NUMEROLOĢIJAS PROGNOZE 2013. GADAM

Lasot iepriekš publicētos rakstus, kuros skaidrots, kas mūs sagaida, balstoties uz numeroloģiju, nav saprotams, kāpēc nekad vērā netiek ņemta nulle kā numeroloģisks simbols.

Nulle nebūt nenozīmē neko, drīzāk tā ir nezināmais vai varbūt haoss. Ja skatāmies vēsturiski, tad nulli kā skaitli izmanto pavisam nesen. Senajiem romiešiem nulle vispār neeksistēja. Bija pat laiks, kad baznīca mēģināja aizliegt šā skaitļa izmantošanu. Eiropā nulli izmanto apmēram pēdējos 1000 gadus. Indijā nulli izmantoja, lai apzīmēto Neko. Nulle tiek tulkota  Taro kārtīs. Ar nulli apzīmē Taro kārti, kuru sauc par Ākstu, jokdaris, templiešiem tas ir Bafomets. Āksta kārtij ir visbagātākais tulkojums, kas dod visvairāk iespēju, tādēļ arī jāpriecājas par gadskaitļiem un datumiem ar nulli, jo mums tiek dota jauna neparedzēta iespēja dzīvē ienest izmaiņas. Nulli es uztveru kā jaunu iespēju. Tas tikai nozīmē, ka vēl vismaz simts gadus esam nodrošināti ar lielu neparedzamu pārmaiņu potenciālu. Slikti ir tas, ka nedrīkstam gaidīt un cerēt, ka mūsu dzīvē kaut kas mainīsies pats no sevis, jo nulles tulkojums ir divdabīgs - diena un nakts. Nulle var simbolizēt pārpilnību vai tukšumu. Īstenībā tas ir potenciāls, kuru vajadzētu izmantot, nevis ļaut izkūpēt kā dūmiem. Tātad, ja mēs aktīvi nemeklējam izeju un neradam savu nākotni, tad iestājas haoss, jo, tikai darbojoties, mēs varam apzināti pievilkt savai dzīvei pārpilnību, bet ja gaidām, tad nevaram paredzēt, kādas iespējas īstenosies, varbūt iestāsies nekontrolējams haoss.

Pēc Kabalas nulle ir sākums Sefirota dzīvības kokam, ko apzīmē ar Ain, Ain-Sof, Ain-Sof-Aur (Nekas, Bezgalīgais, Bezgalīgā Gaisma). Tas norāda, ka arī šogad savā dzīvē varam apzināti ieviest kaut ko jaunu un tas ir nepieciešams, jo savādāk dzīve (kā Āksts) par mums pasmiesies. Mums kā jokdarim ir jāmāk izmantot iespēju un radīt pat neiespējamās lietas, jo jādarbojas instinktīvi un bez šaubām, jābūt pārliecinātiem, ka rīkojamies pareizi. Tikai no mums ir atkarīgs, vai šogad mums uzspīdēs gaisma, vai tomēr iestāsies tumsa. Vai mēs varēsim priecāties un jautroties kā āksts, vai kā āksts kūleņosim un taisīsim dažādas piruetes, lai izdzīvotu. Lai izmantotu visas šā gada iespējas mums jābūt pietiekami atklātiem, gataviem riskēt, būt neatkarīgiem, radošiem, būt gataviem pēkšņi veikt kādu salto vai lekt un pats galvenais ieklausīties un uzticēties savai sirdsbalsij, tad šis gads būs laimīgs un pilns bagātiem notikumiem. Mans ieteikums būtu visus turpmākos gadus būt gataviem jaunam startam, jaunam sākumam. Atbrīvojieties no visa iesīkstējušā, esiet atvērti jaunajam un jaunām iespējām, pat tad ja rodas šaubas vai ir bail no jaunā. Visvairāk, pirms kaut ko darāt, ieklausieties savā sirdsbalsī. Nebaidoties radīt un izmantot dažādas iespējas, mēs sastapsimies ar situāciju, kurā mums viss ir skaidrs.

