KB MEISTARSTUDIJAS KLĀTIENES SEMINĀRI

PAR TĀLMĀCĪBAS STUDIJĀM - KĀ KĻŪT PAR NUMEROLOGU

Ikmēneša tematiskie semināri 4-8 cilvēku grupās.

Maksa EUR 25.
1. stunda: aktuālās tēmas izklāsts, teorija + piemēri. 
2. stunda: atbildes uz jautājumiem par KB Autorprogrammas materiāliem. Katrai personai paredzētas 10 -15 min. Ja kādam nav jautājumi, citiem tiks atvēlēts vairāk laika. 

Pieteikums: [email protected]

Aktuālais seminārs

Pieteikšanās e-pastā.

Ar programmas palīdzību apgūst patstāvīgi pamatus. 

Pamattēma: Divu matricu - ārējās un iekšējās - sapludināšana/sintēze un to nozīme skaitļu pārējā. 

Semināru apmeklētāji, kuriem ir programmas, sagatavo Numeroloģiskās kartes piemērus vai ierodas ar datoruPārējie izveido ŠEIT!

Klātienes semināru tēmas

Semināri pieejami personām ar atšķirīgu zināšanu līmeni.

  • Numeroloģijas pamatu papildināšana

Noderīgi padomi cilvēka būtības izpratnei. Karmiski nosacījumi veiksmīgai dzīvei.

Inovatīvi izstrādāta autormetode "Kā un kur īstenot Dzīves ceļu!"

- Būtība, motivācijas iekšējie līmeņi.
- Dzīves ceļa līmeņi - kādi skaitļi caurstrāvo Dzīves ceļu un kādi ieguvumi ir no tā izpratnes.
- Profesija-aicinājums - sevis labākā realizācija.
- Komunikāciju līmeņi - cilvēka prāta un saskarsmes analīze.
- Īpaša uzmanība tiks veltīta tam, kādēļ pat datos līdzīgi cilvēki atšķiras, aicinājumu noteikšanai un profesionālai izvēlei.

  • Datu un matricu izveide + Vārda spēks

- Kā vārda un uzvārda maiņa (teiksim, stājoties laulībā) ietekmē cilvēka numeroloģisko kodu, secīgi - rakstura īpašības un dzīves kvalitāti.

- Jaundzimušā vārda izvēle. 

 - Mīļvārdiņu nozīme.

 - Enerģijas līmeņi.

 - Konkrētu semināra dalībnieku piemēru izskatīšana un darbs ar uzdotajiem jautājumiem.

Veiksmīgs Vārda analīzes piemērs - studenta darbs.

  • Matrica un tās analīze

Divu matricu - ārējās un iekšējās - sintēze un to nozīme skaitļu pārējā. 

-  Iztrūkstošo skaitļu kompensēšana/Pāreja – Pareiza novirzīšanā – kur tā rezultātā zaudē, kur iegūst enerģiju. Karmiskie skaitļi. 

- Karmas parādi, uzkrāšana. Kur un kā atrast cēloņus, kā izpaudīsies sekas.

- Kā "sadraudzēties" ar saviem karmiskajiem skaitļiem.

  • Prognožu numeroloģija

Periodi un cikli. Mijiedarbība. Starpība. Īpašie aprēķini. (KB autormetode)

Individuālais gads, mēneši, dienas. Īpašie aprēķini. Secīguma svarīgums. (KB)

Astro cikli – Visuma enerģētikas Saules cikls. (KB)

Gada prognoze konkrētai personai.

Prognožu un problēmciklu sintēze ar Dzīves ceļu

Mazāk analizēsim kā iegūst gada prognozi, ko jau pieļauju visi tāpat zina.

Vairāk uzrādīšu atšķirīgas tehnikas kā konkrētais gads atšķirsies no citiem un kā konkrēti mijiedarbojas ar Numeroloģisko kodu, dzīves cikliem, periodiem, abām matricām. Pieredzes materiāli, ko citur neizlasīt.

  • Biznesa numeroloģija

Praktiskais Biznesa komplekts, kas vajadzīgs biznesā. 

SIA izveides un nosaukuma analīze

- Kā izmantot astroloģiju numeroloģijā, nezinot astroloģiju.

- Veiksmīgās dienas, biznesa gadi, kad uzsākt biznesu, firmas nosaukums.

- Numeroloģijas un Mēness/Mēness kalendāra savietošana 

- Konkrētu semināra dalībnieku piemēru izskatīšana un darbs ar uzdotajiem jautājumiem.

  • Attiecību, krīžu; seksualitātes numeroloģija - semināru cikls

Seksuālākie skaitļi un datumi

Seksualitāte Datos, Numeroloģiskajā kodā, matricā, ciklos

Attiecību būtība un kvalitāte – variācijas

Ģimeniskuma rādītāji

Skaitļu saderības variācijas

Attiecību krīzes aprēķini un jēga

Kā mazināt spriedzi attiecībās

Kā uzvārda maiņa ietekmē attiecības - piemēri

  • Numeroloģisko zināšanu sintēze piemēros - praktikums

- Profesijas un talanti – kā izvēlēties profesiju.

- Profesiju uzskaitījums, atbilstoši skaitļiem.

- Uzvārda maiņa. Vārda un uzvārda izvēle - praktikums. 

KB autormetožu un pieredzes pielietojums

Informācija par KB MEISTARSTUDIJU: terminoloģija, autormetodes, testi u.c. 

PREZENTĀCIJA: kādēļ Tev būtu noderīga numerologa Kristapa Baņķa mācību un profesionālas analīzes numeroloģijas datorprogramma „PATS SEV NUMEROLOGS"!

KB Meistarklašu materiāli. Iepriekšējo semināru slaidu un materiālu apkopojums pieejams - ŠEIT.

Individuāls konsultācijas numeroloģijā - EUR 50/80min. [email protected]

Kontakti

Rīga, Stabu 58 - 1. kabinets

E-pasts: [email protected]