Pielietojums

Attiecību mijiedarbība

  Kristaps Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 6 1 3 3 5
Dvēseles Skaitlis 0 4 3 1 4
Personības Skaitlis 0 3 3 1 3
Likteņa Skaitlis 0 7 1 1 7
Spēka Skaitlis 6 8 3 4 2
Dzimšanas datuma Skaitlis 30 18 1 4  
Virsotnes Skaitlis 3 1 3 2
Pārbaudījumu Skaitlis 1 8 3 1
Pamatcikla Skaitlis 1 9 4 4
Individuālais gads 9 4 3 3
Saderības koeficients ballēs: 2.70 2.40

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 0 gadi, 6 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 20 gadi, 8 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 21 gads, 2 mēneši