Pielietojums

Attiecību mijiedarbība

  Jānis Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 6 8 3 4 2
Dvēseles Skaitlis 0 9 9
Personības Skaitlis 0 3 3 1 3
Likteņa Skaitlis 0 3 3 1 3
Spēka Skaitlis 6 11/2 1 4 4
Dzimšanas datuma Skaitlis 30 20 2 3  
Virsotnes Skaitlis 3 1 3 2
Pārbaudījumu Skaitlis 1 2 4 3
Pamatcikla Skaitlis 1 2 4 3
Individuālais gads 9 1 4 4
Saderības koeficients ballēs: 2.70 2.51

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 0 gadi, 1 mēnesis

Iespējamā garīga krīze: 3 gadi, 1 mēnesis

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 3 gadi, 3 mēneši