Numerologi.lv pārstāv
Pitagora numeroloģiju

Izvērsta Personas analīzes iespēja ir NUMO PRO >

Pitagorisms bija filozofijas virziens un skola Senajā Grieķijā, kas par savu ideju pamatu pieņēma Pitagora pasaules skatījumu un koncepcijas, visas dabas parādības un kosmosa esamību reducējot uz kvantitatīvām, skaitliskām attiecībām. Pitagoriešu skolai, kuras ietekmes uzplaukums attiecināms uz 4.gs.p.m.ē., bija lieli nopelni matemātikas un astronomijas attīstībā.

Cipari un skaitļi pitagorismā

Pitagorieši uzskatīja, ka viss ir cipari. Proti, visām lietām universā ir savs cipars, kas tās apzīmē kā unikālas, piemēram:

 • cipars 1: monad (vienotība), visu ciparu radītājs, saprāta cipars;
 • cipars 2: dyad (dažādība, viedoklis), pirmais pāra jeb sievišķais cipars, viedokļa (uzskatu) cipars;
 • cipars 3: triad (harmonija = vienotība + dažādība), pirmais īstais vīrišķais cipars, harmonijas cipars;
 • cipars 4: taisnības vai atmaksas cipars;
 • cipars 5: laulības cipars (pirmais īstais sievišķais cipars + pirmais īstais vīrišķais cipars);
 • cipars 6: radīšanas cipars (pirmais īstais sievišķais cipars + pirmais īstais vīrišķais cipars + 1);
 • cipars 7: īstā brīža, kad kaut kas jādara, cipars (kairos);
 • skaitlis 10: tetractys, visuma (universa) skaitlis.

Pitagorieši zvērēja, piesaucot skaitli 10 — tetraktiju (četrību), kurā saredzēja brīnišķas īpašības.

Atzinumu, ka viss ir cipari, domājams, izteicis jau pats Pitagors, eksperimentēdams ar monohordu (vienstīgas instrumentu) un atklādams, ka skaņu augstums un saskaņa starp tām atkarīgas no smagumiem, kas novelk stīgu un kuru attiecību var izteikt veselos skaitļos. Tolaik šis atklājums radījis lielu iespaidu; var teikt, ka lira, respektīvi, harmonijas jēdziens, kļuva par izejas punktu grieķu filozofijai. Pitagors pieņēma, ka līdzīgi tam, kā lirā saskaņu noteic skaitļi, tā tas ir arī visur citur. Ar to uzgāja ceļu, kas, uzmanību pārnesot no kvalitātes uz kvantitāti, vēlāk noveda pie moderniem matemātiski izteiktiem dabas likumiem, bet sākotnēji tikai veicināja patvaļīgu ciparu simboliku, piemēram, 5 uzskatīja par laulības ciparu, jo tas bija vīrišķā un sievišķā cipara summa, 4 — par taisnības skaitli, jo tas vienādi dalījās utt. Tomēr svarīgs bija atklājums, ka nozīme ir ne tikai lietas vielai, bet arī formai, elementu apvienojumam jeb — kā sacīja pitagorieši — idejai (eidos, veidols), ko pielīdzināja skaitliskai shēmai. No tā brīža daudzi sāka atzīt, ka pasauli veido formālais princips, iedarbojoties uz matēriju, kas pati par sevi ir bezveidīga un nespēj radīt nekā pozitīva.

Kas ir Numeroloģija

Numeroloģija ir zinātne (latīniski: numerus – skaitlis, logos – zinātne), kas ļauj izprast likumsakarības, kā cilvēka dzimšanas dati, vārds un uzvārds ietekmē psiholoģiskos procesus cilvēkā, viņa attieksmi pret dzīvi un cilvēkiem kopumā. Tāpat kā eksistē DNS kods, kas atbild par fizioloģiskajiem procesiem ķermenī, tā eksistē ciparu kods, kas satur informāciju par psiholoģisko uzvedības modeli cilvēkā.

Numeroloģijā par pamatu izmanto Pitagora pasaules skatījumu un koncepcijas, ka visas dabas parādības un kosmosa esamību var reducēt uz kvantitatīvām un skaitliskām attiecībām. Pitagors meklēja atšķirīgās dabas zinātnes sfērās, vienojošas likumsakarības, jo visumā viss pakļauts vienam likumam. Lai vieglāk būtu raksturot šis likumsakarības, tika izmantoti cipari, kurus pazīstam arī šodien.

Katrs cipars apzīmē konkrētu magnētiskā lauka viļņa svārstību frekvenci, kas ietekmē cilvēkā psiholoģiskos procesus. Ciparu izkārtošanās konkrētā secībā veido mijiedarbību starp psiholoģiskajiem procesiem cilvēkā un viņa sajūtām. Tas ir tāpat kā izmantojot vienus un tos pašus klavieru taustiņus atšķirīgā secībā, mēs spējam atskaņot dažādus skaņdarbus, radot atšķirīgus noskaņojumus.

