Pielietojums

Attiecību mijiedarbība

  Māris Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 6 4 3 2 2
Dvēseles Skaitlis 0 3 3 1 3
Personības Skaitlis 0 8 3 2 8
Likteņa Skaitlis 0 11/2 1 3 2
Spēka Skaitlis 6 6 2 4 0
Dzimšanas datuma Skaitlis 30 8 4 2  
Virsotnes Skaitlis 3 5 3 2
Pārbaudījumu Skaitlis 1 3 3 2
Pamatcikla Skaitlis 1 8 3 1
Individuālais gads 9 7 2 4
Saderības koeficients ballēs: 2.71 2.30

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 0 gadi, 2 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 12 gadi, 3 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 12 gadi, 6 mēneši