Pielietojums

Attiecību mijiedarbība

  Raimonds Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 6 7 1 1 1
Dvēseles Skaitlis 0 9 9
Personības Skaitlis 0 11/2 1 3 2
Likteņa Skaitlis 0 11/2 1 3 2
Spēka Skaitlis 6 9 4 4 3
Dzimšanas datuma Skaitlis 30 15 3 3  
Virsotnes Skaitlis 3 1 3 2
Pārbaudījumu Skaitlis 1 2 4 3
Pamatcikla Skaitlis 1 6 3 3
Individuālais gads 9 7 2 4
Saderības koeficients ballēs: 2.21 2.60

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 0 gadi, 8 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 9 gadi, 10 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 10 gadi, 7 mēneši