Pielietojums

Attiecību mijiedarbība

  Andris Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 6 5 1 1 1
Dvēseles Skaitlis 0 4 3 1 4
Personības Skaitlis 0 3 3 1 3
Likteņa Skaitlis 0 7 1 1 7
Spēka Skaitlis 6 3 3 3 3
Dzimšanas datuma Skaitlis 30 30 1 1  
Virsotnes Skaitlis 3 8 4 2
Pārbaudījumu Skaitlis 1 1 3 2
Pamatcikla Skaitlis 1 3 3 2
Individuālais gads 9 3 1 4
Saderības koeficients ballēs: 2.31 1.80

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 0 gadi, 11 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 5 gadi, 11 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 6 gadi, 10 mēneši