Skaitļu atslēgas vārdi

0 Veselums.
Numeroloģijā kā atsevišķs skaitlis netiek analizēts. Tam ir nozīme skaitļu virknējuma secībā, proti, vai citi skaitļi atrodas pirms vai pēc nulles.

1  Mērķtiecība.

Nozīme. Skaitlis "1" simbolizē vienotu veselumu – apli. Simboliski to var apzīmēt arī ar punktu, kas ir nedalāms savā vienotībā.
Skaitļa pozitīvās īpašības
: spēja uzņemties vadību, drosme, neatkarība, izlēmība, individualitāte, aktivitāte, jaunrade, autoritāte.
Skaitļa negatīvās īpašības
: agresivitāte, impulsivitāte, ietiepība, stūrgalvība, egocentrisms, patmīlība, savas gribas uzspiešana, uzstājība, nepiekāpība, cietsirdība.

2  Sabiedriskās aktivitātes.

Nozīme. Skaitlis "2" simbolizē polaritāti, visu lietu duālo dabu.
Skaitļa pozitīvās īpašības:
diplomātija, prasme sadarboties un uzklausīt, pacietība, uzticība, labsirdība, romantisms, spēja pielāgoties, intuīcija.
Skaitļa negatīvās īpašības:
pasivitāte, neizlēmība, vienaldzība, vieglprātīga attieksme, neizlēmība, viltība, emocionalitāte, domu nepastāvība, kautrīgums, neapmierinātība, neuzticība, aizdomīgums, tenkošana.

3  Harmonija, mierīgums, līdzsvarotība.
Nozīme. Skaitlis "3" simbolizē radītāju.
Skaitļa pozitīvās īpašības:
spēja izpausties, draudzīgums, optimisms, entuziasms, laba humora izjūta, asprātība, daudzpusīgums, prasme ieinteresēt un aizraut citus, laba gaumes izjūta, mīlestība uz mākslu.
Skaitļa negatīvās īpašības:
patmīlība, bezgaumība, izšķērdība, alkas pēc slavas, iedomība, vēlme citus kritizēt, straujas garastāvokļa maiņas, nespēja sakoncentrēties atbildīgos brīžos, neieinteresētība.

4  Stabilitāte.

Nozīme. Skaitlis "4" simbolizē matēriju, organizētību, struktūru.
Skaitļa pozitīvās īpašības:
stabilitāte, izlēmība, praktiskums, darba mīlestība, izturība, uzticamība, patstāvība, metodiskums, pacietība, noteiktība, saprātīga līdzekļu tērēšana.
Skaitļa negatīvās īpašības:
principialitāte, spītība, darbaholisms, skopums, lēnīgums, slinkums, aizdomīgums, nepārliecinātība.

5  Jaunrade.

Nozīme. Skaitlis "5" simbolizē radošumu, centru, pārmaiņas, dažādību.
Skaitļa pozitīvās īpašības:
pārmaiņas, daudzpusība, humora izjūta, veselīga zinātkāre, sabiedriskums, pielāgošanās, entuziasms.
Skaitļa negatīvās īpašības:
nepastāvība, alkatība, greizsirdība, neapmierinātība, sarkasms, aizdomīgums.

6  Ģimeniskums.

Nozīme. Skaitlis "6" simbolizē mīlestību, ģimeni, mākslu.
Skaitļa pozitīvās īpašības:
mīlestība, harmonija, kalpošana, radošums, estētika, līdzjūtība, līdzcietība, rūpes par citiem, aizbildniecība, godprātība.
Skaitļa negatīvās īpašības:
stūrgalvība, ļaunatminība, nežēlība, mocekļa loma, izšķērdība, uzbāzība, uzstājība, patmīlība, tieksme pēc slavināšanas.

7  Zināšanas, garīgā alķīmija, cilvēka saprāta transformācija caur intelektuālo izglītošanos.

Nozīme. Skaitlis "7" simbolizē pasaules redzējumu, gudrību, skolotāju.
Skaitļa pozitīvās īpašības:
iedziļināšanās, erudīcija, inteliģence, miermīlība, gudrība, garīgums, spriestspēja, pašsavaldīšanās, pašanalīze.
Skaitļa negatīvās īpašības:
savrupība, depresija, vientulība, aizdomīgums, kautrīgums, spītība, skepse, nomāktība, atsvešinātība, ignorēšana, melīgums, gausums, cietsirdība, vēlme moralizēt, nosodīšana, noliegšana, neiecietība.

8  Azartiskums (visu vai neko), mijiedarbība starp materiālo un garīgo pasauli.
Nozīme.
Skaitlis "8" simbolizē atdzimšanu, bezgalību – materiālā un garīgā harmonisku sintēzi. Astotniekā ietverts Karmas likums - „Ko sēsi, to pļausi”. To mēdz dēvēt arī par Riska veiksmes skaitli.
Skaitļa pozitīvās īpašības:
veiksme, līderība, finanses, drošība, vara, godīgums, izveicība, drosme, labsirdību, tālredzība.
Skaitļa negatīvās īpašības:
cietsirdība, augstprātība, pārākuma sajūta, egoisms, manipulēšana, nepacietība, skopums, pašslavināšana, varaskāre, patmīlība, pārgalvība, izvirtība.


9  Izvērtēšana.
Nozīme:
skaitlis "9" simbolizē pilnību, noslēgumu - graudu atsijāšanu no pelavām.
Skaitļa pozitīvās īpašības:
radošums, labsirdība, gudrība, mistika, pašcieņa, atklātums, godīgums, iecietība, sapratne, pacietība.
Skaitļa negatīvās īpašības:
pārlieku liela emocionalitāte, slinkums, „piekasīšanās”, haotiskums, vienaldzība, atkarība no citiem, nepārliecinātība, gremdēšanās pagātnē, mocekļa tēlošana.

No mācību programmas "Pats sev numerologs".