Kas ir Numerologs

Numerologs ir speciālists, kurš, izmantojot zināšanas par ciparu raksturojošām īpašībām, sniedz psiholoģiska rakstura pakalpojumu, lai palīdzētu cilvēkiem izprast kā dzimšanas dati, vārds un uzvārds ietekmē viņu uzvedību un attieksmi pret apkārtējo pasauli. Numerologs palīdz izprast likumsakarības, kas izraisa konkrētus notikumus, analizē divu vai vairāku cilvēku raksturu saderību, palīdz profesijas izvēlē, iesaka piemērotāku laiku konkrētas darbības uzsākšanai.

Numerologs kā profesija ir iekļauta profesiju klasifikatorā.
•    5151 Astrologi un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

Dzimšanas datu nozīme PITAGORA NUMEROLOĢIJĀ

Jānis Kalniņš

Dzimšanas brīža datums, mēnesis, gads 

25 (datums) 03 (mēnesis) 1951 (gads)  

2+5+0+3+1+9+5+1=26 =>2+6=>
8 (Dzīves Ceļa skaitlis; Liktens cipars; Dzīves uzdevuma cipars)

Kādu informāciju par cilvēku sniedz viņa dzimšanas dati?

 1. Dzimšanas dienas datums – rakstura īpašības, kādas mums piedēvē un redz apkārtējie cilvēki, bet tas nebūt nenozīmē, ka mēs tādi esam. Uzvedības stils.
 2. Dzimšanas dienas mēnesis - Uzvedības motivācija. Sajūtu stāvoklis, kas ļauj mums justies novērtētiem un vajadzīgiem.
 3. Dzimšanas dienas gads – Cilvēkus, kurus mēs izvēlamies par saviem draugiem, jo viņu dzīves vērtību kritēriji sakrīt ar mūsu vērtību kritērijiem. Cipari, kas veido gada skaitli, parāda tās rakstura īpašības, kādas mēs gribam redzēt apkārt esošajos cilvēkos. Draugus mēs varam izvēlēties, bet radi ir radi, tāpēc ne vienmēr ar radiniekiem izveidojas labas attiecības. Tas ir ļoti labi novērojams skolas laikā.

 4. Dzīves ceļa cipars/Dzīves Ceļa Skaitlis – enerģijas veids un rakstura iezīmes, kas cilvēkam dzīves laikā būs dominējošās. Izejot no šī cipara enerģijas, cilvēks nosaka savas dzīves prioritātes un mērķus.
 5. Cilvēka vārds – tam cilvēka dzīvē ir divas nozīmes. Pirmā nozīme - kā pats cilvēks sadzīvo un jūtas ar šo doto vārdu (tas ir atkarīgs no tā vai cilvēka vārda cipari ir harmonijā vai disharmonijā ar viņa dzimšanas datiem). Otra nozīme – kā apkārtējā sabiedrība uztver un izturas pret šī vārda skaņas vibrācijām, būtiski, jo sabiedrība nepazīst pašu cilvēku, bet tā uztver vārda skanējumu, kas tāpat kā jebkura cita skaņa izsauc cilvēkā sajūtas un emocijas. Tāpēc nereti var dzirdēt, ka par viena vārda īpašniekiem saka, ka visi viņi ir gandrīz līdzīgi pēc rakstura vai uzvedības. Tomēr tas ir tikai virspusējs spriedums.
 6. Cilvēka uzvārds – piešķir cilvēkam pārmantoto dzimtas enerģiju, kura ir veidota un kopta no paaudzes paaudzē. Parasti cilvēkam lielā mērā piemīt šīs dzimtas spēcīgākās pozitīvās un arī negatīvās īpašības.

 7. Numeroloģijas matrica – Numeroloģijas matricā esošo ciparu daudzums katrā rūtiņā nosaka cilvēkam piemītošo konkrētā cipara raksturojošās enerģijas daudzumu.

Piemēram: 1.rūtiņā – līdera iezīmes, 2.rūtiņā – pacietības potenciālu,3. – ātrumu, kādā cilvēks spēj uztvert informāciju utt.

Papildus pamatprincipiem, uz ko balstās numeroloģija, laika gaitā ir izstrādātas dažādas papildus metodikas precīzākas informācijas iegūšanai, nolasot cilvēka datos iekodēto informāciju.

Numeroloģijas biedrības biedri praktizē vairākas Pitagora numeroloģijas metodikas.

Iepazīsties ar praktizējošo Latvijas numerologu biedrības biedru papildus izmantotajām metodikām.

Latvijas Numerologu Biedrība


VIRZIENI PITAGORA NUMEROLOĢIJĀ

Kristapa Baņķa prakse

Pitagora Numeroloģijas 
apmācības datorprogramma

„PATS SEV NUMEROLOGS”

Detalizēta iespēja aplūkot programmu 

NUMEROLOĢISKĀS ANALĪZES PAMATS

 • Personas dati
 • Vārds un uzvārds pēc oficiālās pases rakstības, izmantojot konkrētās valsts alfabētu
 • Aprēķinu metode:

No cilvēka dzimšanas datiem pēc noteiktas metodes iegūst numeroloģisko vienādojumu ar Dzīves ceļa un aprēķina ciparu, no kuriem tiek veidota Iekšējā Matrica.

