Pielietojums

Attiecību mijiedarbība

  Einars Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 6 11/2 1 4 4
Dvēseles Skaitlis 0 8 3 2 8
Personības Skaitlis 0 4 3 1 4
Likteņa Skaitlis 0 3 3 1 3
Spēka Skaitlis 6 5 1 1 1
Dzimšanas datuma Skaitlis 30 9 1 4  
Virsotnes Skaitlis 3 11 2 3
Pārbaudījumu Skaitlis 1 5 4 2
Pamatcikla Skaitlis 1 8 3 1
Individuālais gads 9 7 2 4
Saderības koeficients ballēs: 2.30 2.30

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 0 gadi, 0 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 117 gadi, 2 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 117 gadi, 2 mēneši