Pielietojums

Attiecību mijiedarbība

  INGUNA Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 6 7 1 1 1
Dvēseles Skaitlis 0 11/2 1 3 2
Personības Skaitlis 0 4 3 1 4
Likteņa Skaitlis 0 6 2 2 6
Spēka Skaitlis 6 4 3 2 2
Dzimšanas datuma Skaitlis 30 21 1 1  
Virsotnes Skaitlis 3 4 2 2
Pārbaudījumu Skaitlis 1 0 3 1
Pamatcikla Skaitlis 1 3 3 2
Individuālais gads 9 9 3 4
Saderības koeficients ballēs: 2.19 1.90

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 0 gadi, 3 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 43 gadi, 5 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 43 gadi, 9 mēneši