 Vārda un uzvārda aprēķini veidoĀrējo Matricu un pilnu Numeroloģiskā koda 5 Skaitļus.

Kristapa Baņķa programmā noteikto vienādojumu galarezultātu ciparus dēvē par Skaitļiem.

Piemēram, visu dzimšanas datu kopsumma sauc par Dzīves Ceļa Skaitli. 

Gala aprēķinos tiek izmantoti pamata Skaitļi no 1 – 9 un Meistara Skaitļi – 11, 22, 33, 44. Meistara Skaitļiem ir noteikta īpaša nozīme.   

 

PERSONĪBAS NUMEROLOĢIJA

1. Dzimšanas datu analīze 

 • Dzimšanas datuma skaitlis: raksturs, Dzīves Ceļa Skaitļa problēmu risināšanas stils.

Dzimšanas datumus skatīsim pa grupām - piemēram, 01., 10., 19. vai 28. datumā dzimušie nesīs sevī skaitļa “1” enerģētiku. Cilvēkiem, kuriem dzimšanas datumā ir kāds no šiem vieniniekiem, būs kopīgas rakstura iezīmes.

„Nulles faktors”. Uzmanība jāpievērš arī dzimšanas datumā esošajai nullei.

 • Dzimšanas datu kopsumma = Dzīves Ceļa Skaitlis

(piem. 01.06.1977. = 31/4 vai 27.09.1991. = 38/11)

Dzīves Ceļa Skaitlis - dzīves virziens, uzdevums.

 • Meistara Skaitļi

Īpaša nozīme numeroloģiskajos aprēķinos ir 11., 22. un 33. Tie pārstāv sevī augstākus enerģētiskos diapazonus, nekā no tiem atvasinātie cipari - 2, 4, 6.

Lai izmantotu Meistara Skaitļa iespējas, cilvēkam vajag attīstīties līdz pietiekami augstam līmenimvai arī nokļūt īpaši labvēlīgos apstākļos, kas sekmētu apslēptā potenciāla atklāšanu. Pretējā gadījumā Meistara Skaitļa iespējas var arī palikt neatklātas.

Meistara Skaitļa uzdevuma līmenis pārsniedz ikdienas dzīves līmeni.

Cilvēkam ar apzinātu Meistara Skaitli raksturīgs īpaši paaugstināts sasprindzinājums. Cilvēks jūt, ka viņam dots kaut kas īpašs, kas atrodas ārpus ikdienas rāmjiem, bet nesaprot, kas tieši ir dots un kā to sasniegt. Tā rodas iekšējais diskomforts un neapmierinātība. Savu spēju apzināšanai un harmoniskai pielietošanai jākļūst par cilvēka mūža uzdevumu.

Meistara Skaitlis – 11. Alķīmijas un transformācijas skaitli. 

Meistara Skaitlis – 22. Augstākais Kosmisko likumu ceļvedis, kas nostrādā kā taisnīgākais tiesnesis. Meistars-radītājs.

Meistara Skaitlis – 33. Simbolizē apziņas plašumu un cēlsirdības, labsirdības triumfu. Skaitlis, kas pašos pamatos var mainīt sabiedrības viedokli.

 • Iekšējās matricas aprēķins

1. pirmais skaitlis – tā ir visu dzimšanas datu summa 16081973=1+6+0+8+1+9+7+3=35. Iegūto summu savā starpā nesaskaitām, bet atstājam un pierakstām 35.

2. otrais skaitlis – tā ir pirmā iegūtā skaitļa ciparu summa, t.i. 35=3+5= 8.

3. trešais skaitlis – no pirmā iegūtā rezultāta (mūsu piemērā - 35) atņemam pirmo dzimšanas datuma ciparu, sareizinātu ar 2. Minētajā piemērā pirmais cipars ir 1 (16081973), tātad: 1 х 2 = 2. Iegūstam: 35 – 2 (1х2) = 33. Iegūto rezultātu nesaskaitām.

4. ceturtais skaitlis – tā ir trešā iegūtā skaitļa ciparu summa, t.i. 33=3+3= 6

Iegūtos skaitļus pieņemts pierakstīt šādi:

16081973      Pirmā rinda – dzimšanas dati

35/8 33/6      Otrā rinda – 4 iegūtie aprēķinu rezultāti

Matricas kvadrātā, kas sastāv no 9 rūtīm (3 х 3), katrā rūtiņā ierakstām tik atbilstošu ciparu skaitu pieraksta rindās sekojošā kārtībā:

Pirmā kolonna: 1,2,3;

Otrā kolonna: 4,5,6;

Trešā  kolonna: 7,8,9;

Augšējā rinda - 1,4,7;

Vidējā rinda – 2,5,8;

Apakšējā rinda – 3,6,9.

