NUMEROLOĢISKĀ ANALĪZE

Andris Bērziņš līdzībās un sakarībās: neatkarīgās Latvijas 8. prezidents – zvērestu nodevis 8 datumā; Numeroloģiskā koda Dvēseles skaitlis 8. «Latvija» pārvērsta skaitļu valodā simbolizē – 8.

 

 A. BĒRZIŅA NUMEROLOĢISKAIS KODS – SPRĪDĪTIS

 

Dzīves Ceļa Skaitlis: dzīves virziens, uzdevums.

Dvēseles Skaitlis: cilvēka patiesā motivācija.

Personības Skaitlis: ārējais tēls, citu domas par personu.

Likteņa Skaitlis: harmoniski līdzekļi, spējas dzīves uzdevuma sasniegšanai.

Spēka Skaitlis: panākumu virsotnes, enerģijas avots, kā arī parāda kā Dvēseles skaitlis, Personības skaitlis, Likteņa skaitlis mijiedarbojas ar Dzīves ceļa skaitli.

 

Mijiedarbībā papildus izmanto:

Prāta Skaitlis: efektīvākais informācijas uztveršanas-apstrādes-nodošanas veids.

Dzimšanas datuma Skaitlis: raksturs, Dzīves Ceļa problēmu risināšanas stils.

MEISTARS ANDRIS BĒRZIŅŠ

Materiāli izmantoti no Kristapa Baņķa Numeorloģijas programmas “Pats sev numerologs”. Materiāls nepretendē uz pilnu numeroloģisku analīzi – personības sintēzi, bet tikai skaidro atsevišķus konkrētajā numeroloģiskajā kodā ietverto skaitļu nozīmi.

 

Meistara Skaitlis – 22.

Nozīme: skaitlis "22" ir augstākais Kosmisko likumu ceļvedis, kas nostrādā kā taisnīgākais tiesnesis. Meistars-radītājs.

 

  1.  
    1. Dzīves Ceļa skaitlis – 22/4.

Atslēgas vārdi: intuīcija, disciplīna, darba mīlestība, metodiskums, plānošana, organizācija, kompetence, gudrība.

Šim Meistara skaitlim piemīt fantastiskas organizatoriskās spējas, harizma, prasme vest aiz sevis lielas ļaužu masas. Patīk veidot sistēmas, programmas, projektus un organizācijas, kas ir praktiski noderīgas un spējīgas augt, un kuru vērtība ar laiku pieaug. Aicinājums ir interesēties par nacionālām un starptautiskām attiecībām, rūpēties par savstarpējo saprašanos, mieru un pašapziņu.

Rakstura negatīvās īpašības: ļoti jūtīgs, pakļauts kārdinājumam, vilinājumam, notiek nepārtraukta iekšēja cīņa starp labo un ļauno.

Galvenais uzdevums: apvienot vienā veselā prātu, ķermeni un garu. Būt pacietīgam, taktiskam, mācēt pārliecināt, atbalstīt citus, bet pašam turēt līdzsvarā savu fizisko, emocionālo, mentālo un garīgo ķermeni.

Ja cilvēks neapzinās savu Meistara skaitli 22/4, viņš darbojas kā četrinieks - orientējas uz darbu un var kļūt par darbaholiķi. Taču spēcīgā enerģētika jebkurā gadījumā tiks izmantota, lai radītu brīnišķīgas lietas, kas kalpos kopējam labumam.

Karjera: administratīvā un konsultējošā darbības sfēra, visas profesijas, kas prasa valodu zināšanas profesionālā līmenī, zinātne, diplomātija, partiju un sabiedrisko organizāciju darbinieks.

 

Dzimis mēneša 10. datumā.

Cilvēkam piemīt visas vieninieka īpašības, tikai bez pārmērībām. Viņš arī ir līderis, bet nav tik dominējošs, ass un valdonīgs. Gudrs, ar labu iztēli un radošām spējām, vīrišķīgs. Lai gūtu panākumus, prot likt uz lielām likmēm un nebaidās zaudēt, vēl vairāk tādēļ, ka panākumi parasti atnāk. Taču tā kā viņš tomēr ir vieninieka vibrāciju pārstāvis, pēc dabas arī ir līderis - tikpat spītīgs, ciets un neapturams, kamēr iecerētais netiks izpildīts. Nekavēsies savu plānu īstenošanā un necietīs iejaukšanos no malas. Arī pats necenšas nekur iejaukties, mīl strādāt vienatnē.

