MAĢISKAIS KVADRĀTS

Piedāvā - Biznesa numerologs Kristaps Baņķis

Dati parādīsies pēc vārdu ievades un spiežot - aprēķināt. 


Maģiskais kvadrāts izmantojams:

Katram ciparam ir sava vieta kvadrātā

Ievada, interesējošā cilvēka pilnu vārdu un uzvārdu un atšifrējam Burtotājā to pa skaitļiem, līdz iegūstam vārda spektru Numeroloģiskajā kvadrātā. Lai to attēlotu kompaktā veidā, tiek izmantots Maģiskais Kvadrāts. Vieninieku skaits nonāk vieninieku lodziņā, piecinieki - piecinieku lodziņā, utt.

Ja kāds skaitlis iztrūkst kvadrātā, tas norāda uz kādu karmisku problēmu. Vājību jeb nepietiekamību. Ja apzinās šo vājību un, vismaz neaizskar sāpīgo vietu, jau ir labi. Pretējā gadījumā, cilvēks var atkal un atkal kāpj uz tiem pašiem grābekļiem, cenšoties sevi parādīt  tādu, kāds viņš nav.

Norādām vidējo daudzumu kvadrātā katram no skaitļiem:

3

1

1

1

3

3

1

3

3

 

 

 

 

Saprast šos ciparus vajag sekojošā veidā -  ja vieninieku ir ievērojami vairāk kā 3, tad to ir daudz, ja mazāk - tad maz. Viena cipara atšķirību var vēl neņemt vērā, par cik šie vidējie lielumi nav absolūti precīzi. Vislabāk ir ņemt vērā un traktēt to, kas krīt acīs. Ja skaitlis iztrūkst pilnībā, tad mums nav svarīgi, cik daudz tas atšķiras no vidējā.

Maģiskajā kvadrātā tiecas uz sabalansētu skaitļu pārstāvniecību. 

Numeroloģiskā analīze

Saskaitot vārda un uzvārda datus iegūstam Liktens Skaitli.

Tā rezultātā nav redzams, no kādiem skaitļiem tas sastāv.

Kad mēs katram burtam pievienojam savu skaitli, redzams, ka dažiem skaitļiem ir pārsvars, bet dažu nav vispār. Tieši tādēļ, lai nepalaistu garām šo informācijas daļu, tiek veidots Maģiskais Kvadrāts.

Vispirms aizpilda šādu pašu kvadrātu pēc dzimšanas datiem.

To var izdarīt arī sadaļā DATI.

Tālāk aizpilda šeit vārda un uzvārda Maģisko kvadrātu.

Tie skaitļi, kas izrādījušies kā iztrūkstošie jeb karmiskie skaitļi Matricās var tika papildināti ar šo Maģiskā kvadrāta Skaitļiem.

Personas numeroloģiskā spektra vērtējums ar Maģiskā Kvadrāta palīdzību, parāda cilvēka iekšējo spēku, kas ne tuvu ne vienmēr ir pamanāms no malas. Tā ir cilvēka paša izpratne, skatījums par Skaitļu kvadrāta tēmu.

Piemēram, Dzimšanas datu matricā cilvēkam nav “3” un persona uzskatāma par tādu, kas ar rakstu darbiem neaizrausies. Bet vārds un uzvārds Maģiskajā kvadrātā dod personai 3333 jeb 3nieku pārmērību, kas kopā veido, ka cilvēks neizjūt datu Matricā iekodēto 3nieku trūkumu kā problēmu. Tomēr tā pastāv, ko cilvēks kompensē ar pārlieku aktivitāti un sabiedriskumu un milzu rakstu darbiem. Tieši tas rada talanta dzirksti.

Savukārt, ja gan Matricā, gan kvadrātā iztrūkst Skaitlis, tad tā ir karmiska problēma, kuru nozīmi varat iepazīt zemāk minētajos aprakstos.

Skaitļu nozīme

Atslēgas frāzes skaitļiem pēc to pārlieku daudzumu vai nepietiekamību (Karmas Skaitlis). Pamatā izmantojams vārda un uzvārda analīzei.

1  Mērķtiecība.

Nozīme. Skaitlis "1" simbolizē vienotu veselumu – apli. Simboliski to var apzīmēt arī ar punktu, kas ir nedalāms savā vienotībā.
Paļaušanās uz sevi, uz personīgajām spējām un resursiem. Spēja darboties vienatnē un pieņemt lēmumus , neatkarīgi no citiem.

Skaitļa pozitīvās īpašības: spēja uzņemties vadību, drosme, neatkarība, izlēmība, individualitāte, aktivitāte, jaunrade, autoritāte.  