1

4

7

2

5

8

3

6

9

 

Piemērā numeroloģiskā matrica izskatīsies šādi:

16081973

35 8 33 6

11

 

7

 

5

88

3333

66

9

 

No dzimšanas datiem iegūto numeroloģisko matricu var saukt arī par Psihomatricu, kura pēc visu deviņu rūtiņu aizpildījuma parāda cilvēka rakstura īpašības, kas nopelnītas iepriekšējās iemiesošanās reizēs, kā arī cilvēka attieksmi pret vienu vai otru virzienu dzīvē.

Šī matrica ir nemainīga (atšķirībā no vārda un uzvārda matricas) un saglabājas zemapziņā visu mūžu.

Pēc matricas rindām var uzzināt par cilvēka tiekšanos uz nospraustajiem mērķiem, par viņa īpašībām partnerībā, par attieksmi pret pārmaiņām, dzīves materiālo pusi, par pašizteikšanos un talantiem. 

Pirmā rinda (1-4-7) – parāda cilvēka mērķtiecību, prasmi izvirzīt mērķus, māku ieplānoto realizēt dzīvē un spēju pārvarēt dzīves kritiskās situācijas.

Otrā rinda (2-5-8) – nosacītā ģimenes līnija, kas rāda cilvēka vēlmi pēc ģimenes, kā arī prasmi dzīvot izveidotajā ģimenē.

Trešā rinda (3-6-9) – cilvēka stabilitātes rādītājs, rāda arī paradumus, jūtas, pieķeršanos un noturību. Šo rindu var arī dēvēt par cilvēka sociālo fonu.

Pirmā kolonna (1-2-3) – rāda cilvēka pašnovērtējumu. Tā satur informāciju par gribasspēku un raksturu, vēlēšanos valdīt pār citiem, iekšējo dialogu ar sevi.

Otrā kolonna (4-5-6) – cilvēka materiālo vēlmju rādītājs, prasme vadīt dzīves materiālo pusi un nodrošinātība.

Trešā kolonna (7-8-9) – prāta, individuālo spēju un talanta rādītājs, parāda prasmi tos nepārtraukti attīstīt un nemitīgi sevi pilnveidot.

Diagonāles līnija (9-5-1) – cilvēka ideālu un garīguma pakāpes rādītājs.

Diagonāles līnija (7-5-3) – cilvēka sabiedriskuma, temperamenta un intīmo vajadzību rādītājs.

Vieninieku skaits matricā rāda cilvēka raksturu, individualitāti, iekšēju vajadzību būt līderim jeb ambīcijas, kā arī gribasspēku un mērķtiecību.

Divnieku skaits matricā rāda cilvēka spēju uzņemt Saules bioenerģiju, saglabāt to un transformēt ģimenē, darbā vai sabiedrībā. Ir enerģija – ir pacietība. Divnieku skaitam ir svarīga loma, nosakot arī cilvēku komunikabilitāti un emocionalitāti.

Trijnieku skaits matricā parāda cilvēka noslieci uz eksaktām zinātnēm, radošumu, analītiskumu, punktualitāti un savu zināšanu praktisku pielietošanu. Trijnieku skaits rāda arī iekšējo dabu, kautrību, sevis pasniegšanas manieri un mijiedarbību ar apkārtējo pasauli.

Četrinieku skaits matricā parāda, kāda ir cilvēka patiesā būtība, nosaka personas disciplinētību, izturību, atbildības sajūtu un sistemātiskumu. Pēc četrinieku daudzuma var spriest par personas seksuālo veselību un attieksmi pret to.

Piecinieku skaits matricā rāda cilvēka loģiku, intuīciju un spēju pielāgoties noteiktai videi un rast kompromisu.

Sešinieku skaits matricā rāda cilvēka darba spējas, stabilitāti, kā arī to, cik praktiska ir personas pieeja dzīvei un kāda ir attieksme pret materiālās dabas jautājumiem. Sešinieku skaits rāda, kā cilvēks uzņem zemes enerģiju un transformē to praktiskā rīcībā vai fiziska spēkā izpausmēs.

Septītnieku skaits matricā rāda cilvēka talantus, kuru spēks smeļas garīgumā. Piedzimstot, katram cilvēkam ir dabas (Dieva) dotas spējas, dotības – vienam vairāk, citam - mazāk. Savukārt, izkoptas dotības jau ir talants. Citam tas notiek ātrāk, citam – vēlāk. Septītnieku skaits matricā liecina par veiksmi un spēju izprast un analizēt apkārt notiekošo.

Astotnieku skaits matricā rāda cilvēka atbildības un pienākuma sajūtu. Tas parāda arī pašpārliecinātības lielumu, labsirdību un prasmi izrādīt mīlestību un līdzjūtību. 

Devītnieku skaits matricā rāda cilvēka intelektu, redzesloka plašumu un garīgās pasaules bagātību. No devītnieku daudzuma atkarīga cilvēka atmiņa. 

2. Vārds un uzvārda analīze

Vārda izvēles, uzvārda maiņas analīze ir Kristapa Baņķa prakses autormetode, kas tiek izskatīta semināros.