Cilvēkam vajadzīgi tādi partneri, kas pieņem viņa rīcību bez liekiem jautājumiem. Seksā viņš ir ļoti spēcīgs, tāpēc viņam nepieciešams tikpat spēcīgs partneris, jo fiziskais apmierinājums ir svarīgs. Tomēr, atšķirībā no pirmajā datumā dzimušā, partnerim nav obligāti jāpakļaujas. Labi satiek ar apkārtējiem, kamēr tie nemānās. Vaļsirdīgs un gaida vaļsirdību arī no citiem. Labs draugs un uzticams mīļākais, un to pašu sagaida arī no partnera. Neatkarīgs. Devīze – dzīvo un ļauj dzīvot citiem. Kopumā ar šo cilvēku sadzīvot nav grūti.

Desmitajā datumā dzimušais reizēm sevi nokausē darbā, tādēļ kļūst neiecietīgs, ja redz, ka kāds cits izpilda darbu sliktāk. Šo vājību vajadzētu pārvarēt, kā arī atturēties no pārmērībām fiziskajā darbā, ambīcijās un emocijās.

 

Karmiskā parāda skaitlis – 10.

10 ir laimes skaitlis un satur veiksmes solījumu visās dzīves sarežģītākajās situācijās. Cilvēkam ir laba karma. Tas nozīme, ka karmisko parādu viņš jau ir samaksājis, un tagad viņam ir iespēja sākt visu no jauna. Neatkarīgi no tā, kur parādās skaitlis 10, tā klātesamība nozīmē, ka dzīvē cilvēks sastapsies ar situācijām un personām, kuri piedāvās karmiskās dāvanas.

 

Matricas analīze.

Iegūto numeroloģisko matricu sauc par psihomatricu, kura, pēc visu deviņu rūtiņu aizpildījuma, parāda cilvēka rakstura īpašības, kas nopelnītas iepriekšējās iemiesošanās reizēs, kā arī cilvēka attieksmi pret vienu vai otru virzienu dzīvē. Šī matrica ir nemainīga (atšķirībā no vārda un uzvārda matricas) un saglabājas zemapziņā visu mūžu. Matricu sauc par Iekšējo matricu.

Pēc matricas rindām var uzzināt par cilvēka tiekšanos uz nospraustajiem mērķiem, par viņa īpašībām partnerībā, par attieksmi pret pārmaiņām, dzīves materiālo pusi, par pašizteikšanos un talantiem.

 

Pirmā horizontālā rinda (1-4-7) – parāda cilvēka mērķtiecību, prasmi izvirzīt mērķus, māku ieplānoto realizēt dzīvē un spējas pārvarēt dzīves kritiskās situācijas. Pirmā horizontālā rindā – 6 un vairāk cipari: spēki tiek vērsti uz pārāk augstiem, nesasniedzamiem mērķiem, kā rezultātā notiek pretējs efekts – plāni nerealizējas.

 

 

Otrā horizontālā rinda (2-5-8) – nosacītā ģimenes līnija, kas rāda cilvēkā vēlmi pēc ģimenes, kā arī prasmi šajā ģimenē dzīvot.

Otrā horizontālā rindā – 4 vai 5 cipari: liela vēlēšanās nodibināt ģimeni. To nodibinājis, cilvēks jūtas stabilitāti un drošībā.

 

Trešā horizontālā rinda (3-6-9) – cilvēka stabilitātes rādītājs, rāda arī paradumus, jūtas, pieķeršanos, noturību. Šo rindu var arī dēvēt par cilvēka sociālo fonu.

Trešā horizontālā rindā – nav ciparu vai ir tikai 1 cipars: tiecas pēc pārmaiņām, var bieži mainīt darbu, dzīves vietu, draugus. Viņam grūti saprast tādas īpašības kā stabilitāte un miers.

