Stabilizācijas, iemaņu nostiprināšanas un sūra darba gads. Pašam vien būs jārealizē savas idejas. Lai būtu vieglāk, dzīvo pēc noteikumiem. Gūsti gandarījumu no darba. Vari iegādāties nekustamo īpašumu, slēgt laulības, dzemdēt bērnus. Baltiem diegiem šūtā laulība irs pa visām vīlēm. Palīdzi radiniekiem. Centies izlabot pagātnē pieļautās kļūdas, tas darīs drošāku Tavu nākotni. Labi izstrādāt ģimenes ciltskoku, atjaunot sen aizmirstas dzimtas tradīcijas. Sargies no enerģijas pārtēriņa, kas var novest pie paša vai kāda tuvinieka saslimšanas. Ja vari neceļot – nedari to.    

Piektais gads deviņu gadu ciklā. Pārmaiņu, izaugsmes un plašuma gads. Šogad Tavā dzīvē ienāks daudz jaunu cilvēku, ideju, apstākļu, ceļojumu, izpriecu. Var mainīt dzīvesvietu. Īstais laiks atbrīvoties no visa nederīgā, lai pavērtu ceļu jaunajam. Varbūt iekārosi pārāk daudz, kamdēļ pieņemsi nepārdomātus lēmumus, kurus vēlāk nāksies nožēlot. Esi daudzpusīgs personiskajā dzīvē un darbā. Seko pasaules notikumiem. Nešķied veltīgi savus spēkus. Ķeries pie jauna projekta, vairāk reklamē savu biznesu – izvairies no rutīnas. Iegremdējies  dzīves baudās, bet saglabā veselo saprātu.

Sestais gads deviņu gadu ciklā. Pirmajā plānā būs ģimenes lietas. Tas dos gandarījumu, mīlestību, jaunus draugus, sirds siltumu un gandarījumu. Var šķist, ka nekas nenotiek, kaut patiesībā dzīve mācīs iekšēju mieru un ievērot citu intereses. Iespējams, vajadzēs par kādu rūpēties. Šogad iegūsi patiesus draugus. Kāzu, bērna dzimšanas, ģimenes nodibināšanas, jaunu savienību gads. Atsvaidzini laulības dzīvi. Izdaiļo savu māju, apkārtni. Ja veltīsi kādam savu mīlestību vai simpātijas, drīz vien to pašu saņemsi pretī. Uzsāc deju nodarbības.

Septītais gads deviņu gadu ciklā. Gada vibrācijas ir zināšanas un gudrība. Pienācis laiks atpūsties no pasaulīgās kņadas un parūpēties par veselību, pavadot pēc iespējas vairāk laika mierīgā atmosfērā. Vientulība dos laiku pārdomām, zināšanu papildināšanai. Būsi atvērts dzīves mistērijām. Tava rīcība ne visiem būs saprotama, tā var pat izpelnīties kritiku. Nepieciešams sevi pilnveidot un padomāt par savu mērķi un vietu dzīvē. Nav vēlams paplašināt biznesu. Svētceļojums. SPA kūres. Joga un meditācijas. Mācies, tas nesīs augļus nākotnē. Labs laiks pabeigt juridiskās lietas.

Astotais gads deviņu gadu ciklā. Ražas un nopelnu laiks. Tiecies pēc sasniegumiem, Fortūna Tev ir labvēlīga. Nepieciešama godkāre un laba intuīcija. Lielu ieņēmumu un lielu izdevumu gads. Nauda jāiegulda, lai to vairotu. Raizes par naudu var radīt stresu, kas attālinās no kārotajiem mērķiem. Pacīnies par savām idejām, projektiem un sapņiem. Meklē kompanjonus, aizsāc savu biznesu. Nepalaid garām jaunas iespējas.  Ieguldi naudu savā imidžā. Esi praktisks, neļaujies emocijām un sentimentam. Nekritizē un nenoniecini sevi. Rūpējies par veselību.

Devītais gads deviņu gadu ciklā. Nobeigumu un garīguma gads. Jāplūc augļi un jānosaka virzieni jaunajam ciklam, kas aizsāksies nākamgad. Tagad Tu ieraudzīsi savu pūliņu augļus. Aizsāc tikai tos darbus, kurus pagūsi šogad pabeigt. Atmet visu veco un nederīgo. Neuzspied citiem savu viedokli, citādi zaudēsi naudu vai draugus. Visa mērs ir mērenība. Žēlsirdība un nesavtīga kalpošana cilvēkiem tiks atalgota. Nedzenies pēc personiskā labuma. Nerentablus biznesus vajag slēgt. Atdod parādus, neņem kredītus. Katra dzīves situācija būs kā mācību stunda un cilvēki kā Skolotāji. Ziedo. Ļaujies sapņu plūdumam.... 

Lai visi labie darbi izdodas!

Gada izvērstas prognozeswww.superhoroskopi.lv

Mēness/Saules kalendāra un numeroloģisko Personālo dienu apvienojums:

KB Mēness plānotājāwww.astrologi.lv/meness_kalendars/kalendari/tavs_meness_kalendars/

ASTRO VIP www.astrovip.lv

NUMOSKOPS – prognozes katrai dienai: www.numerologi.lv