Personas kods

Skaitļi ir ap mums ik dienas, uz katra soļa. Mājas, dzīvokļa, auto un tālruņa numurs, konti, kodi, datumi, gadu skaitļi... saskaitām, atņemam, dalām, reizinām, rēķinam...tiekamies, šķiramies... Cipari griežas, vibrē, izstaro enerģiju, ņirb ar acīm... Stop! Pasaki savu personas kodu, un es pateikšu, kas tu esi! Pavisam nopietni. 

Vēstures avotos kā numeroloģijas „tēvs” nereti tiek minēts sengrieķu filozofs, ārsts, zinātnieks, izgudrotājs un matemātiķis Pitagors. Tomēr apgalvot, ka „... tādā un tādā gadā viņš radīja numeroloģiju...” mēs nevaram, jo tās iedīgļi meklējami vēl dziļākā pagātnē. Senajā Babilonijā, Indijā, Ēģiptē, Grieķijā un Romā šāda atsevišķa novirziena nebija, taču gaišākie prāti – filozofi un matemātiķi – skaitļu un domas zinātnes nespēja iedomāties nošķirtas vienu no otras. Prāta spīdekļi Platons un Aristotelis no saviem skolniekiem prasīja labas matemātikas zināšanas, bet daudzi tā laika matemātiķi bija arī pazīstami domātāji. Vēsturiski Pitagora ieguldījums numeroloģijas attīstībā ir ievērojams ar to, ka viņš arābu, druīdu, feniķiešu un ēģiptiešu matemātiskās sistēmas apvienoja ar dažādām zinībām par cilvēku dabu.

Īpašu nozīmi numeroloģija ieguva senebreju augstāko, garīgo pasauļu izzināšanas, kabalas mācībās, kur tās paveids pazīstams ar nosaukumu gematrija. Kabalisti Pitagora koncepciju paplašināja, izmantojot maģiskos kvadrātus. Sava teorija bija arī Kornēlijam Agripam, kurš skaitļiem piedēvēja maģiskas īpašības. 19.gadsimta beigās 20. gadsimta sākumā zinātne gāja uz priekšu straujiem soļiem, un cilvēce nonāca pie jauniem atklājumiem - par magnētismu, gaismas dabu, elektrību un to, ka jebkuras molekulas nepārtraukti kustas, elektriskos un magnētiskos impulsus vada viļņi un patiesībā visu uz šīs pasaules nosaka vibrācijas, kas piemīt arī skaitļiem. Tālāk attīstījās teorija, ka vieniem skaitļiem tās ir spēcīgākas nekā citiem, un nepāra skaitļi ir stiprāki nekā pāra. Jo - nepāris ir vīrišķais sākums un dinamika, savukārt pāris – sievišķais - pasīvs un uzņēmīgs. Un atkarībā no tā, kādi cipari saistās, veidojas noteiktas enerģētiskas vibrācijas.

Senatnē augstās numeroloģijas gudrībās ielūkoties bija ļauts tikai izredzētajiem, bet tagad laiki ir mainījušies. Skaitļu noslēpumus var apgūt kursos, var aiziet pie profesionāla numerologa, lai uzzinātu ko vairāk par savu iekšējo pasauli, dzīves ceļu un iespējām.

No Pitagora – uz priekšu

Latvijā un arī citur pasaulē numeroloģija bieži vien iet roku rokā ar astroloģiju, un dziļāks lietu pētījums sanāk tad, ja speciālists orientējas abās jomās.

 „Astroloģija, numeroloģija un citas ezotēriskās mācības ir kā daļiņa no viena veseluma, jo ar katru atsevišķi vien nav iespējams izskaidrot šīs pasaules norises. Tam pietuvoties iespējams tikai tad, ja iegūstam pēc iespējas plašākas zināšanas. Tas ir līdzīgi, kā, attīstoties zinātnei, paveras skats uz līdz šim nezināmām planētām. Ja mēs kaut ko savām acīm neesam redzējuši, vai nezinām, ka pastāv vēl kaut kas, pret to nevajag vērsties. Tā būtu tāda tumsonība,” saka sertificēts astrologs un numerologs Kristaps Baņķis.

Viņa birojā uz galda stāv dators, jo senā astroloģijas mācība ir gājusi līdzi laikam. Tagad atliek vien ievadīt dzimšanas datus un ekrānā acumirklī parādās horoskopa karte, nav vairs stundām ilgi jārēķina un jāzīmē. Arī planētu nozīmei pievienojušies tādi mūsdienīgi skaidrojumi kā aviācija, informācijas tehnoloģijas, apdrošināšana, narkotikas... Leģendārais Nostradamus par šādām lietām savā laikā pat iedomāties nevarēja. Bet, kā ir ar numeroloģiju mūsdienu tehnikas laikmetā? Redzu, ka turpat uz galda – vienkāršs zīmulis un visparastākā papīra lapa. Vēlāk, mūsu sarunas laikā, viņš uz tās rakstīs ciparus, lai ar piemēriem ilustrētu stāstījumu, pārvēršot skaitļus cilvēka personības un dažādu norišu atspoguļojumā.

„Pitagora laikā, protams, neviens nerunāja par mobilo tālruņu cipariem, mašīnu un māju numerāciju, un no šī viedokļa raugoties, numeroloģijas izpratne paplašinās, tā it kā progresē. Tagad mēs saskaitīšanai varam izmantot arī kalkulatoru... Tomēr, salīdzinot ar senatni, kad šai zinātnei bija dziļš filozofisks segums, un ar to nodarbojās izredzēti zinību vīri, mūsdienās numeroloģijā vairāk dominē sadzīviskais skatījums. Es nezinu vai tā ir attīstība...iespējams, ka tas ir pat zināms regress,” saka Kristaps Baņķis, un piebilst, ka mūsu steidzīgajā ikdienā cilvēki biežāk nāk konsultēties par praktiskām lietām, retāk par dvēseliski dziļiem jautājumiem: „Lielākoties tā ir ātras atbildes meklēšana, tā kā pie kases... Saņemu, un dodos tālāk.” ...Jā... kāda vairs iedziļināšanās, ja apkārt griežas dzīves trakais ritenis, dimd inflācija auļi, sīva konkurence uzglūn teju vai no katra stūra, pieaug bezdarbs un katram ir tik daudz ikdienišķu rūpju. Turklāt ne jau katram ir dotas spējas iedziļināties, izprast un atrast atbildes.

