Pielietojums

Attiecību mijiedarbība

  Mārtiņš Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 6 7 1 1 1
Dvēseles Skaitlis 0 3 3 1 3
Personības Skaitlis 0 5 1 1 5
Likteņa Skaitlis 0 8 3 2 8
Spēka Skaitlis 6 6 2 4 0
Dzimšanas datuma Skaitlis 30 31 2 2  
Virsotnes Skaitlis 3 3 1 1
Pārbaudījumu Skaitlis 1 6 3 3
Pamatcikla Skaitlis 1 4 3 1
Individuālais gads 9 2 3 4
Saderības koeficients ballēs: 2.20 1.99

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 0 gadi, 3 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 63 gadi, 10 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 64 gadi, 2 mēneši