 • Alfabēts

Pastāv daudzas sistēmas, kā savienot burtus ar skaitļiem. Programmas autori pieturas pie Pitagora numeroloģijas, burtus secīgi rakstot zem pamata cipariem no 1 līdz 9.

 

1

 

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Ā

 

B

 

C

 

Č

 

D

 

E

 

Ē

 

F

G

 

Ģ

 

H

 

I

 

Ī

 

J

 

K

 

Ķ

 

L         

Ļ

 

 

M

 

 

N

 

 

Ņ

 

 

O

 

 

P

 

R

 

S

 

Š

T

 

U

 

Ū

 

V

 

Z      

Ž

 

 

 

 

 

 • Numeroloģiskā koda 5 Skaitļi

Lai noteiktu cilvēka Numeroloģisko kodu pēc pilnā vārda un uzvārda, nepieciešams katru vārda burtu aizstāt ar pamata cipariem no 1 līdz 9. Atsevišķi jāsaskaita patskaņu summa (a, ā, e, ē, i, ī, o, u, ū) un līdzskaņu summa. Jāatceras, ka Meistara skaitļus – 11, 22, 33 – par pamata cipariem nepārvērš.

Pilnā vārda un uzvārda patskaņu summa nosaka cilvēka Dvēseles Skaitli, viņa patiesās vēlmes un nolūkus, bet līdzskaņu summa nosaka Personības Skaitli – kā cilvēku pieņem sabiedrībā. Savukārt, kopā saskaitītā patskaņu un līdzskaņu summa parāda Likteņa Skaitli – īpašības, kuras palīdz cilvēkam virzīties pa Dzīves Ceļu.

Vēl viens vērā ņemams skaitlis cilvēka Numeroloģiskajā kodā ir Dzīves Ceļa Skaitļa un Likteņa Skaitļa summa = Spēka jeb Alķīmijas Skaitlis.

Rezultātā iegūstam 5 galveno skaitļu (Numeroloģiskā koda) vibrācijas 

Dzīves Ceļa Skaitlis: dzīves virziens, uzdevums.

Dvēseles Skaitlis: cilvēka patiesā motivācija.

Personības Skaitlis: ārējais tēls, citu domas par personu.

Likteņa Skaitlis: harmoniski līdzekļi, spējas dzīves uzdevuma sasniegšanai.

Spēka Skaitlis: panākumu virsotnes, enerģijas avots, kā arī parāda, kā Dvēseles Skaitlis, Personības Skaitlis, Likteņa Skaitlis mijiedarbojas ar Dzīves Ceļa Skaitli.

Mijiedarbībā papildus izmanto Prāta Skaitli: efektīvākais informācijas uztveršanas - apstrādes - nodošanas veids.

Vārda skaitļu summa + Dzimšanas Skaitlis = Prāta Skaitlis.

 • Oriģinālā Kristapa Baņķa izstrādātā attēlošanas metode

Numeroloģijas kods parādīts ar latviešu tautā populārā, vienkāršā, ņiprā un apķērīgā zēna, laimes meklētāja, Sprīdīša tēla palīdzību.

Sprīdītim: galvā – Dvēseles Skaitlis, uz krūtīm – Personības Skaitlis, tarbā – Likteņa Skaitlis. Ceļa rādītājs – Dzīves Ceļa Skaitlis. Laimes gulbis – Spēka-Alķīmijas Skaitlis.

 • Ārējā matrica

Vārda, uzvārda aprēķins dod iespēju veidot vēl vienu - Ārējo matricu.

Tā rāda, vai cilvēkam izdodas līdzsvarot iekšējās matricas (kas veidota no dzimšanas datiem) vibrācijas, kā arī palīdzēs izprast viņa savstarpējās attiecības ar apkārtējiem un izpausmes sabiedrībā.

Mainoties uzvārdam, mainās arī matrica.

 • Iekšējās un Ārējās matricas sapludināšana

Iekšējā matrica – pēc dzimšanas datiem – iekšējie resursi - PAMATS

11111

4

77

2

 

 

3

6

99

 

Ārējā matrica – Vārds, uzvārds + dzimšanas dati – līdzsvaro iekšējo ar ārējiem resursiem

111

4

7

2

555

 

 

66

 

 

Sapludinātā matrica - analīzei

Princips - analizē lielāko skaitli, kāds ir pamatmatricā.

Ārējās matricas skaitļi papildina to trūkumu pamatmatricā. 

11111

4+

77

2+

(555)

3

6 (6)

99

 

 • Karmiskie skaitļi

Abās matricās neaizpildītās vienas nozīmes (skaitļa) rūtiņas liecina, ka trūkstošo skaitļu vibrācijas personībai nav pazīstamas un šajā iemiesošanās reizē cilvēka uzdevums ir izprast trūkstošo skaitļu īpašības un censties tās sevī attīstīt.

 • „Vājie” skaitļi

Par “vājo” skaitli sauc abu matricu vienas nozīmes rūtiņās tikai vienreiz pārstāvētu skaitli. Tas nozīmē, ka esošā skaitļa vibrācijas ir pavājinātas.