Noteikti jāaplūko skaitlis un cipars 2, ar kuru sākas šis gadsimts. 2  vēl ļoti ilgi noteiks situāciju. Tas ir duālisma skaitlis, un duālisma dēļ vieni to uzskata par labu, citi par ne tik labu skaitli. Mēs dzīvojam duālisma pasaulē, jo ir diena – nakts, māte – tēvs, silts - auksts, tā varētu uzskaitīt vēl daudzus duālisma piemērus, kas nenes neko sliktu. Visas šīs lietas un parādības pastāv un labi mijiedarbojas, svārstās no viena pola uz otru. Tā tam jābūt, nedrīkstam ieslīgt galējībā un palikt tur ilgi, jāievēro harmoniska duālo pāru mija. Ieiešana trešajā gadu tūkstotī, kad gadskaitļi sākas ar 2, norāda, ka tagad un turpmāk vairāk jāmācās sadzīvot ar cilvēkiem, kam ir savādāki uzskati, ka galvenais  uzsvars jāliek uz sadarbību un mijiedarbību nevis savu egoistisko vēlmju realizēšanu. Jādomā: jo labāk būs apkārtējiem, jo labāk būs arī man. Bet ja domāšu, kā iepriekšējā gadsimtā, kad noteicošais skaitlis bija 1, kas ir individualitātes un egoisma simbols, tad turpmāk nekas labs negaidīs. Tātad meklēsim iespēju saprasties un sadarboties ar visiem tiem cilvēkiem, ar kuriem dzīve mūs savedusi. Nedomāju, ka pareizi būtu pārāk norobežoties no tā, kas nepatīk vai neapmierina, bet drīzāk ir jāmeklē, kas mums varētu būt kopīgs. Pašlaik un turpmāk ļoti aktuāli būs meklēt kompromisu un iespēju miejiedarboties. Jāiemācās atvēlēt laiku otram cilvēkam. Ja atradīsim sapratni, tad pasaule turpinās eksistēt, ja ne, tā sagrūs ātrāk nekā mēs domājam. Duālisma laikā viens nav veidotājs un pasaules attīstītājs. Mēs taču arī radāmies, pateicoties mātei un tēvam, tieši tāpat viss pasaulē attīstīsies un veidosies, ja ieklausīsimies otrā un atradīsim saskares punktu. Galvenais šogad un turpmākajos gados: nesaputroties, kas ir labs un kas ir slikts. Ja ieklausīsimies otrā cilvēkā, tad pareizā atbilde vienmēr būs rokā, ja vērā ņemsim tikai sevi, tad atrast pareizo risinājumu būs diezgan grūti un varbūt pat neiespējami.

Ne mazāk mistisks un daudzās tautās ar šausmām apvīts skaitlis ir 13. Cilvēki mēdz izvairīties no šīs skaitļa, ir ielas bez 13. nama,  lidmašīnā vai vilcienā mēdz nebūt šāda sēdvietas numura. Kur nu vēl salikums piektdiena 13. datumā. Šai dienā daži neiziet no mājas. Šo skaitli numerologi apcer maz, jo senatnē šim skaitlim nepievērsa tik lielu uzmanību, tas nebija tik nelaimīgs un slikts kā tagad. Īsta nepatika pret skaitli 13  radās tikai pēdējos 100 gados.  Krietni senāk, kad vēl nebija izgudrots 12 mēnešu kalendārs, cilvēki dzīvoja pēc 13 Mēness ciklu kalendāra. Mēness kalendārs ir saistīts ar matriarhālo pasaules uzbūvi, bet patreizējais 12 mēnešu kalendārs - ar patriarhālo pasaules uzbūvi. Taču daudzi reliģiskie svētki (kristiešiem, musulmaņiem, jūdiem) arī tagad tiek noteikti pēc Mēness kalendāra. Tas liek aizdomāties, ka Mēness kalendārs ir precīzāks kosmisko mijiedarbību atspoguļotājs, nevis patreizējais 12 mēnešu kalendārs. Pēc manām domām 12 mēnešu kalendārs ir ērtākai laika uzskaitei vienkāršota sistēma, bet tā neatspoguļo dabisko Mēness un Zemes mijiedarbību. Gadā ietilpst 13 mēness cikli, katrs ilgst 28 dienas. Skaidrs, ka 13 dabiskā lietu kārtībā neietver sevī negācijas. ASV ir interesanta valsts saistībā ar skaitli 13 - tur no šā skaitļa izvairās, jo bailes no tā ir lielas, bet uz dolāra banknotes 13 ir plaši pārstāvēts. Uz piramīdas ir 13 pakāpieni, ērglis vienā ķetnā tur 13 bultas, otrā - zaru ar 13 lapām, virs galvas rotājas 13 zvaigznes un uz vairoga tāpat 13 zvaigznes.  Ezoteriskā pasaulē 13 nav nemaz tik nelaimīgs skaitlis. Pretējā gadījumā uz dolāra zīmes nebūtu tik daudz  simbolu ar skaitli 13. Kā apliecina daudzi avoti, ASV valsti un dolāra zīmi radīja slepenas ezoteriski kompetentas organizācijas. Ja 13 būtu tik nelaimīgs un slikts, vai šie ezotēriķi to būtu iekļāvuši valsts ekonomikas simbolos. Iespējams, ka kalendārs ar 12 mēnešiem un nepatiku un bailes pret 13 tika radītas apzināti, lai plašām cilvēku masām neļautu dzīvot labāk un saprast, kas notiek.

