Pielietojums

Attiecību mijiedarbība

  Marija Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 6 4 3 2 2
Dvēseles Skaitlis 0 6 2 2 6
Personības Skaitlis 0 6 2 2 6
Likteņa Skaitlis 0 3 3 1 3
Spēka Skaitlis 6 7 1 1 1
Dzimšanas datuma Skaitlis 30 23 3 2  
Virsotnes Skaitlis 3 9 1 4
Pārbaudījumu Skaitlis 1 2 4 3
Pamatcikla Skaitlis 1 5 4 2
Individuālais gads 9 6 4 4
Saderības koeficients ballēs: 2.70 2.31

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 0 gadi, 5 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 13 gadi, 9 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 14 gadi, 3 mēneši