AstroNumerologs Kristaps Baņķis 
un Numerologi.lv pārstāv
Pitagora numeroloģijas virzienu, 
būtiski papildinot un modernizējot ar K.Baņķa autormetodēm 

Pitagorisms bija filozofijas virziens un skola Senajā Grieķijā, kas par savu ideju pamatu pieņēma Pitagora pasaules skatījumu un koncepcijas, visas dabas parādības un kosmosa esamību reducējot uz kvantitatīvām, skaitliskām attiecībām. Pitagoriešu skolai, kuras ietekmes uzplaukums attiecināms uz 4.gs.p.m.ē., bija lieli nopelni matemātikas un astronomijas attīstībā.

Atzinumu, ka viss ir cipari, domājams, izteicis jau pats Pitagors, eksperimentēdams ar monohordu (vienstīgas instrumentu) un atklādams, ka skaņu augstums un saskaņa starp tām atkarīgas no smagumiem, kas novelk stīgu un kuru attiecību var izteikt veselos skaitļos. Tolaik šis atklājums radījis lielu iespaidu; var teikt, ka lira, respektīvi, harmonijas jēdziens, kļuva par izejas punktu grieķu filozofijai. Pitagors pieņēma, ka līdzīgi tam, kā lirā saskaņu noteic skaitļi, tā tas ir arī visur citur. Ar to uzgāja ceļu, kas, uzmanību pārnesot no kvalitātes uz kvantitāti, vēlāk noveda pie moderniem matemātiski izteiktiem dabas likumiem, bet sākotnēji tikai veicināja patvaļīgu ciparu simboliku, piemēram, 5 uzskatīja par laulības ciparu, jo tas bija vīrišķā un sievišķā cipara summa, 4 — par taisnības skaitli, jo tas vienādi dalījās utt. Tomēr svarīgs bija atklājums, ka nozīme ir ne tikai lietas vielai, bet arī formai, elementu apvienojumam jeb — kā sacīja pitagorieši — idejai (eidos, veidols), ko pielīdzināja skaitliskai shēmai. No tā brīža daudzi sāka atzīt, ka pasauli veido formālais princips, iedarbojoties uz matēriju, kas pati par sevi ir bezveidīga un nespēj radīt nekā pozitīva.

Kas ir Numeroloģija

Numeroloģija ir zinātne (latīniski: numerus – skaitlis, logos – zinātne), kas ļauj izprast likumsakarības, kā cilvēka dzimšanas dati, vārds un uzvārds ietekmē psiholoģiskos procesus cilvēkā, viņa attieksmi pret dzīvi un cilvēkiem kopumā. Tāpat kā eksistē DNS kods, kas atbild par fizioloģiskajiem procesiem ķermenī, tā eksistē ciparu kods, kas satur informāciju par psiholoģisko uzvedības modeli cilvēkā.

Numeroloģijā par pamatu izmanto Pitagora pasaules skatījumu un koncepcijas, ka visas dabas parādības un kosmosa esamību var reducēt uz kvantitatīvām un skaitliskām attiecībām. Pitagors meklēja atšķirīgās dabas zinātnes sfērās, vienojošas likumsakarības, jo visumā viss pakļauts vienam likumam. Lai vieglāk būtu raksturot šis likumsakarības, tika izmantoti cipari, kurus pazīstam arī šodien.

Katrs cipars apzīmē konkrētu magnētiskā lauka viļņa svārstību frekvenci, kas ietekmē cilvēkā psiholoģiskos procesus. Ciparu izkārtošanās konkrētā secībā veido mijiedarbību starp psiholoģiskajiem procesiem cilvēkā un viņa sajūtām. Tas ir tāpat kā izmantojot vienus un tos pašus klavieru taustiņus atšķirīgā secībā, mēs spējam atskaņot dažādus skaņdarbus, radot atšķirīgus noskaņojumus.

Kas ir Numerologs

Numerologs ir speciālists, kurš, izmantojot zināšanas par ciparu raksturojošām īpašībām, sniedz psiholoģiska rakstura pakalpojumu, lai palīdzētu cilvēkiem izprast kā dzimšanas dati, vārds un uzvārds ietekmē viņu uzvedību un attieksmi pret apkārtējo pasauli. Numerologs palīdz izprast likumsakarības, kas izraisa konkrētus notikumus, analizē divu vai vairāku cilvēku raksturu saderību, palīdz profesijas izvēlē, iesaka piemērotāku laiku konkrētas darbības uzsākšanai.

Numerologs kā profesija ir iekļauta profesiju klasifikatorā.
•    5151 Astrologi un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

Numerologa Ētikas kodekss

Numerologu ētikas kodeksa pamatā ir atziņa, ka Numerologs ir kā profesija, ar kuru nodarbojas personas, kurām ir

- speciālas zināšanas numeroloģijā;

- praktizē numeroloģiju.

Ar zināšanām numeroloģijā saprot padziļinātu skaitļu nozīmes izpratni, noteiktu aprēķinu metodikas izmantošanu, spēju sasaistīt tās personības raksturu izpēti un notikumu prognozēšanu.