13. Taro kārts nosaukums ir Nāve, bet tulkojums nenozīmē nāvi. Šī kārts drīzāk simbolizē tās daudzās „nāves”, caur kurām katrs no mums iziet savas dzīves laikā, piemēram, miegs un nomods, pavasaris un rudens, ka mums jāatvadās no visa vecā, ka jāatsakās no iepriekšējā stāvokļa un līmeņa un jāpāriet jaunā. Tā simbolizē, ka kaut kas ir noslēdzies un laiks no tā atvadīties, lai iegūtu jaunu pieredzi un jaunas iespējas. Tātad 2013. gads mums sola jaunas iespējas, ja atteiksimies no visa vecā, kas padarīja mūs par pārāk vienpusīgiem un vienveidīgiem. Pārmaiņas būs tāpat - gribam tās vai negribam, šoreiz atļauja netiek prasīta. Šis ir īstais gads, lai sāktu ko jaunu, atteiktos no visa liekā, piemēram, kaitīgiem vai ne tik kaitīgiem, bet nelietderīgiem ieradumiem. Īstais laiks, lai sarautu saikni ar novecojušām lietām, procesiem un cilvēkiem ar nevēlamu ietekmi. Tāpēc ļausim, lai mūsu dzīvē mirst vecais un liekais, lai varētu dzimt jaunais.

Ja apskatam 13. heksagrammu no Ķīniešu Pārmaiņu grāmatas – ‘’I-Czin”, tad tā arī nav nemaz negatīva un tās apzīmējums ir Domubiedri. Pēc ķīniešu traktāta I-CZIN, visai izaugsmei un kāpumam, kas notika 2012. gada sākumā,  2012. gada beigās ir jāsagrūst un 2013. gadā jāsāk atdzimt. Bet to nav jāveic vienam pašam, bet gan kopā ar kādu. Tas norāda, ka lielāka veiksme un izdošanās būs tiem, kas apvienosies un veidos komandu, nevis centīsies visu sasniegt vieni paši. Jo vairāk meklēsim domubiedrus un ar tiem sadarbosimies, jo labāk. Vislabāk veiksies tieši tiem, kas veidos visu tukšā vietā, nevis balstoties uz kādu konkrētu iepriekš izveidotu bāzi vai struktūru. 13. heksagramma brīdina, ka garā jābūt stipriem un pārliecinātiem, lai varētu pārvarēt šķēršļus. Īpaši veiksies projekti pilnīgi nesagatavotā vidē un apstākļos.  Jo vairāk turēsimies pie kaut kā veca, stabila un pārbaudīta, jo lielākas iespējas, ka to mums nāksies zaudēt. Šai heksagrammai vislieliskākais ir tas, ka tā mums norāda, ka gan izmantot būs iespēja ne tikai jau zināmo un pārbaudīto, bet arī to apvienot ar nezināmo un nepārbaudīto. Tas nozīmē, ka. 2013. gadā var sākt darīt arī to, ar ko pirmo reizi saskaramies, pat lietas, par kurām tikai vakar izdzirdējām un iepriekš nemaz nenojautām, ka kaut kas tāds eksistē. Jo vairāk mēs mainīsim ierasto, jo lielāku veiksmi mums sola. Līdzsvars pasaulē 2012. gadā ir tik ļoti izjaukts, ka nesaprotam, kas notiks tālāk. No vienas puses, labi, ka jaunā kārtība nav izveidota, tāpēc galvenais ir nebaidīties un darīt, riskēt un uzvarēt. Veidojiet kooperatīvus, dažādas savienības. Esiet neatlaidīgi un pārliecināti, tad veiksme garantēta. Vēl viena laba iezīme, ko dod 13. heksagramma ir tā, ka varēsim vieglāk atrast cilvēkus, kuriem būs tādi paši uzskati un pārliecība. Tas nozīmē, ka ne tikai Latvijā varēsim atrast domubiedrus, bet arī pasaulē, radīsies jaunas biedrības un apvienības, kuras sāks noteikt jaunu toni attīstībā. Pēc manām domām, arābu pavasaris, kurš iesākās 2011. gadā ieies jaunā attīstības fāzē, kurš tagad veidos jaunu kārtību un apstākļus gan polikā, gan valsts pārvaldē un ekonomiskajā mijiedarbībā. Domāju, ka arī Sīrijas krīze  izkustēsies no sastinguma.

