Pielietojums

Attiecību mijiedarbība

  Emīls Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 6 8 3 4 2
Dvēseles Skaitlis 0 6 2 2 6
Personības Skaitlis 0 5 1 1 5
Likteņa Skaitlis 0 11/2 1 3 2
Spēka Skaitlis 6 1 3 3 5
Dzimšanas datuma Skaitlis 30 7 3 3  
Virsotnes Skaitlis 3 1 3 2
Pārbaudījumu Skaitlis 1 4 3 1
Pamatcikla Skaitlis 1 7 2 2
Individuālais gads 9 9 3 4
Saderības koeficients ballēs: 2.41 2.50

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 0 gadi, 7 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 11 gadi, 10 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 12 gadi, 5 mēneši