„Numeroloģija savā klasiskajā būtībā ir ļoti vienkārša, tā kā 1+1=2. Pirmajā reizē, ieskatoties mācību grāmatās, varbūt viss liekas ļoti sarežģīti un šķiet, ka neko nevar saprast. Taču tā nav. Tiesa, šo zināšanu apguvei vajag atvērtu prātu,” piebilst numerologs un piekrīt nedaudz iepazīstināt ar senās mācības pamatu pamatiem, ko katrs no mums var izmantot, lai kaut mazliet ielūkoties personības dzīlēs. Ja vien ir interese.

Tātad. Pavisam elementāri – arī mūsdienu numeroloģijas pamatā, tāpat kā Pitagora laikos, ir cipari no 1 līdz 9. Lai iegūtu tulkojamos skaitļus, jebkuri dati ciparu pa ciparam tiek summēti kopā, līdz galarezultātā paliek tikai viens. Nu, varbūt, ka viss tik gluži vienkārši vis nav, jo dažkārt aprēķinu procesā parādās arī tā dēvētie „skolotāju” jeb meistarcipari - 11, 22, 33, 44 kas dod papildus bonusu, piešķir personībai iespēju realizēt sevi valsts vai pat cilvēces mērogā. Katra skaitļa vibrācijas tulkojumā dod kādu papildus fonu vai nianses.

Piemēram, 11 ir divnieka augstākā oktāva. Vairākkārt interneta diskusijās ir izskanējis, kādēļ savos aprakstos ne vienmēr ņemu vērā Meistara ciparus. Manuprāt, tikai reti izņēmumi var uzreiz dzīvē īstenot šāda cipara vibrācijas, vairums tāpat ikdienas situācijās dzīvo ar to pašu divnieku uz krūts vai galvā. Galu galā tur nav arī nekādu pretrunu, jo spēja cienīt partneri ir kā 2, tā 11 uzdevums. Vislabāk ekstremālās jeb neikdienišķās situācijās varam saprast un izjust vai cilvēks ir patiesi vienpadsmitniekam atbilstošs altruists, kurš no visas sirds mīl savus tuvākos vairāk kā sevi pašu vai trīc par sevi kā apšu lapa un, teiksim, seko stiprākajam. 11 ir jāsasniedz balanss starp citu iedvesmošanu un vešanu un paša aizsākto procesu nebremzēšanu. Starp 11 sastopami daudzi izcili dziednieki. Un kurš teicis, ka tas ir viegls ceļš...

Savukārt 22 dod lielu sakārtotu enerģiju un prasmi strādāt ar lielām grupām. Tā ir māka vadīt kolektīvu, kad sīkais ir par mazu – augsta līmeņa profesionālis. Tie ir projektētāji, pasaules līmeņa politiķi. 

33 - Kristus cipars. Šā cipara nēsātāji doti zemei kā aizsargi, kuri pakļauti augstākajam aicinājumam. Kā Māte Terēze. Saprotams, ka tas ir labestības, rūpju un gādības simbols, kuru rodam medmāsu, sociālā dienesta darbinieku veikumā. Starp viņiem rodami spēcīgi psihologi, dziednieki, garīgi un reliģiozi līderi, kuri labprātīgi ziedo sevi citiem. Pēc atsevišķiem aprēķiniem arī mūsu prezidente Vaira Vīķe-Freiberga ir apveltīta ar šāda cipara vibrācijām. Valsts kā liela ģimene, ar māmuļu galvgalī...

44 – ir milzīgas enerģētiskas disciplīnas skaitlis. Tas ir kā fīrers savā visnegatīvākajā izpausmē. Pozitīvās izpausmēs tie ir izgudrotāji, kas „bīda” civilizāciju, sabiedriskās domas ietekmētāji.

 

Savukārt 0 tiek uzskatīta par vienotu veselumu jeb pilnību, un dažādās situācijās arī tai ir sava nozīme.

„Sasummējot dzimšanas datumu, mēnesi un gadu, mēs iegūstam ciparu kopsummu, kas apzīmē cilvēka dzīves ceļu, jeb virzību. Nevis to - kādi esam, bet kurp mēs dodamies. Kā Sprīdītis uz meža takas... pēc savas laimes ejam... Ejot šo ceļu, protams, rūdās cilvēka raksturs. . Astroloģija vadās pēc 12 zodiaka arhetipiem, bet numeroloģija pēc deviņiem. Sākotnēji varētu šķist pārāk pliekani, bet tas ir tikai piramīdas redzamais „galvgalis”.

No vārda un uzvārda pēc latviešu alfabēta atsevišķi jāsaskaita patskaņi un arī līdzskaņi. No patskaņu summas iegūstam dvēseles ciparu. Tas parāda, kas cilvēkam notiek galvā. Atbilstoši tam uzzinām, kad un kā cilvēks izturas visbrīvāk, kādi ir viņu virzošie iekšējie nosacījumi. Pēc šī cipara primāri skatās divu cilvēku saderību. Ja sieviete, precoties nomaina uzvārdu, šis skaitlis parasti mainās, un viņa savā būtībā kļūst citāda. Te var būt dažādi varianti. Iespējams, līdz laulībām viņai bija raksturīgas kareivīgā vieninieka izpausmes, bet pēc kāzām viņa tiek pie sešinieka, un visas vēlmes koncentrējas uz ģimenes ligzdiņas vīšanu. Ir bijuši gadījumi, kad sievietes maina vīru uzvārdus atpakaļ uz saviem vecajiem meitas uzvārdiem, jo pēc laulībām iegūtais cipars nekādi neveicina ģimeniskumu, kopdzīvē rada zināmas problēmas un ambīcijas. Ja sociāli, sabiedriski domājošu cilvēku grib pārvērst par ģimenisku būtni, tad tur sanāk vien bīstamā mājsaimniece.

Veicot tālākos aprēķinus, vārdā un uzvārdā saskaitām līdzskaņus, un iegūstam personības ciparu. Šis skaitlis parāda to, kā tevi saredz citi. Pats jau vari domāt, ka esi pasaules karalis, bet apkārtējie varbūt tevi uztver kā labu, čomisku cilvēku... Un tad, kad tu līdz ar 37 gadu vecumu sāc runāt to, ko patiesībā domā, neviens nesaprot – kā tā var būt? Visharmoniskāk, protams, jūtas tie cilvēki, kurus citi uztver tieši tādus, kādi viņi patiesībā arī ir. Atsevišķa tēma ir cilvēku iesaukas. Pēc tā, kā tevi sadzīvē sauc draugi vai tuvinieki, var secināt, kā katrs tevi uztver vai grib saredzēt. Dodot iesaukas, mēs savas vēlmes projicējam uz otru cilvēku. Arī pēc nikiem internetā mēs varam noteikt, ko cilvēks ar to domājis. Tas ir viņa vēlmju nolasījums...