Lai gan mūsu valsts vadītāji stāsta, ka esam jau no krīzes ārā, tomēr daudz kas liecina, ka tā nav. Tikai šogad ar 2013. gadu iesāksies reālākas pozitīvas izmaiņas tiem,  kuri būs gatavi jaunajam.

13 saskaitot savā starpā 1 + 3 veidojas 4.  Tas visprecīzāk atspoguļo mūsu redzamās dzīves īstenību, tie ir četri elementi, no kā sastāv mūsu pasaule - uguns, gaiss, zeme, ūdens. Viss uz Zemes sastāv no šo četru (uguns, gaiss, zeme, ūdens) elementu mijiedarbības. Gads sastāv no četriem gadalaikiem, ir četri temperamenti. 4 simbolizē to, ka beidzot ir pienācis laiks, lai ķertos vērsim pie ragiem un sāktu darboties. Neko nevajadzētu atlikt uz vēlāku laiku. Labs gads, lai varētu koncentrēties kādai konkrētai lietai un neatlaidīgi censties to īstenot dzīvē. Šogad ir labas iespējas realizēt savus sapņus un nodomus reālos darbos un sapni padarīt par realitāti. Lieliski mācēsim atrast trūkumus un tos novērst, jo varēsim izmantot visas četras stihijas. Varat droši uzņemties atbildību un uzņemties veikt lietas, ar kurām nebijāt iepriekš saistīts. Lai projekts un nodarbošanās būtu ilgstošs, jāizmanto visas četru stihiju īpašības, uguns - būt pārliecinātiem, gaiss - komunikabliem, zeme - stabiliem savā darbībā, ūdens - iejūtīgiem pret apkārtējiem. Ja šadi rīkosimies, tad nekas šogad nebūs par grūtu un neiespējamu, bet ja sašaurināsim izmantoto stihiju loku, tad gan var nākties saskarties ar lielākām grūtībām nekā paredzējām. Esiet praktiski un neceliet gaisa pilis, jo visas  mūsu iespējas ir labi redzamas. Neatlieciet rīcību uz vēlāku laiku, jo izmantot visas četras stihijas savā labā var tikai šogad. Labs gads ģimenes stiprināšanai, ģimenes izveidošanai, bērnu radīšanai, mīļotā satikšanai, nekustamā īpašuma iegūšanai un ilgstošu projektu uzsākšanai.

4. Taro kārts ir Imperators. Tā simbolizē likumu un kārtību, pēc kuras vajag dzīvot. Tā nozīmē, ka ir struktūra un lietu gaita, par to ka jāuzņemas atbildība. Tā dod iespēju sevi turēt grožos un būt reālistiem. Iegūsim tās lietas, kuras iepriekš plānojām ilgstošu laiku, vai veicām nopietnu iepriekšējo sagatavošanu. Šogad nevajadzētu lietām pieiet virspusīgi un pavirši, jo Imperators mūs vēro, kā mēs savus darbus pildam un no viņa sprieduma atkarīgs vai tiksim atalgoti vai pelti.