Skaitļa negatīvās īpašības: agresivitāte, impulsivitāte, ietiepība, stūrgalvība, egocentrisms, patmīlība, savas gribas uzspiešana, uzstājība, nepiekāpība, cietsirdība.

Daudz Vieninieku. Spēcīga vēlme dominēt, būt par līderi, būt pirmajam. Oriģinalitāte, izlēmība, prasīgums kā pret sevi, tā arī pret citiem, dažreiz agresivitāte.

Karmas skaitlis – 1.

Cilvēks neizrāda iniciatīvu, viņam nepatīk būt redzamam, nodarboties ar jaunām un nezināmām lietām. Lai atstrādātu, saprastu, izjustu vieninieka vibrāciju, cilvēkam dzīvē veidosies situācijas, kurā būs jāizrāda līdera īpašības. Drošsirdīgi vajadzēs pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par tiem. Cilvēks nonāks situācijās, kad būs jāpaveic kas tāds, lai viņu ievērotu, sadzirdētu.

Dažkārt cilvēkā visatļautība sasaucas ar agresivitāti un pašmīlību.

 

2  Sabiedriskās aktivitātes.

Nozīme. Skaitlis "2" simbolizē polaritāti, visu lietu duālo dabu. Parāda spēju uz sadarbību, harmonisku mijiedarbību ar citiem. Tāpat parāda spēju ievērot detaļas, nianses, ņemt vērā citu intereses.

Skaitļa pozitīvās īpašības: diplomātija, prasme sadarboties un uzklausīt, pacietība, uzticība, labsirdība, romantisms, spēja pielāgoties, intuīcija.  

Skaitļa negatīvās īpašības: pasivitāte, neizlēmība, vienaldzība, vieglprātīga attieksme, neizlēmība, viltība, emocionalitāte, domu nepastāvība, kautrīgums, neapmierinātība, neuzticība, aizdomīgums, tenkošana.

Daudz Divnieku. Pārmērīgs jūtīgums un emocionalitāte, iespējama nozīmīga atkarība no jūtām un citu cilvēku viedokļa. Patīk sīkumi, piemīt  intuīcija, spēja pārliecināt. 

Karmas skaitlis – 2.

Cilvēks nesaprot, kas ir taisnība, līdztiesība partnerattiecībās. Viņš neprot ilgstoši noturēt līdzsvaru, tādēļ nokļūst galējībās. Vāji saprot mājienus, notiekošā nianses.

Cilvēks nav diplomāts, nav spējīgs iziet uz kompromisu. Slikti kontrolē savas un citu emocijas, tāpēc reiz pa reizei dzīves nepatīkamās situācijas „izsitīs” cilvēku no līdzsvara. Tas notiks tik ilgi, kamēr viņš neiemācīsies sakārtot attiecības, harmonizēt tās. Kad cilvēks iemācīsies pieņemt un saprast konfliktsituācijas ar partneriem, ka arī iemācīsies ieklausīties citos, pielāgoties, nepatīkamās problēmas ar partneriem pazudīs.

 

3  Harmonija, mierīgums, līdzsvarotība.

Nozīme. Skaitlis "3" simbolizē radītāju. Raksturo spēju uz radošu pašizpausmi, kā arī optimismu, prasmi būt atvērtam un sabiedriskam. Tāpat atspoguļo ambīcijas. 

Skaitļa pozitīvās īpašības: spēja izpausties, draudzīgums, optimisms, entuziasms, laba humora izjūta, asprātība, daudzpusīgums, prasme ieinteresēt un aizraut citus, laba gaumes izjūta, mīlestība uz mākslu. 
Skaitļa negatīvās īpašības: patmīlība, bezgaumība, izšķērdība, alkas pēc slavas, iedomība, vēlme citus kritizēt, straujas garastāvokļa maiņas, nespēja sakoncentrēties atbildīgos brīžos, neieinteresētība.

Daudz Trijnieku. Ambīcijas, artistiskums, izteiksmība, radošo spēju attīstība. Sabiedrisks, komunikabls, vēlme būt populāram.

Karmas skaitlis – 3.

Cilvēks cenšas izbēgt no neparedzētām situācijām, kurās nevar paļauties uz zināmiem noteikumiem un šabloniem. Cilvēks ir gana prasīgs kā pret sevi, tā arī pret citiem. Var būt pedantisks, nopietns, viņam bieži ir grūti atslābināties. Pārspīlētas paškritikas iespaidā samazina pats savu varēšanu un novērtējumu kā savās, tā citu acīs.