Vārdam ir spēks, jo cipari tajā dod noteiktu enerģētisku vibrāciju. Tie ir kā smalki šķietami neredzami pavedieni, kas caurvijas dzīvei. Vajag tikai pacietību un vēlmi šos dzīparu dzīparus gudri atšķetināt.

Saskaitot pilnīgi visus ciparus vārdā un uzvārdā, izveidojas likteņa cipars. Tas ir vecāku dots - kā ceļavējš, kas ar pēc iespējas mazākiem zaudējumiem ļauj sasniegt mērķus, uz kura var atbalstīties, lai pēc tam atkal harmonijā ar sevi dotos kalnup. Jautāsiet - ja jau tas ir zināms, kāpēc visi nedzīvo laimīgi? Tāpēc, ka mērķi dzīvē parasti tiek doti tādi, ko var sasniegt tikai ar pūlēm. Bet, cik daudzi cilvēki tā sasprindzinoties grib rakt dziļumā? Savā ziņā mērķa sasniegšanu varam pielīdzināt kāpienam Everestā, kur katru dienu jau nedodas... jā, katram no mums ir savs Everests... pa ceļam jāizpēta situācija, jāatpūšas, jāuzkrāj spēki. Taču šādi salīdzinājumi vairāk domāti vecākajai un vidējai paaudzei – mērķu cilvēkiem, kuri dzimuši gadu tūkstotī, kas sākas ar vieninieku. Jaunākai paaudzei šādi uzstādījumi vairs nebūs tik aktuāli, jo viņu gadu tūkstotis sākas ar divnieku, proti, sajūtām un harmoniju. Šiem jaunajiem cilvēkiem ir ļoti daudz enerģijas, tā ir spēcīga apkārtējās pasaules izjūta. Mēs dzīvojam dižā laikā, jo mainījās gadsimti. Jāatzīst, ka jaunlaiku numeroloģija ir vēl bērna autiņos: tūkstošgades jaunās ciparu kombinācijās vēl nav pārbaudītas... Šiem bērniem tagad ir tikai astoņi gadi, un ar tik jauniem cilvēkiem numerologi strādā tikai konkrētos jautājumos: vārda došana, skolas vai pulciņa izvēle... Tomēr tuvākajā nākotnē būsim spiesti pielāgoties jaunajai ciparu dominantei. Ko teikt jaunajai paaudzei, kas ieradusies pasaulē jau citādāka? Varbūt mēs runājam viņiem pilnīgi nesaprotamā valodā? Patlaban viss tik dinamiski attīstās, gan tehnoloģijas, gan informācijas apjomi... Kā to visu strukturizēt? Bet varbūt nemaz nevajag... Lai katrs šajā klāstā atrod savu. Varbūt šis ir tas brīdis, kad numeroloģija kļūs moderna savā attīstības ceļā.

Cilvēkam ļoti svarīgs ir tā dēvētais alķīmijas jeb spēka cipars. Tas parāda, kur ņemt spēku un enerģiju. Laimi meklējošā Sprīdīša ceļā tas ir kā gulbītis, kuram jāpalūdz: „Gulbīti, gulbīti, kustini kājiņas, nes mani uz Laimīgo zemi”.. Šo alķīmijas skaitli iegūstam, sasummējot dzimšanas datu, vārda un uzvārda ciparus.

Izmantojot visus minētos personības datus, kuru aprēķinā iegūst cilvēka numeroloģisko kodu, tiek aizpildītas psihoenerģētiskās matricas, kas palīdz izskaidrot, kāds ir cilvēka enerģētiskais potenciāls, kāda ir viņa talanti dažādās dzīves sfērās, cik viņš ir mērķtiecīgs u.tml.

Tikai tad, kad numerologs veicis punktuālu personības analīzi, var ķerties klāt prognozēm, kas ir ne vairāk un ne mazāk kā līdzēšana cilvēkam paveikt viņa pieprasītās lietas „īstajā brīdī un labākā veidā”. Izšķir vairākus cilvēka individuālos dzīves ciklus. Vienkāršāko- ikgadējo aprēķina, saskaitot cilvēka dzimšanas mēnesi, datumu, un konkrēto prognožu gadu. Proti, 01.06.1977 dzimušajam individuālo gadu aprēķinā veiktu vienādojumu: 01.06.2009. =18=9. Tātad, nākamais cilvēkam būtu individuālais devītais gads. Un deviņu gadu ciklā tas nozīmē, ka pienācis laiks atvilkt elpu, saprast, kas līdz šim paveiks un sakārtot sevi jaunajam uznācienam uz dzīves skatuves..” stāsta Kristaps Baņķis. 

No dabas, pasaules un reliģijas

Nu esam ieguvuši ciparus, un varam lūkoties pēc skaidrojuma. Numerologs teic, ka vislabākā izpratne it kā sausajā ciparu pasaulē rodas, ja ļaujam nedaudz vaļas fantāzijai, un meklējam dažādas līdzības tepat ap mums. Tas nekas, ka skaitļos, nevis dzejā... Vienalga šīs līdzības liek domāt, palīdz izprast un izskaidrot.

Kas ir viens? Viens veselums, viens ego, viens cilvēks, viena saule, viens Dievs... „Tā ir vieninieka jēga, kad svarīgāk par visu ir mērķis, uzdrīkstēšanās un atbildība. Pirms cipara dzimšanas datumā var atrasties nulle, kas nozīmē, ka vieninieka ambīcijas uzreiz nevar tikt pie teikšanas. Nullīte saka: „Pagaidi, izdomā visu, kur skriesi?” Ja tu kaut kur neapdomīgi lauzies, var iziet plāni. Nullīte nozīmē, ka jāatver vēl kādas durvis, lai tiktu pie tā vieninieka - pie līdera pozīcijām. Savukārt nullīte jebkura cipara aizmugurē ir kā spilventiņš, un nozīmē, ka viss izdodas vieglāk... Bet vieninieka dabā ir skriet un izlauzt ceļu. Līdzībās runājot, tas ir kā jaunsaimnieks, kurš plēš līdums, ceļ ārā celmus. Piemēram, no skaitļa 28 dzimšanas datumā arī rezultātā iznāk vieninieks, bet jau ar citādu pieskaņu. Jo divnieka klātbūtne liecina par sabiedrisku cilvēku – viņš tos kokus gāzīs ar kādu kopā, rīkos talkas, lai radītu kaut ko jaunu. „Tīrie” vienciparu skaitļi ir lielāki individuālisti, kam caur savu ego jāiegūst jauna pieredze. Deviņpadsmitniekam arī jārealizējas individuāli, bet 28, kura kopsumma veido vieninieku, vēl klāt nāk sociālā un partnerības tēma.