I-Czin 4. heksagramma saucas „nepilnīga attīstība”. Tas arī paskaidro, kāpēc Austrumu zemēs šo skaitli uzskata par neveiksmīgu. Jo Austrumos neiesaka šajā datumā dibināt ģimeni un uzsākt biznesu un daudzas citas lietas. Pati heksagramma vairāk norāda, ka nepieciešams attīstīties, nestāvēt uz vietas. Visu, ko esat iepriekš apguvuši ir nepieciešams vēl pilnveidot, ir jāmeklē skolotājs, tas vairāk liecina, ka nedrīkst apstāties pie sasniegtā, bet ir jāturpina attīstības un izglītošanās ceļš visās dzīves jomās. Heksagramma uzsver, ka stingri jāseko skolotāja norādījumiem, bet tai pašā laikā jāizmanto arī iepriekš uzkrātās zināšanas, lai veidotos jauns skatījums un jauna dzīves pieredze. Šis ceļš nav viegls un nav paveicams ātri. Visu laiku ir nepieciešams saglabāt interesi sevi attīstīt gan garīgi, gan fiziski. Slikti, ka nevar paredzēt, kāds būs mūsu nākamais uzdevums, bet viens ir skaidrs, ka nedrīkstam apstāties attīstībā. 2013. gadā jādarbojas īpaši pārdomāti, jābūt gataviem ilgstošam darbam un, galvenais, skaidri jānovērtē un jāizsver to situāciju, kurā atrodamies. Ja darbosities sasteigti un nepārdomāti, nāksies sarūgtināties, jo tas liecinās, ka nemācāmies no savas un galvenais citu pieredzes. Šogad ir jābalstās uz savu pieredzi, gudrību, zināšanām un objektīvi jānovērtē jaunās iespējas. Jāņem vērā fakts, ka tas, kas bija labs iepriekš, šoreiz vairs var tāds nebūt, iespējams, ka rīcībai ir jābūt savādākai, daudz izsvērtākai un pārdomātai. Jaunās zināšanas nav jāpieņem kā nemainīgas aksiomas, bet tās ir jāpārstādā un jāpārdomā izmantojot savu iepriekšējo pieredzi, lai izveidotos jauns savs skatījums. Ja šādi šogad risināsim savas lietas, visu iegūsim, jaunu pieredzi, ja ne - nāksies vainot pašiem sevi.

Visu 2013. gada skaitļu summa ir 6. Numeroloģijā 6 simbolizē mieru, turīgumu, nenogurdināmību. Skaitlis 6 ir arī Dāvida zvaigzne vai Zālamana zīmogs, kas ir pārpilnības, skaistuma, mīlestības, brīvības, miera simbols, garīgās pilnveidošanās skaitlis. Tāpēc 6 tiek uzskatīts par universālāko skaitli. Dāvida zvaigzne ir veidota no diviem trijstūriem, kas savienoti kopā. Apskatot uzmanīgāk Dāvida zvaigni, varam ieraudzīt visu četru stihiju (uguns, zeme, gaiss, ūdens) simboliskos apzīmējumus. Sākumā tiek savienoti 2 trijstūros, no kuriem viens simbolizē uguni, bet otrs ūdeni un šajā mijiedarbībā veidojas pārējās stihijas, kuras varam redzēt Dāvida zvaigznē. Jo vairāk meklēsim savienību ar citiem cilvēkiem vai darbības veidiem, jo labāks šis gads mums būs. Viss kopā norāda, ka nākamais 2013. gads būs labvēlīgs laulībām, lai iepazītos, veidotu jaunas attiecības, izlīdzinātu nesaskaņas, apgūtu garīgas zināšanas, kā arī atpūstos, uzlabotu veselību. Ja šogad ņemsim vērā ne tikai savas, bet arī partnera intereses, un būt gataviem veidot kompromisu,tad realizēsim daudzas ieceres. Šogad viegli būs atrast domubiedrus un izveidot vai atrast savu interešu grupu. Vajadzētu lielāku uzmanību pievērst ģimenes labklājības uzlabošanai, parūpēties par saviem ģimenes locekļiem un radiniekiem. Vajadzētu atcerēties, ka mums ir pienākums pret vecākiem, pret cilvēkiem, kuri mums ir kaut ko palīdzējuši un iepriekš atbalstījuši. Šogad iemācīsimies ne tikai ņemt, bet arī dot un palīdzēt. Kā arī otrādi: ja iepriekšējos gados devām, tad šogad dabūsim atpakaļ. Šogad ne tikai priecāsimies par savu veiksmi un izdošanos, bet arī mācēsim ar to padalīties. Atdzims interese par kultūru, līdz ar to var prognozēt, ka cilvēki vairāk tieksies apmeklēt koncertus, izstādes un teātrus. Kopumā būs vēlme arī iekārtot un izdaiļot savu apkārtni.