 

Pirmā vertikālā rinda (1-2-3) – rāda cilvēka pašnovērtējumu. Tā satur informāciju par gribasspēku un raksturu, vēlēšanos valdīt pār citiem, iekšējo dialogu ar sevi.

Pirmā vertikālā rindā – 6 un vairāk cipari: pārāk augsts pašnovērtējums, pārlieku aizraujas ar savu ārējo izskatu, patmīlīgs. Iekšējā garīgā dzīve maz interesē.

 

Otrā vertikālā rinda (4-5-6) – cilvēka materiālo vēlmju rādītājs, prasme vadīt dzīves materiālo pusi, nodrošinātība.

Otrā vertikālā rindā – 2 vai 3 cipari: stipri attīstīta pienākuma apziņa pret tuviniekiem, kurus cenšas materiāli nodrošināt. Taču ienākumi reizēm ir nestabili, tādēļ dzīve var sastāvēt no naudas trūkuma vai arī naudas pārpilnības periodiem.

 

Trešā vertikālā rinda (7-8-9) – prāta, individuālo spēju un talanta rādītājs, parāda prasmi tos nepārtraukti attīstīt un nemitīgi sevi pilnveidot.

Trešā vertikālā rindā – nav ciparu vai ir 1 cipars: nav iedzimtu talantu, intereses ir piezemētas – nauda un izklaides. Ja klāt vēl ir pazemināts pašnovērtējums, cilvēks var būt viegli regulējams un pakļāvīgs.

 

Diagonāles līnija (9-5-1) – cilvēka ideālu un garīguma pakāpes rādītājs.

Diagonāles līnijā ciparu skaits nepārsniedz 4: cilvēka garīgā attīstība lielākoties sniedz gandarījumu viņam pašam.

 

Diagonāles līnija (7-5-3) – cilvēka sabiedriskuma, temperamenta un intīmo vajadzību rādītājs. Diagonāles līnijā ciparu skaits ir mazāks par 4: cilvēks var ieciklēties uz izklaidēm un nespēj intuitīvi izjust partneri.

 

 

Tukšās rūtis.

Neaizpildītās rūtiņas liecina par to, ka trūkstošo ciparu vibrācijas cilvēkam nav pazīstamas, un savā iepriekšējā dzīvē viņš šo to nav iemācījies. Šajā dzīvē cilvēka uzdevums ir saprast trūkstošo skaitļu īpašības un pacensties tās sevī attīstīt, lai kļūtu par nobriedušu un patstāvīgu personību.

 

 

Tiek apvienotas ārējās (no vārda, uzvārda, dzimšanas datu sintēzes) un iekšējās matricas, izvēloties augstāko skaitli.

 

Vieninieki matricā.

Vieninieku skaits matricā rāda cilvēka raksturu, individualitāti, iekšēju vajadzību būt līderim jeb ambīcijas, kā arī gribasspēku un mērķtiecību.

Atkarībā no vieninieku daudzuma, šīs īpašības ir vairāk vai mazāk izteiktas.

Trīs vieninieki: mierīgs, padevīgs, komunikabls, ar miermīlīgu raksturu. „Zelta vidusceļš”. Cenšas izvairīties no padotā vai vadošā stāvokļa. Komunikabls cilvēks, kam ne visai patīk pakļauties. Taču īpaši necenšas būt par vadītāju. Ja ar personu parunā no sirds, vienmēr var atrast kompromisu. Taču, ja būs stiprs spiediens no malas, spēs atbildēt ar lielu pretsparu un sašutumā ir spējīgs eksplodēt.

 

Divnieki matricā.

Divnieku skaits matricā rāda cilvēka spēju uzņemt Saules bioenerģiju, saglabāt to un transformēt ģimenē, darbā vai sabiedrībā. Ir enerģijas – ir pacietība. Divnieku skaitam ir svarīga loma, nosakot arī cilvēku komunikabilitāti un emocionalitāti.

Atkarībā no divnieku daudzuma, minētās īpašības ir vairāk vai mazāk izteiktas.

