Pielietojums

Attiecību mijiedarbība

  Guntis Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 6 8 3 4 2
Dvēseles Skaitlis 0 4 3 1 4
Personības Skaitlis 0 8 3 2 8
Likteņa Skaitlis 0 3 3 1 3
Spēka Skaitlis 6 11/2 1 4 4
Dzimšanas datuma Skaitlis 30 13 2 2  
Virsotnes Skaitlis 3 4 2 2
Pārbaudījumu Skaitlis 1 5 4 2
Pamatcikla Skaitlis 1 22 3 1
Individuālais gads 9 8 3 3
Saderības koeficients ballēs: 2.70 2.20

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 0 gadi, 10 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 8 gadi, 3 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 9 gadi, 2 mēneši