Tālāk – divnieks. Tas ir 1+1 – pāris, iņ un jan princips, diena un nakts, pretējie poli. Vieninieks ir Saule jeb vīrišķā, bet divnieks – Mēness, sievišķā puse. Šie cilvēki vairāk skatās – ko citi teiks un domās. Vai man to vajag? Un, ja nu nesanāk? Parādās svārstīgums. Divnieks nevēlas dzīvē būt viens. Šie cilvēki var būt ļoti diplomātiski un saticīgi. Divniekiem gribās ar kādu padalīties, un tam nāk līdzi, piemēram, klačiņas... Tad rodas jautājums – vai tu dzīvo pēc divnieka augstākās vai zemākās oktāvas. Taču ne astroloģija, ne numeroloģija neparāda cilvēka dvēseliskās attīstības hierarhiju, kas var svārstīties no prezidenta līdz bomzim – ne realitātē, bet attieksmē un garīgā bagātībā. To numerologs/astrologs, kamēr nesatiekas ar cilvēku aci pret aci, var tikai caur pieredzi vai astrālām maņām nojaust.”

Tālāk esam nonākuši pie trijnieka. Saku, ka latviešiem tas laikam tāds īpašs skaitlis – trīs tēvadēli, trīs ceļi priekšā, trīs lietas zāļu skapītī, trīs dieniņas kāzas dzēra... Tāds kā laimes skaitlis?

„Visas labas lietas pa trim... bet ir arī teiciens, ka ceturtā no sirds,” numerologs nosmej. „Trijnieks izmantots daudzu tautu dzīvesziņās, bet domāju, ka tas pamatā nāk no kristietības – Svētā Trīsvienība. Dabā šo skaitli varam uztvert arī kā tēvs, māte, bērns. Vēl mēdz sacīt, ka šodiena ir vakardienas sekas un rītdienas cēlonis. Tajā atspoguļojas pēctecības princips. Kopumā trijnieks ir laimības, svētlaimes, entuziasma, ķermeņa-sajūtu-domu vienotības cipars. Lielās kategorijās domājot, tas ir Kosmoss-Zeme-Cilvēce. Bet ikdienišķā līmenī tas izpaužas kā radošs gars un mūžam mainīgā veiksme. Basketbolista Andra Biedriņa datos rodams trijnieks - patiesi dzimis veiksminieks. Trijnieka cilvēkiem var piemist zināma valdonība, bet viņi ir dāsni, jauki un spilgti. Runājot par latviešiem – mēs esam Jaunavas zīmes aizgādībā, līdz ar to dominē praktiskums, to apliecina arī daudzas tautas dziesmas, bet mums ir arī nerātnās dainas – un tur jau parādās šis radošais gars un dzirksts. Varbūt tas vienīgi ir bijis gadsimtiem apspiests? Ja paskatāmies un valsts dibināšanas datumu - 18.11.1918., tad sanāk,” numerologs ātri uz papīra lapas sarēķina. „... nu, jā galā sanāk trijnieks. Valsts liktenis pagaidām vairāk atspoguļo šo grūto ejamo ceļu, kur galā trijnieks jeb „laid mūs tur laimē diet”... Kad iedomājos par to klētīņu nerātnumu pēc darba tikumiņa vai dziesmotajām revolūcijām, šķiet, ka mūsu būtībā tomēr ir kaut kas no trijnieka viegluma. Latvietis jau nav tas, kurš „lūzt, ja lauž”, tāds lokans sapņotājs. Esam locījušies, bet tajā pat laikā izmējuši tos kakla kungus. Latvietis savā būtībā jau ar pie viena dieva nepieturēsies, viņam vajag vairākus. Tāpat kā mūžīgā ceļa gājējs visādās savienībās, tik pie savas Baltijas trijotnes – Latvija, Lietuva, Igaunija – ķeras tikai vēsturiskos lūzuma punktos. Kaut kā tas atgādina trijnieku, kuru nostiprinājām valsts pamatos, bet tautas domāšanas aritmētikā līdz galam paši neesam „saskaitījuši”... Trijnieks ir tāds vieglprātīgs un neprognozējams skaitlis – nevar zināt, kā tur būs...

Četrinieks savukārt ir kvadrāts ar četriem stūriem. Krusts. Astroloģijā četras stihijas – uguns, ūdens, zeme un gaiss - bez kurām pasaule nav iedomājama. Arī četri cilvēku arhetipi – holeriķis, flegmatiķis, sangviniķis un melanholiķis - ko K.G. Jungs, astrologs būdams, savām teorijām „aizņēmās”. Četriniekiem ļoti svarīga ir konkrētība, noteiktība un dzīves sakārtotība. Šiem cilvēkiem ļoti augstā vērtē ir darbs, viņi ir organizatori vislabākajās izpausmēs. Tie zināmā mērā ir darbaholoķi, kas ierokas savos darbos no papēžiem līdz matu galiņiem. Varētu teikt, ka četrinieks ir pamata cipars, kuram nepatīk šo paša veidoto pamatu zem kājām zaudēt.

Piecinieks ir pašā viducī, tādēļ var paskatīties gan uz vienu, gan otru pusi... Šīs skaitļa simbols ir Leonardo da Vinči zvaigzne jeb Vitrūvija cilvēks. Piecinieka jēga ir – cilvēks visa centrā. Vai varam pateikt, kurš no zvaigznes stariem ir pirmais, kurš pēdējais? Nevaram! Kaut kāda secība ir tikai katra paša pieņēmums, un tikai katrs pats var pateikt, kas viņā slikts, kas labs. Cilvēki ar piecinieka akcentu visbiežāk sūdzas, ka viņus ierobežo, nekas nenotiek... nav iespēju izpausties. Piecinieki ir kustīgi, viegli, daudzpusīgi, humora pilni. Viņi meklē sevi, un visu laiku ir komunikācijas procesā. Šie cilvēki daudz ceļo un apskata pasauli. Viņi ir radošas personības, kas bieži vien saistītas ar mākslas vidi. Daudzi aktieri ir spilgti piecinieki, tajā skaitā, aizsaulē aizgājusī Vija Artmane. Ja četrinieks labprāt sēž savās četrās sienās, piecinieks saka: „Kādas sienas? Es eju pasaulē!” Es pat brīnos, kāpēc latvieši neizvēlējās piecinieku folklorā, droši vien tāpēc, ka no brīvības kausa maz dzēruši. Savukārt, īri vienmēr ir izlēkuši un pasaulē gājuši mūzikā, mākslā, atšķīrušies politiskajā viedoklī. Par laimi piecinieks ar trijnieku draudzējas. Prieks par latviešiem, kas Īrijā būs sasmēlušies brīvības garu kolektīvajam tautas egregoram ilgam laikam...

