Pielietojums

Attiecību mijiedarbība

  Sergejs Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 6 9 4 4 3
Dvēseles Skaitlis 0 7 1 1 7
Personības Skaitlis 0 1 3 1 1
Likteņa Skaitlis 0 8 3 2 8
Spēka Skaitlis 6 8 3 4 2
Dzimšanas datuma Skaitlis 30 3 1 1  
Virsotnes Skaitlis 3 6 3 3
Pārbaudījumu Skaitlis 1 3 3 2
Pamatcikla Skaitlis 1 6 3 3
Individuālais gads 9 7 2 4
Saderības koeficients ballēs: 2.59 2.50

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 0 gadi, 2 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 20 gadi, 8 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 20 gadi, 11 mēneši