Pielietojums

Attiecību mijiedarbība

  Egils Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 6 11/2 1 4 4
Dvēseles Skaitlis 0 22/4 3 1 4
Personības Skaitlis 0 4 3 1 4
Likteņa Skaitlis 0 8 3 2 8
Spēka Skaitlis 6 1 3 3 5
Dzimšanas datuma Skaitlis 30 30 1 1  
Virsotnes Skaitlis 3 8 4 2
Pārbaudījumu Skaitlis 1 4 3 1
Pamatcikla Skaitlis 1 2 4 3
Individuālais gads 9 4 3 3
Saderības koeficients ballēs: 2.79 2.10

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 1 gads, 0 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 16 gadi, 6 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 17 gadi, 7 mēneši