Sešinieks atgādina Dāvida zvaigzni, un tajā iekļauts harmonijas princips. Viena makten gudra tauta zinājusi kā šo harmonijas cipara simbolu „privatizēt”... Līdz ar sešinieku sākas komplicētāki cipari, kur salīdzinājumus vienkārši no dabas piemeklēt grūti. Ar sešiniekus saistāms līdzsvars, ģimeniskums, viss skaistais. Mājas- darbs-māksla – šī skaitļa vadmotīvs. Ja piecinieks var radīt ekspresīvu mākslu, tad sešinieks – skaistu, klasisku gleznu. Sešinieki saka: „Nu, kas tas par māju, ja nav skaists skats aiz loga? Tādā es nevaru strādāt! Vajadzīgi vismaz ziedi.” Viņi ir saticīgi cilvēki. Kurš gan nevarētu sadzīvot ar sešiniekiem? Var. Dažiem viņi var liekties pārāk lēnīgi vai pārlieku gādīgi, kad tā mātišķā nabas saite jau pieaugušam sāk žņaugt ciet kaklu.... Numeroloģija, tāpat kā astroloģija bieži atsaucas uz reliģijas mācībām, un sešinieks ir... jā, sešās dienās Dievs radīja pasauli... bet septītajā atpūtās. Esam nonākuši pie nākamā skaitļa. Septītnieks - tā ir gudrība. Septiņi Austrumu gudrie, septiņi pasaules brīnumi... Astroloģijas pamatā ir septiņas planētas. Tagad ļoti aktuāls tēls ir Džeims Bonds – aģents 007. Neizdibināms!..Gudrs!... bet tās divas nullītes priekšā un viņam šad un tad tā grūtāk iet. (Smejas.) Ciparus jau tāpat vien neizvēlas. Cipari bieži vien ne tik daudz ietekmē, kā raksturo cilvēku. Būt gudram, tas ir arī liels slogs un ceļš uz savrupību, tāpēc daudzi septītnieki patiesi ir savu privāto dzīvi ļoti sargājoši cilvēki. Viņiem ir visā jāiedziļinās, viņi nevar traukties pa pasauli, kā trijnieki. Vienalga kādu sfēru septītnieks izvēlēsies, viņš raks dziļumā. Arī tad, ja darbosies šovbiznesā. Viņš atvedīs uz Latviju īpašas raudzes mākslinieku. Ļoti daudz septītnieku cilvēku darbojas psiholoģijā, numeroloģijā un astroloģijā, jo tās ir jomas, kur jāmeklē dziļas atbildes, orientējoties dvēseles labirintos. Dzīve šiem cilvēkiem liek daudz domāt, par dažādām lietām: Kāpēc aizgāja māte? Ko es ne tā izdarīju? Kā nu kuram... Reiz uz konsultāciju atnāca viena mamma un teica: „Meita izpildīja profesionālās atbilstības testu, un viņai pateica, ka jāiet strādāt par ekskavatora vadītāju. Bijām šokā, jo viņa ir ļoti mākslinieciska meitene.” Apskatījos – septītnieks. Taisnība! Viņai ir „jārok”. Var ar ekskavatoru, var citādi. Jārok simboliski.

Astotnieks savukārt ir ļoti sociāls cipars. Šiem cilvēkiem gribās būt novērtētiem. Astotnieks iemieso cēloņu-seku likumu jeb to, ko sauc par karmu. Tie būs lieli panākumi, ja esi to pelnījis, bet ierobežojumi, ja tu skrien tur, kur nevajag. Simboliski to attēlo kā bezgalības zīmi, kurai nav ne sākuma, ne gala. Ļoti daudzi astotnieki kļūst par uzņēmējiem, jo viņi grib panākumus un varu, apmierināt iekšējās ambīcijas – būt citiem noderīgiem un vajadzīgiem. Tas ir veiksmīga uzņēmēja, talantīga politiķa cipars. Vizuāli astotnieks sastāv no divām vienlīdzīgām cilpām –garīgās un materiālās sfēras līdzsvars. Kā lidmašīna, kurai vajadzīgi divi spārni, citādi nekāds lidojums nesanāks. Astotniekam tās abas ir iedotas, un tas nozīmē, ka nevar tikai iet un „kalt naudu”. Tādēļ bagāti cilvēki agri vai vēlu nodarbojas ar mecenātismu vai dodas politikā, viņiem savs iegūtais stāvoklis ir jāatstrādā, jo virzība pa horizontāli nav pašpietiekama gala. Piepildījumu dod vertikāle. Veidojas krusts, kas dod sabalansētību. Ir jābūt līdzsvaram. Kamēr cilvēki to nesasniegs, viņi nebūs laimīgi. Var jau dzīties pēc naudas, bet beigās tik un tā vajadzēs apstāties un pajautāt sev: bet kur bija jēga? Ja liktenis cilvēkam kaut ko lielu dod, tad kaut ko lielu no viņa arī prasa.

Beidzamais cipars – devītnieks. Tā ir visa inventarizācija. Tas ir laiks, kad graudi jāatsijā no pelavām, un tajā vienmēr ir kaut kas liels un garīgs. Devītnieka moto ir Raiņa teiktajā – mainies uz augšu. Kad astotnieka fāzei iziets cauri, tad uz visu var paskatīties ar zināmu viedumu. Var ļauties lielajam straumes plūdumam. Tā ir apskaidrotība, garīgā apziņa un mērķtiecība. Devītniekam gribas palīdzēt citiem. Sešinieks arī grib palīdzēt, bet viņš to dara kā cāļu māte, kas visus vēlas aprūpēt un saganīt. Kad devītnieks sāk aiz laba prāta (precīzi, trāpīgi, dziļi!) vērtēt cilvēku, tad, piedodiet, ir ziepes... Kā zināms, labiem nodomiem bruģēts ceļš uz elli. Par savu labo sirdi dabūji atpakaļ? Tev kāds prasīja iejaukties? Devītniekam kā ātrajai palīdzībai jāsteidzas palīgā tikai lūdzējam. Tad dotajam būs cita vērtība. Devītniekam piemīt arī zināms egoisms, dažkārt arī pārsātinātas ambīcijas. Sociālajās jomās, ministrijās un politikā ir daudz devītnieku. Viņi ir valstsvīri ar lielo burtu. Mūsu prezidents Valdis Zatlers arī ir devītnieks.”

