Pielietojums

Attiecību mijiedarbība

  Kristaps Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 6 7 1 1 1
Dvēseles Skaitlis 0 9 9
Personības Skaitlis 0 6 2 2 6
Likteņa Skaitlis 0 6 2 2 6
Spēka Skaitlis 6 4 3 2 2
Dzimšanas datuma Skaitlis 30 2 2 3  
Virsotnes Skaitlis 3 1 3 2
Pārbaudījumu Skaitlis 1 6 3 3
Pamatcikla Skaitlis 1 8 3 1
Individuālais gads 9 5 3 3
Saderības koeficients ballēs: 2.20 1.90

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 0 gadi, 7 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 5 gadi, 11 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 6 gadi, 6 mēneši