Pielietojums

Attiecību mijiedarbība

  Aivars Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 6 8 3 4 2
Dvēseles Skaitlis 0 2 1 3 2
Personības Skaitlis 0 4 3 1 4
Likteņa Skaitlis 0 6 2 2 6
Spēka Skaitlis 6 5 1 1 1
Dzimšanas datuma Skaitlis 30 26 4 2  
Virsotnes Skaitlis 3 9 1 4
Pārbaudījumu Skaitlis 1 0 3 1
Pamatcikla Skaitlis 1 9 4 4
Individuālais gads 9 3 1 4
Saderības koeficients ballēs: 2.30 2.60

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 0 gadi, 11 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 10 gadi, 7 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 11 gadi, 7 mēneši