 

Četri un vairāk divnieku: spēcīga enerģētika, kuru noteikti vajag realizēt labai pašsajūtai, citādi var kaitēt savai veselībai un kļūt par problēmu tuvākajiem. Spēj lasīt citu domas – šīs spējas būtu jāizkopj. Spējas ietekmēt notikumus ar domu spēku. Jābūt devīgam un nevajadzētu taupīt savus spēkus - to ir pietiekami daudz. Viņa uzdevums ir pašam sakārtot un saprast sevi un tikai tad atļauties kādu mācīt vai kādam palīdzēt.

 

Trijnieki matricā.

Trijnieku skaits matricā parāda cilvēka noslieci uz eksaktām zinātnēm, radošumu, analītiskumu, punktualitāti un savu zināšanu praktisku pielietošanu. Trijnieku skaits rāda arī iekšējo dabu, kautrību, sevis pasniegšanas manieri un mijiedarbību ar apkārtējo pasauli.

Atkarībā no trijnieku daudzuma, minētās īpašības ir vairāk vai mazāk izteiktas.

Viens trijnieks: cilvēkam jāpieliek ne mazums spēka, lai valdītu pār savām emocijām. Var būt krasas garastāvokļa un iegribu maiņas. Bieži uznāk apātija un slinkums. Nav iespējams paredzēt personas rīcību: te mājās briesmīga nekārtība, te atkal viss tīrībā spīd un laistās. Nepieciešams attīstīt pašdisciplīnu, un te var līdzēt sporta nodarbības.

Lai sagatavotos pasākumam, vajadzīga viena diena. Apstrādā tikai to informāciju, kas šķiet būtiska, pārējo nepatur prātā. Sevis pasniegšanā vērojams kautrīgums, taču, ja vajag aizstāvēt savu viedokli vai intereses, saņemas. Pasīvs novērotājs, kas cenšas saprast lietas būtību. Patīk veidot savu imidžu un kā zīmolu nest sabiedrībā. Reti kad vienā dienā uzvilks divus dažādus apģērbus.

 

Četrinieki matricā.

Četrinieku skaits matricā parāda, kāda ir cilvēka patiesā būtība, nosaka personas disciplinētību, izturību, atbildības sajūtu, sistemātiskumu. Pēc četrinieku daudzuma var spriest par personas seksuālo veselību un attieksmi pret to.

 

Trīs četrinieki: cilvēkam piemīt ļoti stipra veselība un izteiksmīga seksualitāte. Var agri parādīties dzimumtieksme, tādēļ vecākiem savlaicīgi bērnam jānodrošina nepieciešamā audzināšana. Cilvēkam var parādīties nestabila uzvedība, agresivitāte, tieksme uz neapdomātu rīcību un strīdu risināšanu ar dūru palīdzību. Reizēm persona mēdz pārpūlēties smagā darbā, jo strādā bez atpūtas, tādējādi bojājot savu stipro veselību.

Pirmā personu grupa. Velk smago dzīves problēmu vezumu, līdz salūst. Iespējami infarkti, insulti, sirdsslimības – tas viss no lielas slodzes.

Otrā personu grupa. Mūžīgie slimnieki. Izdomā simptomus, kaut arī pašiem nekas nekaiš. Tas nāk no agrās bērnībās, kad pietrūka vecāku uzmanības. Nepieciešama radošā izpausme. Dejas, dziedāšana, interešu pulciņi.

Ja trūkst izglītības un labvēlīgas audzināšanas, cilvēkam piemīt neremdināma seksuālā apetīte. Vīrietim – seksuālā agresija.

 

Piecinieki matricā.

Piecinieku skaits matricā rāda cilvēka loģiku, intuīciju, spēju pielāgoties noteiktai videi, rast kompromisu.

Atkarībā no piecinieku daudzuma, minētās īpašības ir vairāk vai mazāk izteiktas.