 • Numeroloģiskā koda skaitļu mijiedarbība un starpība

Ļoti labi, ja cilvēka Numeroloģiskajā kodā skaitļi atkārtojas. Pirmkārt, tas dod iekšēju līdzsvaru cilvēkā, otrkārt, tas parāda, kāds virziens cilvēkam aktuālāks. Disharmonija jūtama, ja skaitļi ir atšķirīgi un tie ir pretējas nozīmes. Tad cilvēkam jānoskaidro, konkrēti kuras rakstura iezīmes viņam ir jāizkopj, lai atrastu harmoniju starp šiem diviem atšķirīgajiem skaitļiem. Cilvēks jūtas harmoniskāk, ja izdodas atrast zelta vidusceļu starp Numeroloģiskā koda šķietami nesavienojamiem skaitļiem.

 • Skaitļu starpība – spriedzes avots

Nosaka precīzu starpību starp diviem Numeroloģiskā koda skaitļiem vai starpību starp Numeroloģiskā koda skaitli un papildus skaitli, no lielākā cipara atņemot mazāko.

Piemērs:

Dvēseles Skaitlis – 1.

Likteņa Skaitlis – 8.

Starpība: 8-1=7

PROGNOŽU NUMEROLOĢIJA

http://www.numerologi.lv/prognozes_planotaji/prognozes/ievads/

KB autormetode ir Numeroloģisko gadu, mēnešu, dienu savienošana ar Saules un Mēness kalendāru, kas atrodami astrologi.lv, kā arī „Tavs Mēness plānotājs”.


 • 3 cikli

 Dod informāciju par notikumiem un situācijām, ko cilvēks sastop savā Dzīves Ceļā. Atbilst Mēness ciklam astroloģijas progresijā, kas atkārtojas aptuveni katrus 28 gadus.

 • 4 periodi

Numeroloģijas metode ilglaicīgai prognozēšanai – Virsotņu Skaitļu un Pārbaudījumu Skaitļu aprēķins, izmantojot dzimšanas datus.

Virsotņu skaitļi attēloti loku augšpusē, Pārbaudījumu skaitļi – apakšpusē.

Virsotnes Skaitlis ir kā instrukcija, kā dzīvot ar mazāku pretestību. Tā rāda ceļu, kā atvērt cilvēkā labāko un skaistāko. Virsotņu maiņa bieži sakrīt ar svarīgām pārmaiņām dzīvē, tas notiek diezgan strauji un labi pamanāmi. Mainās prioritātes, attieksme pret dzīvi un rīcības raksturs.

Pārbaudījumu Skaitlis – tās ir durvis, caur kurām iziet, lai pārvarētu savas attīstības spirāles vijumu. Tās ir cilvēka vājās vietas, kas traucē iekarot savu Virsotni. 

 • Individuālais gads

Parāda personas individuālā gada kopējo tematiku un mēneša plānojumu.

Individuālie gadi veido deviņu gadu grupas, kas secīgi mainās skaitļos no 1 līdz 9, pēc tam atkal sākas jauns cikls – no 1 līdz 9.

Individuālā gada skaitli nosaka, saskaitot dzimšanas mēnesi, dzimšanas dienu un pašreizējo kalendāro gadu: dzimšanas mēnesis + dzimšanas diena + pašreizējais gads.

 • Individuālie mēneši

Parāda personas individuālo mēnešu ciparu vibrācijas un enerģētiku.

Individuālā mēneša skaitli aprēķina, saskaitot iegūto individuālo gada skaitli un pašreizējo (kalendāro) mēnesi.

 • Individuālās dienas

Kalendāra rādītāji, kas izvietoti individuālā gada individuālajā mēnesī un parāda, kāda tieši smalkā skaitliskā enerģija piemīt katrai dienai cilvēka dzīvē.

Individuālās dienas skaitli aprēķina, saskaitot iegūto individuālā mēneša skaitli ar pašreizējo (kalendāro) dienu.

Pie individuālajām dienām pieskaita arī Meistaru skaitļus – 11/2 un 22/4.

 

 Energopotenciāls 

Cilvēka energopotenciāla grafika konstruēšana palīdz noteiktā vecumā izzināt organisma problēmu punktus un savlaicīgi uzsākt profilaksi.

ATTIECĪBU NUMEROLOĢIJA

http://www.numerologi.lv/attiecibas_savedejs/attiecibu_analize/ievads/

 Numeroloģijas programmā iekļautās metodes: 

  1) pēc Sinastrijām (skaitļu savstarpējās mijiedarbības);

  2) pēc saderības koeficienta izskaitļošanas;  

  3) pēc attiecību izdalīšanas trīs aspektos – Saderības, Sinerģijas, Atbalsta;

  4) pēc numeroloģisko matricu analīzes;

  5) pēc partneru sadzīves un garīgās stabilitātes izskaitļošanas;

  6) pēc Stresa Skaitļa noteikšanas.

