Pielietojums

Imants Freibergs

Attiecību mijiedarbība

  Imants Vaira Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 5 6 1 1 1
Dvēseles Skaitlis 5 1 4 2 4
Personības Skaitlis 4 5 2 2 1
Likteņa Skaitlis 9 6 4 4 3
Spēka Skaitlis 5 3 3 2 2
Dzimšanas datuma Skaitlis 12 1 3 2  
Virsotnes Skaitlis 11 5 2 2
Pārbaudījumu Skaitlis 5 1 4 2
Pamatcikla Skaitlis 8 2 3 3
Individuālais gads 1 8 3 1
Saderības koeficients ballēs: 2.89 2.11

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 9 gadi, 10 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 109 gadi, 7 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 119 gadi, 5 mēneši