Numeroloģijas zināšanas apstiprina konkrēti profesionāli darbi, konsultēšanas prakse un zināšanas apliecinošs sertifikāts.

LatNA aicina mēdijus, interneta portālus un lietotājus izmantot tikai ar autorību apstiprinātu numerologu prognozes. Numerologi parakstās ar savu vārdu, tādējādi garantējot kvalitāti.

Numerologu ētikas kodeksa noteikumi attiecas uz visiem Latvijā praktizējošiem numerologiem. Tas nosaka ētikas pamatprincipus, kuri jāievēro visiem numerologiem, kuri ir iesaistīti Latvijas numerologu praksē.

Numerologi iepazīstas ar ētikas kodeksu un ar savu parakstu apliecina, ka piekrīt un ievēros kodeksā pausto.

Ētikas kodekss ietver visiem numerologu pārstāvjiem ieteicamos darbības standartus viņu ikdienas darbā ar cilvēkiem – kolēģiem, darba devējiem, klientiem un arī ar sabiedrību kopumā. Kodeksu izmanto ētiska rakstura problēmu apspriešanai un konkrētu risinājumu meklējumos.

Numerologu ētikas kodeksa pamatuzdevums ir akcentēt numerologa profesijas nozīmīgumu un kvalitāti.

1. Numerologu ētikas pamatprincipi

1.1. Neatkarība.

Numerologam jābūt pilnīgi neatkarīgam un brīvam no jebkādas ietekmes, jo sevišķi no tādas, kas var rasties dēļ viņa personiskajām interesēm vai kāda spiediena rezultātā.

1.2. Godīgums.

Numerologa personiskā cieņa un godīgums ir obligāts profesijas nosacījums attiecībām ar klientu, kas balstās uz uzticēšanos.

Numerologs apzinās, ka katra attīstības ceļš ir individuāls, tāpēc nav salīdzināms ar cita numerologa profesionālo līmeni.

1.3. Konfidencialitāte.

Numerologs nedrīkst trešajām personām izpaust to, kas kļuvis zināms, sniedzot numeroloģiskos pakalpojumus.

2. Attiecības ar klientu

2.1. Strādājot ar klientu, numerologam aizliegts ar savu darbību apzināti kaitēt klienta interesēm. Numerologam jāinformē klients, ja konsultācijas laikā tiek izmantotas kādas citas konsultēšanas metodes. Numerologs respektē katras personas tiesības uz pašrealizāciju tādā mērā, kādā tā netraucē citu personu tiesību realizāciju.

2.2. Numerologs neuzspiež klientam savu viedokli. Numerologa konsultācijas pamatuzdevums ir palīdzēt personai izprast sevi, sev tuvos cilvēkus, izdarīt dzīves un profesionālo virziena izvēli.

2.3. Numerologs jebkurā brīdī var atteikties no darba ar klientu, ja viņš šādu darbu nav uzsācis vai, vienojoties ar klientu, darba gaitā.

2.4. Numerologs neuzņemas atbildību par cilvēka personisko izvēli un rīcību pēc konsultācijas.

3. Uzdevuma pieņemšana

3.1. Numerologs nevar uzņemties veikt darbu, ja viņš attiecībā uz konkrētā klienta jautājumu nav kompetents un nevar precīzi veikt savu profesionālo pienākumu.

3.2. Numerologs nedrīkst atļaut savu profesionālo praksi vai vārdu izmantot citām personām.

4. Personiskā reklāma

4.1. Numerologs nedrīkst sevi reklamēt vai piedāvāt savu palīdzību, ja tas neatbilst viņu iespēju un zināšanu līmenim.

4.2. Bez numerologa piekrišanas nevienam nav tiesības viņa vārdu iekļaut reklāmā vai jebkuros citos paziņojumos.

4.3. Numerologs reklāmas nolūkos nedrīkst apvienot vienā reklāmā sfēras, kas nav radniecīgas numeroloģijai. (izņemot astroloģiju, jo šim darbības sfērām profesiju klasifikatorā ir viens kopējs kods)

5. Numerologu savstarpējās attiecības

5.1. Starp numerologiem un numeroloģijas interesentiem pastāv uzticības un sadarbības attiecības. Numerologam jāizturas pret savas profesijas kolēģiem ar cieņu, pieklājību un godīgumu. Numerologam, sarunās ar citu kolēģu klientiem vai citām personām, jāatturas no savu kolēģu darbības negatīva vai noniecinoša vērtējuma. Numerologs atzīst kolēģu un citu speciālistu viedokļu un prakses atšķirības, bet kritiku izsaka konstruktīvi.

5.2. Numerologs dalās ar kolēģiem pieredzē un zināšanās, veicinot profesionālo attīstību.

6. Numerologs un mediji

6.1. Numerologs atturas no rīcības, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt numerologa profesijas prestižu.

6.2. Numerologs pauž konstruktīvu informāciju medijos, neceļot nevēlamu ažiotāžu, nenomelnojot citus.

6.3. Jebkurai izteiktajai informācijai ir jābūt numeroloģiski pamatotai. Jebkuram negatīvam publiskam vērtējumam jāpiedāvā harmonisks risinājums.

12.2016.