Viens piecinieks: cilvēks prot pareizi novērtēt, aprēķināt situāciju un gūt no tās labumu. Jāattīsta intuīcija un loģika, jo šīs īpašības ir nedaudz notrulinātas. Tomēr kļūdas cilvēks savā dzīvē izdara mazāk, nekā tas, kuram matricā vispār nav piecinieku. Uz lietām raugās tieši, bet ir elastīgs materiāla izvēlē. Neatkāpsies no sava mērķa, bet ir gatavs variēt. Iet uz kompromisu, diskusijām, kamēr nemaina otra cilvēka sākotnējo uzstādījumu. Cenšas veidot apstākļus, kas pašam šķiet patīkami. Grūti iejusties jaunā vidē un kolektīvā, tāpēc to veido pats.

Raksturā piekāpjas tikai tik daudz, cik tas ir izdevīgi.

 

Sešinieki matricā

Sešinieku skaits matricā rāda cilvēka darba spējas, stabilitāti, kā arī to, cik praktiska ir personas pieeja dzīvei un kāda ir attieksme pret materiālās dabas jautājumiem. Sešinieku skaits rāda, kā cilvēks uzņem zemes enerģiju un transformē to praktiskā rīcībā vai fiziska spēkā izpausmēs.

Atkarībā no sešinieku daudzuma, minētās īpašības ir vairāk vai mazāk izteiktas.

Divi sešinieki: cilvēks spēj veikt smagu fizisku darbu un nevar iedomāties savu dzīvi bez tā. Darbīgs un čakls kā bitīte. Izpalīdzīgs. Mīl māksliniecisko jaunradi un izgatavo lieliskus darbus no niecīgām izejvielām. Tomēr personai ir vēlama arī garīgā darbība, lai arī tā maz uztrauc: cilvēks ļoti maz lasa, dod priekšroku televizoram. Cilvēks ir reālists un praktiķis, pārāk lielā materiālistiskā ievirze traucē ticēt visam, kas atrodas aiz cilvēciskā saprāta robežām. Ik pa laikam vajag uzdot sev jautājumu – vai darot labu, es tiešām daru labu?

 

Septītnieki matricā.

Septītnieku skaits matricā rāda cilvēka talantus, kuru spēks smeļas garīgumā. Piedzimstot, katram cilvēkam ir dabas (Dieva) dotas spējas, dotības – vienam vairāk, citam - mazāk. Savukārt, izkoptas dotības jau ir talants. Citam tas notiek ātrāk, citam – vēlāk. Septītnieku skaits matricā liecina par veiksmi un spēju izprast un analizēt apkārt notiekošo.

Atsevišķo numeroloģijas skolu pārstāvji uzskata, ka septītnieku skaits nosaka cilvēka saikni ar smalko matēriju pasauli jeb attiecības ar sargeņģeļiem.

 

Viens septītnieks: cilvēkam ir talants un veiksme, bet tie nav uzkrītoši. Iespējams, ir jānodzīvo vesela dzīve, lai saprastu, kur slēpjas īpašā misija un kādus talantus augstākie spēki ir piešķīruši. Cilvēkam ir daudz interešu, bet sevi atrast un realizēt izdodas tikai kārtīgā darbā.

Cilvēks tiecas savu hobiju pārvērst darbā. Ja tas neizdodas, šis vaļasprieks aizpilda lielāko brīvā laika daļu.

Attiecības ar smalko matēriju pasauli: viens sargeņģelis, kurš ik pa laikam „noliek spilventiņu” vieglākam kritienam. Pašos grūtākajos brīžos ir jālūdz augstāko spēku palīdzība. Jāiemācās, ka pēc katras reizes, kad dzīvē saņemta palīdzība, ir jāpasaka "paldies". Pat, ja viss notiek ne tā, kā bija gaidīts, ir jāpateicas par labu mācību.

Iekšējais miers ir apstiprinājums tam, ka cilvēku sargā smalkajā pasaulē.

 

Astotnieki matricā.

Astotnieku skaits matricā rāda cilvēka atbildības un pienākuma sajūtu. Tas parāda arī pašpārliecinātības lielumu, labsirdību un prasmi izrādīt mīlestību un līdzjūtību.
Atkarībā no
astotnieku daudzuma, šīs īpašības ir vairāk vai mazāk izteiktas.