 • Attiecību mijiedarbība - personas un partnera svarīgāko numeroloģisko rādītāju analīze 4 ballu sistēmā privātās un darba attiecībās.
 • Aprēķināta pāra attiecību sadzīvisko un garīgo stabilitāte un krīzes, kas nosaka kopējo attiecību ilgumu.
 • Stresa Skaitļi palīdz saprast konfliktu dabu un parāda spriedzes dabu noteiktu skaitļu mijiedarbībāTā ir matemātiska starpība starp vienas personas noteiktu skaitli un tādas pašas nozīmes skaitli partnera Numeroloģiskajā kodā.
 • Saderība - personas Numeroloģiskajam kodam atlasa skaitļus, kuri atbilst Harmoniskām, Saistošām, Neitrālām vai Disharmoniskām attiecībām.
 • Savedējs - atlasa konkrētai personai labākos „kandidātus” draudzībā, darbā, mīlestībā.

 • Sinastrija – cilvēku savstarpēja mijiedarbība enerģētiski smalkā plānā.

Savstarpējās attiecības pēc 3 aspektiem:

1) Saderība (pēc Dvēseles Skaitļa),

2) Sinerģija (pēc Likteņa Skaitļa),

3) Atbalsts (pēc Dzīves Ceļa Skaitļa).

Skaitļus, kas dabiski simpatizē viens otram garīgā līmenī, sauc par Saderīgiem Skaitļiem. Ja persona grib vieglas, draudzīgas attiecības, viņam jāmeklē saderīgs skaitlis.
Skaitļi ar pilnīgi pretēju dzīves uztveri, bet tādi, kas rada harmoniskus kontrastus, sauc par SinerģiskieSkaitļiem. Ja personai vajadzīgi dinamiski, spilgti un kaislīgi sakari, tad jāmeklē harmonisks, pretējais skaitlis.

Skaitļus, kas atbalsta un papildina viens otru, sauc par Atbalsta Skaitļiem. Ja personai nepieciešama palīdzība, tad jāvēršas tieši pie šiem skaitļiem.

 • Attiecības un Meistara Skaitļi – 11/2, 22/4, 33/6.

Jebkurš vienzīmes skaitlis, saskaroties ar Meistara Skaitli 11/2, īpaši spēcīgi izpaudīs savas garīgās vērtības. Meistara skaitlis 11/2 dod īpašu iedvesmu, kas nepieciešama cilvēka personības izaugsmē.

Meistara Skaitlis 22/4 mijiedarbībā ar jebkuru vienzīmes skaitli palielina jaunrades prieka un trauksmes sajūtu.

Meistara skaitlis 33/6 mijiedarbībā ar jebkuru vienzīmes skaitli attīsta līdzcietības un palīdzības jūtas.

Jebkurās attiecībās Meistara Skaitlis attīsta partnera garīgo pusi – gan tumšo, gan gaišo. Atrodoties savienībā ar Meistara Skaitli, jebkurš skaitlis parāda savas labākās vai sliktākās īpašības. Tā arī ir Meistara Skaitļu būtība.

Kad Meistara Skaitļi savā starpā sāk jebkādu mijiedarbību, tas atgādina pulvera mucu, kas var uzsprāgt jebkura brīdī. Jābūt piesardzīgiem, jo viss atkarīgs no personu vieduma un attīstības līmeņa.

NAUDAS NUMEROLOĢIJA

 • Čeku dedzināšanas kalendārs: Numeroloģijas savienošana ar čeku dedzināšanu u.c. astroloģiskām nodarbēm.
 • Profesijas, biznesa, naudas un sadzīves skaitļu numeroloģija

Vajadzīgās nodarbes

 

Bizness: reklāma, līgumi, bankas, aizsākumi

 

Mājas pirkšana, ievākšanās jaunās telpās

 

Auto iegāde

 

Rutīnas darbi

 

Darbu nobeigšana, parādu atdošana

 

Skaistumkopšana, mati

 

Atpūta, izklaide, pasākumi, ceļošana

 

Kāzas

 

Sporta nodarbes

 

 

Anketas astroloģiska un numeorloģiska apstrāde palīdz klientam labāk saprast, vai visi biznesa elementi ir harmonijā, vai varbūt kaut ko vajag labot un pamainīt.

 • Profesijas izvēle pēc numeroloģiskā koda skaitļiem

Paraksta skaitlis.

Paraksts ir ļoti nozīmīgs un svarīgs faktors cilvēka personības un uzvedības veidošanā. Lai pastiprinātu rakstura pozitīvās īpašības un kompensētu trūkumus, rūpīgi jāizpēta savs paraksts un jāatrod tāda vibrācija, kas kopsummā ar Dzīves Ceļa Skaitli sasauktos arī ar Dvēseles Skaitli, taču nebūtu pretrunā ar citiem Numeroloģiskā koda skaitļiem. Parakstam jāsaskan ar cilvēka iekšējo būtību. Liekot parakstu, nevajadzētu just iekšēju pretestību. Mums jāidentificējas ar parakstu tādā veidā, lai apziņa piekristu, ka ienesam dzīvē jaunu kvalitāti un atveram jaunu nodaļu.