Iztrūkstot trijnieka vibrācijai matricā, cilvēks atkarīgs no apkārtējo gaidām. Dzīves situācijas mācīs spēlēties, uzturēt vieglu attieksmi pret dzīvi, būt jautram, vienkāršam. Jāmācās pārvaldīt savs noskaņojums, skaisti atpūsties ( izstādes, teātri, utml.), būt priecīgam un neattiekties pret lietām pārlieku nopietni.

 

4  Stabilitāte.

Nozīme. Skaitlis "4" simbolizē matēriju, organizētību, struktūru. Raksturo uzstājība, stabilitāte , uzticamība, darbaspējas. Spēja sistematizēt, uzstādīt kārtību, radīt algoritmu. 

Skaitļa pozitīvās īpašības: stabilitāte, izlēmība, praktiskums, darba mīlestība, izturība, uzticamība, patstāvība, metodiskums, pacietība, noteiktība, saprātīga līdzekļu tērēšana.  

Skaitļa negatīvās īpašības: principialitāte, spītība, darbaholisms, skopums, lēnīgums, slinkums, aizdomīgums, nepārliecinātība.

Daudz Četrinieku. Liela vēlme strādāt, darīt kaut ko praktiski nozīmīgu un iegūt taustāmus rezultātus. Metodiskums, tehniskas vai materiālas noslieces, tiekšanās nodarboties ar savu paša lietu.  

Karmas skaitlis – 4.

Nepietiekama koncentrācija, sistemātiskas organizētības trūkums. Darbības praktiskā labuma nenovērtēšana, nepietiekama uzstājība rezultāta sasniegšanai.  

Cilvēks nevar izturēt piespiedu pienākumus, darbu ‘’no zvana līdz zvanam’’. Viņu apgrūtina jebkādi noteikumi, normas. Cilvēkam viss ātri apnīk, bieži ir slinkums pielikt pūles un neatlaidību mērķu sasniegšanai. Dažbrīd cilvēks var kļūt nedrošs, nepraktisks, un izvairās uzņemties atbildību.

Nepieciešams iemācīties sistematizēt, būt disciplīnētam, metodiskam. Cilvēkam jātur kārtībā finanses. Ja vēlas noturīgu materiālo stāvokli, nepieciešams iemācīties vākt mantu, krāt un cienīt.

Četrinieks „atjaunojas”, nodarbojoties ar fizisku darbu vai sportojot, kur nepieciešama disciplīna, atbildība, izturība.

 

5  Jaunrade.

Nozīme. Skaitlis "5" simbolizē radošumu, centru, pārmaiņas, dažādību. Spēja izmantot brīvību un daudzveidību, darīšana  ar pārmaiņām un pārsteigumiem. 

Skaitļa pozitīvās īpašības: pārmaiņas, daudzpusība, humora izjūta, veselīga zinātkāre, sabiedriskums, pielāgošanās, entuziasms.

Skaitļa negatīvās īpašības: nepastāvība, alkatība, greizsirdība, neapmierinātība, sarkasms, aizdomīgums.

Daudz Piecinieku. Spēcīga tieksme pēc brīvības un neatkarības, liels mainīgums, ziņkārība, tiekšanās visu izmēģināt.

Karmas skaitlis – 5.

Nespēja vai nevēlēšanās saskarties ar pārmaiņām un jauninājumiem. Nelokāmība, slikta pielāgošanās dzīves situācijām. Neprasme un nevēlēšanās izmantot brīvību, būt neatkarīgam.

Neskatoties uz to, ka dažkārt cilvēks bieži kļūst atkarīgs no citiem, viņam piemīt spītība un pārmērīgs skarbums. Iztrūkst elastība, pielāgošanās spēja, vēlme pēc piedzīvojumiem. Cilvēks nemīl pārmaiņas, nedzenas pēc apmierinājuma, viņam tuvāks viss, kas pazīstams, izmēģināts un nav bīstams.

Dzīve piespēlēs rīcības brīvību – mācīs nekam nepieķerties.

Vajadzētu lielāku gatavību iesaistīties avantūrās, ceļojumos, paplašināt redzesloku, stiprināt intelektu.

Nevari atļauties ceļot? – lasi, skaties raidījumus par ceļojumiem, izklaidējies. Cilvēkam jāiemācās būt maigākam un uzticēties apkārtējiem.

 

6  Ģimeniskums.

Nozīme. Skaitlis "6" simbolizē mīlestību, ģimeni, mākslu. Ataino spēju mīlēt, interesi pret mājas, ģimenes dzīvi, spēju uzņemties pienākumus, palīdzēt citiem.