Viens astotnieks: cilvēkam kopš dzimšanas piemīt pienākuma apziņa, atbildība. Atjautīgs, ātri aizmirst aizvainojumus. Grūti kādam atteikt, ilgi meklē atteikšanas iemeslu un to stipri pārdzīvo.

Mīl pēc vajadzības, pēc nopelniem. Ja partneris darīs to, ko šis cilvēks vēlas, tad viņš tiks augstsirdīgi mīlēts. Mīlestības manipulētājs: prot mīlēt un izrādīt savas jūtas, lai ar došanu/nedošanu parādītu, kurš ir noteicējs. Jāatceras, ka uz cita nelaimes sev laimi nevar iegūt.

 

Devītnieks matricā

Devītnieku skaits matricā rāda cilvēka intelektu, redzesloka plašumu un garīgās pasaules bagātību. No devītnieku daudzuma atkarīga cilvēka atmiņa.

Atkarībā no devītnieku daudzuma, minētās īpašības ir vairāk vai mazāk izteiktas.

Viens devītnieks: cilvēkam piemīt selektīvā vai vājā atmiņa, no dabas nav apveltīts ar neatlaidīgu un stipru prātu. Nepiemin ļaunu, neapvainojas, nav skaudīgs, nedaudz izklaidīgs. Cilvēkam ir cītīgi jāstrādā - tas paver daudz jaunu iespēju. Neiesaka dzīties pēc augstiem, vadošiem amatiem vai veidot prātam neaptveramu karjeru, taču pie nelieliem panākumiem arī nevajadzētu apstāties, lai nenotrulinātu intelektu. Cilvēks nav atkarīgs no stereotipiskas domāšanas. Interesējas par vietu, kur dzīvo - savs ciems, pilsēta, valsts un valstij tuvākais reģions. Tas, kas notiek zemeslodes otrā pusē, viņu nesatrauc, jo uzskata, ka viņam ar to nav nekāda sakara. Nepatīk pārcelties uz dzīvi citās valstīs, ja vien tā nav iespēja uzlabot savas dzīves kvalitāti Patīk ceļot ekskursijās vai arī aizbraukt strādāt uz noteiktu sezonu. Ir svarīgi, lai vienmēr būtu vieta, kur atgriezties. Dzimtenes patriots.

 

Dvēseles skaitlis.

Dvēseles Skaitlis – reālais „Es”, kas parāda cilvēka svarīgākās vajadzības dzīvē, temperamentu. Tas ir cilvēka iekšējās būtības Skaitlis. Rāda arī cilvēka centienus un ideālus - kāds viņš vēlētos būt, kas viņu iedvesmo. Jo jaunāks cilvēks, jo spēcīgāk viņu vada Dvēseles Skaitlis. Tas ir saistīts ar cilvēka iekšējo stāvokli, tā ir vibrācija, pēc kuras cilvēks atdod, tādēļ pēc šīs vibrācijas pret cilvēku jāattiecas ļoti saudzīgi, to nedrīkst izmantot savtīgos nolūkos. Uzzinot savas iekšējās tieksmes, cilvēks var saprast, kāpēc reizēm ir rīkojies tieši tā, bet ne citādāk, kāpēc iestājies par tiem vai citiem principiem, reizēm saņemot cilvēku nosodījumu, taču nav varējis piekāpties.

Dvēseles Skaitlis – tā ir iekšējā balss.

 

Dvēseles Skaitlis – 8.

Vēlēšanās un prasme organizēt, nodrošināt kārtību, kontroli, stabilitāti. Galvenais – ticēt sev un veidot grandiozus projektus. Astotnieks nebaidās no darba – galvenais ir atbilstošs rezultāts. Svarīgi, lai viņa „Es” būtu liels, lai visi viņu klausītu, cienītu, novērtētu. Svarīgas praktiskas lietas, konkrētums, projekta rentabilitāte. Ja šim cilvēkam paskaidros un argumentēs kāda projekta ienesīgumu, tad viņš šo izdevību garām nelaidīs. Ja bērnam ar šādu Dvēseles Skaitli paskaidros, ka, labi mācoties, viņš kļūs bagāts, populārs utt., tad mācībās būs daudz labāki rezultāti.

