Pielietojums

Guntars Račs

Attiecību mijiedarbība

  Guntars Sintija Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 4 1 3 1 3
Dvēseles Skaitlis 4 3 2 2 1
Personības Skaitlis 4 8 4 3 4
Likteņa Skaitlis 8 11/2 3 3 6
Spēka Skaitlis 3 3 1 1 0
Dzimšanas datuma Skaitlis 25 8 4 3  
Virsotnes Skaitlis 6 9 4 4
Pārbaudījumu Skaitlis 0 5 1 1
Pamatcikla Skaitlis 7 8 4 3
Individuālais gads 5 6 1 1
Saderības koeficients ballēs: 2.70 2.20

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 9 gadi, 10 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 44 gadi, 2 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 54 gadi, 0 mēneši