Skaitļa pozitīvās īpašības: mīlestība, harmonija, kalpošana, radošums, estētika, līdzjūtība, līdzcietība, rūpes par citiem, aizbildniecība, godprātība.

Skaitļa negatīvās īpašības: stūrgalvība, ļaunatminība, nežēlība, mocekļa loma, izšķērdība, uzbāzība, uzstājība, patmīlība, tieksme pēc slavināšanas.

Daudz Sešinieku. Tuvas emocionālas attiecības ieņem ievērojamu vietu dzīvē. Cilvēks ir gatavs uzņemties atbildību par citiem, izrāda rūpes. 

Karmas skaitlis – 6.

Nespēja vai nevēlēšanās nodibināt ciešas emocionālas attiecības, atbildēt par citiem, uzņemties jebkādus pienākumus. Parasti tas nelabvēlīgi ietekmē ģimenes dzīvi.Ģimenes saites, saimniecības vadība, mijiedarbība ar apkārtējiem šim cilvēkam maz ko nozīmē. Cilvēks var nicīgi izturēties pret kopdzīves noteikumiem. Savu dvēseli no citiem cenšas paslēpt un nevēlas tuvas, uzticamas attiecības. Iespējams, ka mākslas un estētikas pasaule viņam ir sveša.

Cilvēkam jāmācās ilgstoši sadzīvot ar citiem, ieaudzināt sevī atbildības sajūta. Jādzīvo pēc principa: „Tu esi atbildīgs par tiem, kurus pieradināji.”

Jāiemācās patiesi mīlēt, sajust citus, izveidot ar cilvēkiem patiesas un dvēseliskas savstarpējās attiecības, un dažreiz arī spēt upurēt. Jābūt elastīgam, jāmācās saredzēt robežas, nianses, kaut ko skaisti izdaiļot. Tāpat jābūt atvērtam mākslai un mūzikai.

 

7  Zināšanas

Garīgā alķīmija, cilvēka saprāta transformācija caur intelektuālo izglītošanos. Raksturo spēju analizēt, iedziļināšanos lietu būtībā, abstraktas koncepcijas izpratni.

Nozīme. Skaitlis "7" simbolizē pasaules redzējumu, gudrību, skolotāju. 

Skaitļa pozitīvās īpašības: iedziļināšanās, erudīcija, inteliģence, miermīlība, gudrība, garīgums, spriestspēja, pašsavaldīšanās, pašanalīze.

Skaitļa negatīvās īpašības: savrupība, depresija, vientulība, aizdomīgums, kautrīgums, spītība, skepse, nomāktība, atsvešinātība, ignorēšana, melīgums, gausums, cietsirdība, vēlme moralizēt, nosodīšana, noliegšana, neiecietība.

Daudz Septītnieku. Dziļi analītisks prāts, tehniskās jeb detektīva spējas, spēcīga tieksme pēc zināšanu iegūšanas, sarežģītu koncepciju izpratnes. Tieksme uz izolāciju.  

Karmas skaitlis – 7.

Tiekšanās pēc izzināšanas nav izteikta, cilvēks apmierinās ar virspusējo, bet to, ko nevar izskaidrot, kompensē ar māņticību vai vienkārši nevēlas pamanīt. Cilvēkam raksturīga paviršība, viņš necenšas nokļūt līdz lietu būtībai, kas rezultātā neļauj realizēt visu iekšējo potenciālu. Cilvēks vairās no grūtībām, nemīl koncentrēties vienai lietai. Pietrūkst tieksmes atklāt sevī jaunas iespējas. Cilvēkam nav ne mazākās vēlēšanās iegūt zināšanas, tāpēc viņa talanti un spējas paliek neizpausti.

Nepieciešams dziļi saskatīt lietu, notikumu un cilvēku dziļāko būtību, jāmācās atklāt svarīgāko, jānodarbojas ar sevis izzināšanu un dvēseles iepazīšanu. Tāpat vajadzētu saprast, kādas būs sekas viņa pieņemtajiem lēmumiem un izdarītajai rīcībai. Jārod iekšējais miers, jāiemācās no jebkuras situācijas izkļūt mierīgi. Septiņi ir magu skaitlis, bet mierīgums – svarīga maga, filozofa īpašība.

Garīguma meklēšana ir ceļš uz veiksmi.

 

8  Azartiskums

 (visu vai neko), mijiedarbība starp materiālo un garīgo pasauli.  

Nozīme. Skaitlis "8" simbolizē atdzimšanu, bezgalību – materiālā un garīgā harmonisku sintēzi. Astotniekā ietverts Karmas likums - „Ko sēsi, to pļausi”. To mēdz dēvēt arī par Riska veiksmes skaitli.  

