Pielietojums

Attiecību mijiedarbība

  Andris Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 6 22/4 3 2 2
Dvēseles Skaitlis 0 8 3 2 8
Personības Skaitlis 0 7 1 1 7
Likteņa Skaitlis 0 6 2 2 6
Spēka Skaitlis 6 1 3 3 5
Dzimšanas datuma Skaitlis 30 10 3 2  
Virsotnes Skaitlis 3 3 1 1
Pārbaudījumu Skaitlis 1 6 3 3
Pamatcikla Skaitlis 1 9 4 4
Individuālais gads 9 8 3 3
Saderības koeficients ballēs: 2.60 2.30

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 0 gadi, 0 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 19 gadi, 8 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 19 gadi, 9 mēneši