Savukārt 6. Taro kārts saucas Iemīlējušies. Tā runā par izvēli, ko jāveic ar sirdi. Izvēle ar sirdi nenozīmē tikai mīļoto, bet tā var būt saistīta ar darbu, profesiju, ceļojumu. Vai arī norāda uz to, ka šogad, lai arī ko mēs neiesāktu, par savu padomdevēju mums jāņem ir sirds. Jo vairāk ieklausīsimies savā sirdī, jo pareizākus lēmumus mēs pieņemsim, jo mazāk ieklausīsimies, jo vairāk klupsim. Tāpat šī kārts norāda, ka iespējams savienot nesavienojamas lietas, veidot savienību un apvienoties organizācijām un cilvēkiem. Līdz ar to šogad varam prognozēt vairāku uzņēmumu apvienošanos, kooperatīvu vai koncernu izveidošanu. Galvenais ir iemācīties pārvarēt nesaskaņas un atrast kompromisu, lai varētu izveidot sadarbību. Jo vienmēr būs tā, ka otram ir cits viedoklis. Ja jau kārts nosaukums ir Iemīlējušies, tad šogad daudziem jāatrod savu iemīļoto un jāizveido savienība vai laulība.

Visu 2013. gada skaitļu summa ir 6. Pēc I-Czin heksagrammas  jānogaida un gaidīšanas brīdī sevi jāpārbauda, jāpārdomā vai šis ir tas, kas man vajadzīgs un vai nodarbošanās ir īstā. 6. heksagrammas ieteikums ir nevis darboties nepārdomāti un iesākt ar steigu kaut ko jaunu savā dzīvē, nopriecājoties, ka labs laiks visam jaunajam, bet 6. iesaka tomēr nedaudz nogaidīt un novērtēt, kas tieši ir tas jaunais, kas būtu jāiesāk.

Vēl viens ieteikums izanalizējot visu skaitļu mijiedarbību, es ieteiktu: 2013. gadā nekas nav obligāti jācenšas pabeigt un novest līdz beigām par katru cenu. Tas nozīmē, ka uzsāktā lieta nedrīkst iegūt gala rezultātu, par katru cenu, jo iespējams, ka gada garumā parādīsies jaunas idejas vai situācija būs tāda, ka nepieciešams veikt korekcijas. Jāpārcilā, kas iepriekšējos gados iegūtajā pieredzē un 2013. gada jauniesāktajā ir jāpamaina, tad iespējams to nākošgad  2014. gadā varēsim līdz galam realizēt. Pats vērtīgākais šogad vēl ir iegūt atziņu, kas bijis ne tā un kas ir tas, kam tomēr ir jāpaliek. Šogad labāk samierināties ar iesākumu un mazumu, bet nekādā gadījumā netiekties pēc kaut kā liela un grandioza. Ja pieļaujam kļūdu, būtu jāapstājas un jāpārdomā, nevis uzreiz jātraucas to labot, jo atkal varam pielaist nākamo kļūdu. Jo vairāk izmantošu savus sasniegumus un pieredzi, jo labākus panākumus šogad gūšu. Ja šogad sekosi kādam, tad iespējams, ka pats šogad neko neuzsāksi un nepanāksi. Pirms sekosim kādam padomāsim, varbūt mums ir jāiet uz pavisam citu pusi. Gan skaitlis 13, gan gadskaitli veidojošo ciparu kopskaitlis 6 norāda, ka krīze vēl tikai turpināsies, tā vēl šogad netiks atrisināta, bet ja nebaidīsimies un apdomāti rīkosimies, tad iespējams jau tuvoties tam, lai nostātos taisni un sākt kontrolēt krīzes iemeslus, kas dos iespēju vēlāk krīzes avotus likvidēt.