Pielietojums

Attiecību mijiedarbība

  Lauris Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 6 8 3 4 2
Dvēseles Skaitlis 0 22/4 3 1 4
Personības Skaitlis 0 4 3 1 4
Likteņa Skaitlis 0 8 3 2 8
Spēka Skaitlis 6 7 1 1 1
Dzimšanas datuma Skaitlis 30 11 2 3  
Virsotnes Skaitlis 3 1 3 2
Pārbaudījumu Skaitlis 1 1 3 2
Pamatcikla Skaitlis 1 11 4 3
Individuālais gads 9 4 3 3
Saderības koeficients ballēs: 2.79 2.20

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 0 gadi, 7 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 17 gadi, 9 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 18 gadi, 4 mēneši