Viņam vajadzīga autoritāte, lieli mērogi, organizācija, nepieciešams zināt, kāpēc to vajag darīt un ko par to dabūs. Nedrīkst raustīt sīkumu dēļ, tādā veidā pazemojot viņa vērtības, jo pretējā gadījumā var iegūt ienaidnieku.

Negatīvās izpausmes – lektors, kas kuļ tukšus salmus. Lielība, augstprātība, materiālisms.

 

Personības Skaitlis.

Personības Skaitlis – cilvēka izpausme apkārtējo acīm, t.i. tas, ko no mums gaida citi. Tas ir kā apģērbs, pēc kura mūs pieņem, un šis skaitlis lielākā mērā raksturo cilvēka imidžu. Pirmais iespaids, kas var mainīties, iepazīstoties tuvāk. Personības Skaitlis rada ļoti ierobežotu iespaidu par cilvēku un ir cieši saistīts ar personības zemapziņas daļu, apjaušam mēs šo sakarību vai nē.

Personības Skaitlis7.

Sabiedrība pieņem viņu kā noslēpumainu, noslēgtu cilvēku, kurš it kā zina vairāk nekā citi. Saskarsmē septītnieks dod priekšroku zinošiem cilvēkiem, kas padziļināti apguvuši kādu nozari. Var savu paziņu loku izveidot no ezotērisko mācību sekotājiem, psiholoģijas un astroloģijas cienītājiem, utt. Reizēm kļūst pesimistisks, drūms, jo mazinās dzīves spēki. Septītniekam var palūgt izteikt savas domas, jo viņš redz lietu galveno būtību. Ja jūt, ka kādu sāk ieinteresēt, tā cilvēka labā paveiks visu iespējamo un neiespējamo, bet, ja intereses par viņa personību nav, noslēdzas sevī. Savas zināšanas parāda un atklāj ne vienmēr un ne visiem.

Konservatīvs apģērbs. Dod priekšroku neitrālām niansēm. Modei īpaši neseko. Pieticīgs uzvalciņš un nekādu rotājumu, lai gan patiesībā septītnieks var būt pat ļoti bagāts.

Personības Skaitlis kalpo kā filtrs, ar kura palīdzību mēs savā dzīvē ielaižam vienus cilvēkus un atstumjam otrus, demonstrējam apkārtējiem vienas īpašības un rūpīgi slēpjam citas. Dzīves beigās Personības Skaitlis var izstumt Dvēseles Skaitļa vēlmes, jo cilvēks pierod pie Personības Skaitļa klātbūtnes, domām, noteikumiem un prasībām, ļoti dziļi norokot savu „Es”.

 

Likteņa Līnijas Skaitlis – simbolizē līdzekļus, ar kuru palīdzību cilvēks risina savas dzīves uzdevumus, lai ar iespējami mazākiem zaudējumiem noietu savu Dzīves Ceļu.

Pirmais ceļš, uz kura cilvēks apzināti var nostāties (mācoties) – apzinīgās pieslīpēšanās ceļš, kas paredz izpildīt visas dzīves programmas caur harmonizāciju.

Otrais ceļš – dabiskais (pats par sevi), kur gaida iedziļināšanās, pretrunas, negatīvā uzkrāšana. Cilvēku vada daba, bet dzīve to noliek standarta situācijās, lai iemācītu pareizi izprast savas dzīves programmu, karmisko ceļu.

No ezotērikas skatpunkta cilvēka dvēsele vēl līdz piedzimšanai plāno savu kārtējo iemiesošanos uz Zemes un izvēlas ne tikai uzdevumu, kuru grib atrisināt, t.i. ne tikai Dzīves Ceļu, noteiktu ar dzimšanas datiem, bet arī līdzekļus, ar kuru palīdzību šo uzdevumu atrisinās. Dvēsele izvēlas sev vecākus, kuriem piedzims. Un vecāki, dodot jaundzimušajam cilvēkam vārdu, neapzināti uztver kādu vibrāciju, kas tajā brīdī atskan viņu zemapziņā. Vārda vibrāciju nozīme, jeb to numeroloģiskā summa, tiešām atbilst tam cilvēkam, kuram šis vārds tiek dots.

