Pielietojums

Attiecību mijiedarbība

  Valdis Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 6 7 1 1 1
Dvēseles Skaitlis 0 4 3 1 4
Personības Skaitlis 0 11/2 1 3 2
Likteņa Skaitlis 0 6 2 2 6
Spēka Skaitlis 6 4 3 2 2
Dzimšanas datuma Skaitlis 30 4 2 2  
Virsotnes Skaitlis 3 3 1 1
Pārbaudījumu Skaitlis 1 4 3 1
Pamatcikla Skaitlis 1 22 3 1
Individuālais gads 9 7 2 4
Saderības koeficients ballēs: 2.10 1.80

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 0 gadi, 4 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 4 gadi, 5 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 4 gadi, 9 mēneši