Pielietojums

Attiecību mijiedarbība

  Kaspars Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 6 5 1 1 1
Dvēseles Skaitlis 0 5 1 1 5
Personības Skaitlis 0 3 3 1 3
Likteņa Skaitlis 0 8 3 2 8
Spēka Skaitlis 6 4 3 2 2
Dzimšanas datuma Skaitlis 30 13 2 2  
Virsotnes Skaitlis 3 9 1 4
Pārbaudījumu Skaitlis 1 2 4 3
Pamatcikla Skaitlis 1 4 3 1
Individuālais gads 9 2 3 4
Saderības koeficients ballēs: 2.40 2.10

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 0 gadi, 11 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 17 gadi, 9 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 18 gadi, 8 mēneši