Pielietojums

Attiecību mijiedarbība

  Monika Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 6 6 2 4 0
Dvēseles Skaitlis 0 22/4 3 1 4
Personības Skaitlis 0 8 3 2 8
Likteņa Skaitlis 0 3 3 1 3
Spēka Skaitlis 6 9 4 4 3
Dzimšanas datuma Skaitlis 30 20 2 3  
Virsotnes Skaitlis 3 4 2 2
Pārbaudījumu Skaitlis 1 1 3 2
Pamatcikla Skaitlis 1 6 3 3
Individuālais gads 9 4 3 3
Saderības koeficients ballēs: 2.80 2.51

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 0 gadi, 0 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 8 gadi, 10 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 8 gadi, 11 mēneši