Pielietojums

Attiecību mijiedarbība

  Zenta Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 6 7 1 1 1
Dvēseles Skaitlis 0 7 1 1 7
Personības Skaitlis 0 22/4 3 1 4
Likteņa Skaitlis 0 11/2 1 3 2
Spēka Skaitlis 6 9 4 4 3
Dzimšanas datuma Skaitlis 30 15 3 3  
Virsotnes Skaitlis 3 1 3 2
Pārbaudījumu Skaitlis 1 4 3 1
Pamatcikla Skaitlis 1 7 2 2
Individuālais gads 9 4 3 3
Saderības koeficients ballēs: 2.41 2.11

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 0 gadi, 8 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 24 gadi, 10 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 25 gadi, 7 mēneši