 • "Naudas skaitlis" iegūts no konkrētās personas Dzīves Ceļa. Praksē pārbaudīta iespēja sakārtot savu attieksmi pret naudu. Darbības un talismani, kas vairo labklājību.
 • Mājas nosaukuma, dzīvokļa skaitlis

Saņem informāciju par to, kas dzīvo katrā skaitļa mājā, un ko var sagaidīt, dzīvojot tajā vai citā adresē. Mainot mājas numuru, mainīsies arī mājas enerģētiskais lauks.

 • Tālruņa numura skaitlis. Saskaita visus tālruņa numura skaitļus.
 • Automašīnas numura skaitlis. Saskaita visas auto numura zīmes ciparus līdz pamata skaitlim (no 1 līdz 9) un apvieno ar kopsummu, ko iegūts no burtiem latīņu alfabētā un ciparu summas.
 • Bankas konta, kredītkartes un koda skaitlis. Atsevišķi saskaitot gan kredītkartes numura skaitļus, gan bankas konta skaitļus, kļūst skaidrs, kādu tieši labumu cilvēkam dod konkrētās bankas pakalpojumi. Var analizēt šos skaitļus atsevišķi, vai skatīt kopsakarības ar cilvēka Numeroloģisko kodu. Jo skaitļi rādās harmoniskāki, jo naudas vairāk.
 • Personas kods. Skaitliskā summa rāda personas attiecības ar valsti.

AUTORMETODES: KĀ NUMEROLOĢIJĀ IZMANTOT ASTROLOĢIJU

 • Inovatīvi izstrādāta autormetode "Kā un kur īstenot Dzīves ceļu!"

- Būtība, motivācijas iekšējie līmeņi.
- Dzīves ceļa līmeņi - kādi skaitļi caurstrāvo Dzīves ceļu un kādi ieguvumi ir no tā izpratnes.
- Profesija-aicinājums - sevis labākā realizācija.
- Komunikāciju līmeņi - cilvēka prāta un saskarsmes analīze.

Īpaša uzmanība tiks veltīta tam, kādēļ pat datos līdzīgi cilvēki atšķiras, aicinājumu noteikšanai un profesionālai izvēlei.

- Kā vārda un uzvārda maiņa (teiksim, stājoties laulībā) ietekmē cilvēka numeroloģisko kodu, secīgi - rakstura īpašības un dzīves kvalitāti.

- Jaundzimušā vārda izvēle 

 - Mīļvārdiņu nozīme.

 • Matrica un tās analīze

Divu matricu - ārējās un iekšējās - sintēze un to nozīme skaitļu pārējā. 

-  Iztrūkstošo skaitļu kompensēšana/Pāreja – Pareiza novirzīšanā – kur tā rezultātā zaudē, kur iegūst enerģiju. Karmiskie skaitļi. 

- Karmas parādi, uzkrāšana. Kur un kā atrast cēloņus, kā izpaudīsies sekas.

- Kā "sadraudzēties" ar saviem karmiskajiem skaitļiem.

 • Prognožu numeroloģija. 

Periodi un cikli. Mijiedarbība. Starpība. Īpašie aprēķini. (KB autormetode)

Individuālais gads, mēneši, dienas. Īpašie aprēķini. Secīguma svarīgums. (KB)

Astro cikli – Visuma enerģētikas Saules cikls. (KB)

Gada prognoze konkrētai personai.

Prognožu un problēmciklu sintēze ar Dzīves ceļu

 • Attiecību, krīžu; seksualitātes numeroloģija

Seksuālākie skaitļi un datumi

Seksualitāte Datos, Numeroloģiskajā kodā, matricā, ciklos

Attiecību būtība un kvalitāte – variācijas

Ģimeniskuma rādītāji

Skaitļu saderības variācijas

Attiecību krīzes aprēķini un jēga

Kā mazināt spriedzi attiecībās

Kā uzvārda maiņa ietekmē attiecības

 • Numeroloģisko zināšanu sintēze piemēros - praktikums

- Profesijas un talanti – kā izvēlēties profesiju.

- Profesiju uzskaitījums, atbilstoši skaitļiem.

- Uzvārda maiņa. Vārda un uzvārda izvēle - praktikums. 

KB autormetožu un pieredzes pielietojums

TEHNISKI INOVATĪVI RISINĀJUMI

 • BurtotājsBurto numeroloģiski visu un ko vien vēlies! Lieliski, ja iegūtais rezultāts sakrīt ar kādu no Tava Numeroloģiskā koda skaitļiem. Labākai iegūto skaitļu izpratnei līdzēs programma "Pats sev numerologs"

 

PITAGORA NUMEROLOĢIJAS PROGRAMMA

NEKLĀTIENES BEZMAKSAS NUMEROLOĢIJAS PAMATU APGUVE 

IZZINI SEVI AR NUMO PRO

NUMEROLOĢISKAIS SPRĪDĪTIS LATVIJAS BIBLIOTĒKĀS UN SKOLĀS