 

Likteņa Skaitlis – 6.

Sešiniekam ir divas iespējas sevi realizēt - darbojoties sfērā, kas saistīta ar mākslu, skaistumu, mūziku, apkārtējās vides labiekārtošanu, vai arī veltot sevi ģimenei un tuvu radinieku attiecību uzlabošanai. Radošās spējas pārsvarā parādās jau bērnībā, raksturīgi talanti, kas saistīti ar vizuāli uztveramiem tēliem. Bieži ir ģimenes mīlulis, kas arī pats prot atbildēt uz tuvu cilvēku rūpēm un mīlestību.

Pieaugot un nokļūstot sabiedrībā, labi tajā iederas, jo saprot, kā veidot harmoniskas attiecības. Mēdz arī šausmināties par sabiedrības netaisnīgumu - tad pieliek visas pūles, lai to padarītu labāku. Rūpējas par savu ģimeni, bērniem, mājdzīvniekiem, uzņemas par tiem atbildību. Rūpējoties par citiem, padara cildenāku un noslīpē arī savu Dzīves ceļu.

Sešinieka lielākais talants – prasme atrast kopīgu valodu ar bērniem. Labi padomdevēji sirdslietās, jo labi tajās orientējas un balstās uz personīgo pieredzi. Tāpat prot atrast kompromisu grūtās situācijās, pie tam tik veiksmīgi, ka abas konfliktējošās puses paliek apmierinātas.

 

Spēka (Alķīmijas) Skaitlis.

Spēka Skaitlis - Dzīves Ceļa un Likteņa Līnijas skaitļu summa.

Tie ir izdzīvošanas noteikumi, avots, no kura smelt enerģiju, kas dod spēku dzīvot un attīstīt savus talantus. Ļoti labi, ja vietās, kurās cilvēks pavada visvairāk laika, izvieto maksimāli daudz Spēka skaitļa simbolu: priekšmetus, ziedus, un citas lietas. Tas palīdzēs pašrealizēties, vienlaicīgi saglabājot spēku, veselību un harmoniskas attiecības.

Spēka Skaitlis – 1.

Labi, ja līdzās ir partneris ar Dzīves Ceļa skaitli 1. Šāda veiksmīga savstarpējā kombinācija dod iespēju apliecināt sevi savstarpējās attiecībās, kā arī sekmīgāk aizstāvēt savas tiesības. Jāizvairās no partneriem, kuri tiecas pakļaut. Lai pastiprinātu iespējas būt līderim, nepieciešams izmantot priekšmetus, kas ir vienā eksemplārā (ekskluzīvi).

Saule. Lietderīgi sauļoties, pastaigāties dienas laikā, braukt uz dienvidiem, uz tuksnesi utt.

Krāsas: spilgti ziedi, zelts, kaut kas spīdošs.

Priekšmeti: viss, kas saistīts ar uguni – sveces, kamīni.

Augi: mandarīni, apelsīni, saulespuķes.

Nedēļas diena: svētdiena (Saules diena).

Akmeņi: serdoliks, citrīns, dzintars, dzeltenais briljants. Vēlams zelta apvalkā.

Forma: lode.

Meditāciju prakse: ar sveci.

Kustību prakse: sacensības par pirmo vietu.

Tēlotājmāksla: portreti, ar tēlojumiem dzeltenā, sarkanā krāsā (Saule, saulespuķes).

Gaisma: maksimāla.

 

Prāta skaitlis - 3.

Cilvēkam piemīt radoša oriģināla domāšana, brīva no stereotipiem. Var piedzīvot grūtības, ja saskaras ar sausiem faktiem, normatīviem dokumentiem vai neinteresantu informāciju. Savukārt ir spēcīgs ideju ģenerators, kā arī var pilnībā izpausties tur, kur vajadzīga jauna pieeja problēmām.
Labākā apmācības metode – kā spēle.