Tā soli pa solim esam izgājuši cauri numeroloģijas pamatprincipiem un skaitļu filozofiskajam segumam.

 

Ja gribi tam melnajam kaķim ticēt

Taču ar dažiem skaitļiem mūsu dzīvē ir teju vai tāpat kā ar tām tradicionālajām zīmēm, kas rosina uz māņticību. Trīs reizes jānospļaujas, kad melns kaķis ceļu pārskrēja... Un, ja tas vēl notika piektdien trīspadsmitajā!.. Ir dzirdēts, ka ārvalstīs dažās viesnīcās neesot 13. numuriņa, lidmašīnās 13. vietas, mājās 13. dzīvokļa, bet dažās augstceltnēs pat tiekot ignorēts 13. stāvs – aiz 12. tūlīt seko 14. Ko par mistiski nelaimīgo 13 saka numeroloģija?

Kristaps Baņķis pastāsta, ka pirms pāris gadiem īpaši rūpīgi pētījis 2006. gada 13. oktobri (2006.13.10.), kas iekrita akurāt piektdienā. Tajā laikā vācu profesors, fiziķis Heinrigs Hemme pavisam nejauši bija secinājis, ka minētā datuma ciparu kopsumma veido skaitli 13. Papētot dziļāk, profesors atklāja, ka šāda ciparu kombinācijas sakritība piektdienā pēdējo reizi bijusi 1520. gada 13. janvārī. Kaut kas rets, simbolisks, un sazin vēl kāds... Tautā par šo datumu daudz tika runāts, daudz arī rakstīts, un visādas liktu likstas prognozētas.

„Visas dienas garumā sekoju līdzi notikumiem ziņu aģentūrās, bet šai dienai patiesi nebija ne vainas! Arī citkārt esmu pētījis 13. datumus, un tie īpaši neatšķiras no pārējām dienām, tad jau tā dēvētie čika laiki ir daudz nepatīkamāki,” saka numerologs. „Attiecībā uz neveiksmīgajām ciparu kombinācijām pilnībā piekrītu savai kolēģei Ingunai Balgalvei, kura vairākkārt uzsvērusi, ka neviena diena nav ne balta, ne melna, ne slikta, ne laba. Tā ir tāda, kādu mēs to veidojam, tā ir kā cēloņu pēctecība. Ja uzskatām, ka 13 nes nelaimi, kādi tad ir šajā datumā dzimušie cilvēki? Tur būtu jābūt iemiesotām visu nelaimju nelaimēm! Taču tā nav! Tas gan, ka šiem cilvēkiem konkrētā cipara piesātinātā diena var radīt lielāku un atbildīgāku notikumu gūzmu. Ja mēs 13. datumā pamostamies ar domu, ka būs slikti, tad noteikti kaut kas tāds arī notiks. Un mēs priecāsimies... ka tas ir noticis. Māņi aiziet tālāk...

Numeroloģijā 13 ir karmiskais cipars, kura nēsātājiem kaut kas šajā dzīvē jāatstrādā vairāk, nekā pārējiem. Redziet, sasummējot abus skaitļus galarezultātā iegūstam 4, un četrinieks no darba nekur nespruks, taču vieninieks un trijnieks to īsti negrib... Ja ticam reinkarnācijai, iepriekšējā dzīvē šie cilvēki tā pavairāk slinkojuši, neizmantojot savus talantus. Es nezinu vai tā ir laime vai nelaime?”

Runājot par „sliktajiem skaitļiem” uzreiz nāk prātā arī trīs sešinieki, ko cilvēki uzskata par zvēra, Antikrista skaitli. Svētā Jāņa atklāsmes grāmatā tas nosaukts pilnīgi konkrēti: „/.../ Un tas panāks to, ka visiem mazajiem un lielajiem, un bagātajiem, un nabadzīgajiem, un dzīvajiem, un vergiem būs zīme uz viņu labās rokas vai viņu pierēs./.../ Šeit ir gudrība. Kam saprāts, tas lai izdibina zvēra skaitli, jo tas ir cilvēka skaitlis, un viņa skaitlis ir seši simti sešdesmit seši./.../”. Par šo tēmu daudz rakstīts pasaules presē, meklējot atbildes un kopsakarības, šis skaitlis apspēlēts gan kino, gan mūzikā, tas arī tiekot izmantots sātanistu rituālos... Pirms pāris gadiem, tuvojoties 2006.gada 6.jūlijam (06.06.06.), daudzus uz šīs planētas pārņēma bailes un nelaimes gaidas. Lasīju, ka Luizīnas štatā, Rīvzas pilsētā, kur stacionāro tālruņa numuri sākas ar 666, iedzīvotājiem dota iespēja izvēlēties kādu citu kombināciju. Savukārt Maskavā 666 autobuss, kura maršruts gāja garām baznīcai, tika apmainīts pret 616.

Vai šo skaitļu kombinācijai arī no numeroloģijas viedokļa piemīt kas negatīvs?

„Ja visi to uzskata par nelaimīgu, tas noteikti spēlē savu lomu, un, iespējams, kādā pasaules punktā tam arī ir rezonanse. Iedomājieties, ja cilvēki sapulcētos dievnamā, un lūgtu par kaut ko bēdīgu... tas būtu liels spēks. Ar savu domu cilvēki cipariem var piešķirt kādas savas vibrācijas un konkrētu enerģētiku. Līdz šim neesmu aizrāvies ar negāciju pētīšanu, jo vairāk par visu man interesē labais,” numerologs ir lakonisks.

Bet sasummējot trīs sešiniekus pēc iepriekš aprakstītās metodikas, iegūstu devītnieku – vieduma un apskaidrotības skaitli, kam pašam par sevi, tāpat kā visiem citiem skaitļiem, patiesi nav nekādas vainas.

Tālāk pievēršamies skaitļiem, kas ir ap mums ikdienā, uz katra soļa. Vai varam ar tiem ietekmēt gluži sadzīviskas lietas? Dzīvot labāk, turīgāk, mierīgāk?

