Pielietojums

Vilis Daudziņš

Attiecību mijiedarbība

  Vilis Zane Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 8 4 4 3 4
Dvēseles Skaitlis 6 7 1 1 1
Personības Skaitlis 6 11/2 1 4 4
Likteņa Skaitlis 3 9 1 4 6
Spēka Skaitlis 11/2 4 3 3 2
Dzimšanas datuma Skaitlis 7 6 1 1  
Virsotnes Skaitlis 1 7 2 2
Pārbaudījumu Skaitlis 6 3 3 3
Pamatcikla Skaitlis 7 6 1 1
Individuālais gads 4 3 2 2
Saderības koeficients ballēs: 1.89 2.40

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 0 gadi, 8 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 257 gadi, 9 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 258 gadi, 5 mēneši