Skaitļa pozitīvās īpašības: veiksme, līderība, finanses, drošība, vara, godīgums, izveicība, drosme, labsirdību, tālredzība.

Skaitļa negatīvās īpašības: cietsirdība, augstprātība, pārākuma sajūta, egoisms, manipulēšana, nepacietība, skopums, pašslavināšana, varaskāre, patmīlība, pārgalvība, izvirtība.Ir saistīts ar materiālo, finansiālo dzīves sfēru, raksturo spēju rīkoties ar varu, vadīt citus cilvēkus.

Daudz Astotnieku. Spēcīgi izteikta tieksme pēc naudas pelnīšanas, varas iegūšanas, materiālajiem sasniegumiem. Spēja koordinēt sarežģītus projektus.

Karmas skaitlis – 8.

Vāja spriešanas spēja, īpaši attiecībā pret materiālajiem un finanšu jautājumiem. Nespēja koncentrēties uz mērķi , īpaši, ja tam ir ilglaicīgs raksturs. 

Cilvēkam nav izteiktas ambīcijas, viņam nav skaidrs, kā, nepierunājot, pakļaut citus savai gribai. Viņam ir izteiktas pašnovērtējuma problēmas. Cilvēkam šķiet, ka viņš visu saprot un zina, tāpēc steidzas dot pirmo prātā ienākušo padomu. Cilvēks nepieņem konkurenci un vairās no tās. Neprot apieties ar naudu, tāpēc tā reti kad turas. Finansu lietās ir pārāk tuvredzīgs un vieglprātīgs, kas kalpo par iemeslu kāpumiem un kritumiem.

Galvenais uzdevums cilvēkam – iemācīties novadīt savu enerģiju uz materiālo pasauli – jāmācās nebaiļojoties pelnīt naudu, jāiemācās būt  patmīlīgam, bezkaunīgam. Vajag izkopt naudas „ožu”.

Ja cilvēks ir intelektuāli attīstīts un ar labu atmiņu un prātu, viņš ir spējīgs, piemēram, rakstīt grāmatas un ar to labi nopelnīt. Var arī savu enerģiju, spēku novirzīt kaut kur citur, kas palīdzētu nodrošināt sev materiālo labklājību.

Svarīgi ir prast atrast šo avotu, kaut ko sevī pamainīt un sākt pelnīt „šeit un tagad”. Labi, ja cilvēks iemācās sasniegt atzinību, izbrīna citus un parūpējas par savu stāvokli, pat ja pašam šķiet, ka tas nav vajadzīgs.

 

9  Izvērtēšana.

Nozīme: skaitlis "9" simbolizē pilnību, noslēgumu - graudu atsijāšanu no pelavām.  

Skaitļa pozitīvās īpašības: radošums, labsirdība, gudrība, mistika, pašcieņa, atklātums, godīgums, iecietība, sapratne, pacietība.

Skaitļa negatīvās īpašības: pārlieku liela emocionalitāte, slinkums, „piekasīšanās”, haotiskums, vienaldzība, atkarība no citiem, nepārliecinātība, gremdēšanās pagātnē, mocekļa tēlošana. Parasti raksturo spēju operēt liela mēroga kategorijās - pasaule, cilvēce kopumā, daba. Tāpat interese pret liela mēroga procesiem un spēja upurēt savas intereses abstrakta vairākuma labā.

Daudz Devītnieku. Liela ieinteresētība pret notiekošo Pasaulē, sava likteņa unikalitātes apzināšanās, un tā saistība ar pasaules procesiem. Ievērojama vīrišķība, enerģija, harizma , spēja iedvesmot citus. 

Karmas skaitlis – 9.

Nepiemīt līdzpārdzīvošana vairākuma interesēm, iedvesmas un lietderības nepietiekamība. Uzskatu šaurība, piezemētība, nespēja ietekmēt citus cilvēkus. Cilvēks maz pievērš uzmanību tādām lietām kā devībai, rūpēm par cietējiem. Maz interesē citas tautas un notikumi, kas norisinās uz pasaules. Tāpēc cilvēks nonāk dzīves situācijās, kurās viņam vajag būt humānam, jāmīl citi, spēt izjust Dieva mīlestību, globāli mīlēt pasauli, visiem piedot un visus mīlēt. Cilvēkam vajadzētu nospraust garīgus mērķus katram dzīves uzdevumam.  

Tiklīdz cilvēks tiek pāri personīgām ambīcijām un pārorientējas uz palīdzību citiem, sabiedrībai, visai cilvēcei kopumā, taču arī neaizmirstot savus tuvākos, dzīve ieiet mierīgākā gultnē.