„Tādas iespējas pastāv. Piemēram, tālruņa numurus varam izvēlēties atkarībā no tā, kādiem mērķiem tie būs domāti – biznesam, draugiem, ģimeniskām sarunām,” skaidro Kristaps Baņķis. „Mans tālruņa numurs, piemēram, ir miermīlīgs, harmonisks un nerosina uz asām diskusijām... Tas ir pieejams internetā „uz katra stūra”, bet redziet, mūsu sarunas laikā neviens nav pat piezvanījis. Var izvēlēties numuru, uz kuru zvanīs vienā laidā, kas būtu vajadzīgs biznesam pa telefonu. Ļoti bieži cilvēki paši tīri intuitīvi jūt, kas viņam ir piemērotāks. Esmu pētījis arī auto numuru zīmes, kur jāņem vērā ne tikai cipari, bet arī burti. Šajā sakarā man pašam ir interesanta pieredze. Ar iepriekšējo mašīnu braucu piecus gadus, un policija pa visu to laiku apstādināja tikai pāris reizes. Nesen iegādājos citu – vienas nedēļas laikā mani pamatoti un nepamatoti apturēja piecas reizes! Ir tādi numuri, kas patīk Ceļu policijai. Aptur, sasveicinās un palaiž putniņu atkal brīvībā (Pasmaida.) Redziet, numura zīmei ir arī cita burvīga kombinācija – tā dod iespēju savienot garu ar matēriju, šķiet policijai vairāk tā pēdējā iespēja šķiet vilinoša. Laba oža.. Protams, ja, zinot ciparu kombināciju, es visu laiku par to vien domātu, ka mani mīl policija, galu galā arī tam gūstu apstiprinājumu. Tā vietā labāk taču nepārkāpt noteikumus un dzīvo cepuri kuldams. (Pasmaida.)

Nesen pētīju banku nosaukumus, un no arī no tiem varam daudz ko secināt, un saprast, kas tur slēpjas „apakšā”. Iepriekš ar vienu no bankām man bija ļoti laba sadarbība – nosaukums veidoja četrinieku, man ļoti draudzīgā ciparu kombinācijā. Nesen tā savu vārdu nomainīja, galarezultātā iznācis septītnieks, kas summējās vairākos pārpratumos un neizprotamos bankas lēmumos. Faktiski iznāk, ka tā jau ir cita finanšu iestāde. Turklāt kopumā šis cipars rada lielāku nenoteiktību, kā jau stāstīju, savrupību un visnotaļ iespējams, ka tās jaunais nosaukums Latvijā tā arī neiedzīvosies. Tūlīt pēc publiskās nosaukuma maiņas banku arī aplaupīja, kas iepriekš nebija noticis. Septītnieks... nu, jā... vietējie aģenti 007... (Pasmaida.) Kādai citai Latvijas bankai nosaukums veido trijnieku, un man kā četriniekam pret to vienmēr ir bijusi skeptiska attieksme, lai arī pašai banka nav ne vainas. Tas tādēļ, ka blakus esošie skaitļi savā starpā parasti „nesadzīvo”.

Krievijā savulaik bija banka MMM. Tās nosaukumā numeroloģiski veidojās trijnieki un varēja atrast arī piecniekus, kas faktiski nozīmēja baigo „haļavu”. Patiesībā finanšu piramīda tur jau bija ielikta pašos pamatos. Domāju, ka šajā gadā vairāk varētu būt veicies bankām, kurām valdošais ir divnieks. Taču, lai saredzētu kopsakarības, viss jāsaliek kā puzzle. Tā tās enerģijas strādā, un, rūpīgāk papētot, iespējams piemeklēt, kura banka cilvēkam ir vispiemērotākā. Banku konti vai pin kodi arī var būt ar tādu ciparu kombināciju, kas veicina naudas aizplūšanu vai piemēram, kurus nekad neatceries... Tos taču ir iespējams nomainīt pret veiksmīgākiem, kad nauda aizies tikai tad, kad tas patiesi būs nepieciešams, nevis pa tukšo.

Līdzīgi ir ar māju numerāciju. Cilvēks nesāk dzīvot pilnīgi tukšā vietā – notiek kāda enerģētiskā sasaiste. Piemēram, mājas, kuru numerācija veido trijnieku vai piecinieku, ir skaļākas. Bieži vien tās atrodas pie tramvaja sliedēm vai satiksmes mezgliem, nereti tur ir trokšņaini iemītnieki, kas rīko iedzeršanas, tās var būt kopmītnes, kur viss iet ņigu ņegu. Tipiska trijnieka mājā var atrasties pārtikas veikals, cilvēki nāk un iet, visu laiku notiek kustība. Abi iepriekš minētie cipari neatbilst mierīgai ģimenes māju atmosfērai. Piemēram, sešinieks vai astotnieks – tās jau ir prestižas mājas. Dzīvē bieži mēdz notikt tā, ka cilvēks pats sev kādu ciparu piesaista. To apstiprina arī astroloģija. Pēc Saules zīmes esmu Dvīnis, kuram viens no dominējošiem cipariem ir četri – tātad savs kaktiņš ir svēta vieta. Cik vien sevi atminos, esmu dzīvojis ielās, kur ir intensīva transporta kustība, tagad dzīvoju pie lidostas, drīzumā pārcelšos uz dzīvi netālu no dzelzceļa. Pat laukos, lauka vidū man ap māju būs kādreizējā netālu esošā mazbānīša prototips tēva attīstītajā tūrisma projektā... Varbūt pēc divdesmit gadiem izdomāšu, ka man jādarbojas transporta biznesā, tāpat jau visu laiku uz riteņiem vien dzīvoju. J Kāpēc nolēmu portālā „draugiem.lv” rakstīt par auto numuriem? Senāk, kad ar klasi braucu uz Rīgas teātri, mums ar draugiem pa ceļiem ļoti patika meklēt, kurai mašīnai numurā būs 21. Pagāja apmēram divdesmit gadi un es no šīs spēlēšanās izveidoju interesantu projektu. Jāsaprot, ka biznesa idejas mums ir visapkārt. Pamācošs kronis visam ir dokumentālā filma „Tārpi”, kur sižeta galvenie varoņi, teiksim tā, ne visai situēti cilvēki, kas dzīvo spaidīgos apstākļos dārza mājiņa, iedomājieties, uzsāk slieku audzēšanas biznesu. Bravo! Viss vajadzīgais jau cilvēkam ir dots, jāprot tikai saskatīt. Nekādi svešzemju augi sevī nav jādēsta, vienkārši jāuzirdina paša auglīgā augsne.

