Pielietojums

Attiecību mijiedarbība

  Sandis Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 6 1 3 3 5
Dvēseles Skaitlis 0 4 3 1 4
Personības Skaitlis 0 9 9
Likteņa Skaitlis 0 4 3 1 4
Spēka Skaitlis 6 5 1 1 1
Dzimšanas datuma Skaitlis 30 31 2 2  
Virsotnes Skaitlis 3 11 2 3
Pārbaudījumu Skaitlis 1 3 3 2
Pamatcikla Skaitlis 1 4 3 1
Individuālais gads 9 7 2 4
Saderības koeficients ballēs: 2.21 1.80

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 0 gadi, 3 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 24 gadi, 1 mēnesis

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 24 gadi, 5 mēneši