Vai Tev patīk Tavs vārds?

Lūdzu, piedalies aptaujā, kas mums palīdzēs sekmīgāk veikt pētījumus par Personvārdu nozīmi. Aizpildi ar piedāvāto atbilžu variantiem un dažām brīvā formā ierakstāmām atbildēm. 29 īsi jautājumi - tas neaizņems daudz laika! Un var palīdzēt labāk saprast sevi pašu vai vismaz aizdomāties. 

Jautājumi


Iesniegt aptauju