Man patīk vēl viens latviešu teiciens: „Septiņas reizes nomēri, un vienu reizi nogriez.” Daudziem cilvēkiem patīk ciparu kombinācija 777, viņi to vēlas redzēt savu mašīnu numuros, tā parādās arī uz spēļu automātiem. Mazliet numeroloģijas... Šo ciparu summa veido trijnieku, un tas nozīmē, ka nekad nevar zināt, cik tā veiksme būs labvēlīga. Arī pats septītnieks savā būtībā ir ļoti nekonkrēts cipars. Es tulkotu to tā – tev jābūt ļoti gudram un veiksmīgam, lai to naudu dabūtu. Un tad vēl nodokļi jānomaksā un no radiniekiem jāslēpj, lai par vinnestu neuzzina... Traki tiem laimētājiem sokas. Neapskaužu.”

Taču Kristaps atzīst, ka viņam labāk patīk cilvēki, kuri grib izprast lietu kārtību, nevis tikai uzzināt, ko darīt, lai nopelnītu pēc iespējas vairāk naudas: „Šis ekonomiskās krīzes laiks man kā numerologam un astrologam nešķiet interesants. Daudz kas pasaulē vairs nenotiek pēc cikliskuma un likumsakarību principa. Kad visi runāja par lata lejupslīdi, tas tā reāli arī bija, taču trešie spēki to centīgi noturēja. Dolāram pēc normāliem tirgus likumiem jau pirms kāda laika vajadzēja „aiziet pa burbuli”, bet tas turas virs ūdens. Tāpēc, ka noturēšanā tika ieguldīta liela nauda.

Manuprāt, šobrīd notiekošā krīzē tikai redzami izpaužas ekonomikā, patiesībā notiek vērienīga uzskatu, attieksmes pret vērtībām maiņa. No astroloģijas pozīcijām raugoties, patlaban likteņa planēta Saturns atrodas mums tik svarīgajā Jaunavas zīmē, skaidrs, ka latviešu tautai ir un vēl ka’du laiku arī būs problēmas. Iepriekš Jupitera ietekmē bija kredītu došanas un ņemšanas „bums”, tagad Saturns saka: „Pierādiet dzīves skolā, ka esat to pelnījuši.” Tālāk nebūs vieglāk, taču cilvēki pieradīs, ka kredītus tāpat neviens vairs nedod, ka viss būs loģiski sakārtots. Kas atliek kārtīgam latvietim, kad josta jāsavelk un ne jau pirmo reizi. Jādzied, jādejo un šķietami „muļķi jālaiž”... Vai atceraties vēl kaut kad, izņemot sapņaino brīvības atgūšanu, tik plašus koru karus un ginesa skrējienus un dejas... Latvietis aug tikai caur grūtībām. Kā teiktu viens izcils latvietis Ēvalds Valters: „Tā tam būs būt!”

Par vidējo latvieti. Manā praksē bija viens izcils gadījums, kas raksturo kopīgo attieksmi. Atnāca gados pavecāka kliente, un pusotras stundas laikā mēs izanalizējām problēmu, kopīgiem spēkiem atradām arī risinājumu, bet beigās viņa skaidri un gaiši pateica: „Ļoti jauki, bet tomēr es to nespēšu paveikt.” Neticība saviem spēkiem latvieti vienmēr iegāzusi. Tagad ir grūti un cilvēki jautā – vai būs labāk? Ar tādu domāšanu, diez vai. Ja jūs esiet gatavi to manīt, reaģēt un pielāgoties situācijai, tad jā. Nekur jau nav teikts, ka cilvēks 50-60 gadu vecumā nevarētu mainīt profesiju, uzsākt kaut ko jaunu.”

Numerologs ir pārliecināts, ka šajā pasaulē nekas nenotiek tāpat vien, un visam ir racionāls izskaidrojums. Tikai cilvēkiem vairāk vajadzētu ieklausīties sevī, saprast, ko dzīvē vēlies, padomāt – kas ar tevi ir noticis. „Visa pamatā ir skaitļi!”, sacīja tas pats slavenais Pitagors, un nodēvēja tos par pasaules sākuma simboliem.

 

TAVS DZĪVES UZDEVUMS IR TIKAI TAVS. Jā, tas, ko stāsta speciālists ir ļoti svarīgi, tomēr cits jau paša cilvēka vietā dzīvi nedzīvos, uzsver Kristaps Baņķis. Patlaban viņš strādā pie vairāku numerologu sadarbības projekta „Pats sev numerologs”, kas būs kā ceļvedis tiem, kas paši vēlas tikt ar sevi skaidrībā un apgūt ciparu zinības. Interesanti, ka numeroloģija cilvēka dzīvi sadala divos laika posmos līdz 37 gadiem un pēc tam. Pirmajā staigājam ar to „apģērbu”, ar ko mūs apveltījuši vecāki un sabiedrība, bet tad sākam domāt, ka gribam būt tādi, kādi patiesībā esam, un velkam tās drēbes nost. Daži ar to šokē apkārtējo pasauli – cits maina sievas, cits darbu. Tie, kuriem dzīvē ir bijuši lielāki uzdevumi, un viņi tos nav pildījuši, šajā laikā pat aiziet no dzīves

 

SKAITĻI KĀ KARKASS.  „Ciparus nevar tulkot plašā amplitūdā, ar lielām improvizācijām, bet tie piešķir konkrētību un kalpo kā palīdzošs karkass manā astrologa darbā. Parasti es cilvēsu brīdinu, kad izmantoju astrologa, kad numerologa zinības, ” saka Kristaps Baņķis.

Katram alfabēta burtam atbilst savs skaitlis. Viena no izplatītākām kļūdām ir tā, ka tiek paņemts alfabēts, kurā nav burti ar mīkstinājuma zīmēm. Mēs dzīvojam Latvijā un tāpēc jāskatās pēc mūsu alfabēta. Ja aizbrauktu dzīvot uz Krieviju, kur ir cits egregors, un uzvārds būtu krievisks, tad būtu jāskatās pēc šīs zemes alfabēta.

 

Praksē darbojas aksioma: lai interesētos par astroloģiju un numeroloģiju ir jābūt atvērtam prātam un vēlmei izzināt savu būtību. Patiesībā tā ir liela uzdrīkstēšanās, iepazīties tuvplānā ar savu „Es”. Ne visi to prot. Cilvēki, kas sāk par to padziļināti interesēties, bieži vien sēžas astroloģijas skolas solā.

PUBLICĒTS: “Patiesā Dzīve”.
AUTORS: Guna Kārkliņa

Bloga sadaļas

Kristaps Baņķis

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

285 iesaka šo blogu

Balsot