Pielietojums

Mārtiņš Egliens

Attiecību mijiedarbība

  Mārtiņš Dita Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 11/2 9 3 4 7
Dvēseles Skaitlis 6 4 3 2 2
Personības Skaitlis 8 9 3 3 1
Likteņa Skaitlis 5 4 2 2 1
Spēka Skaitlis 7 4 3 3 3
Dzimšanas datuma Skaitlis 13 16 3 3  
Virsotnes Skaitlis 6 7 1 1
Pārbaudījumu Skaitlis 1 3 3 2
Pamatcikla Skaitlis 4 7 3 3
Individuālais gads 9 6 4 4
Saderības koeficients ballēs: 2.79 2.70

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 2 gadi, 1 mēnesis

Iespējamā garīga krīze: 134 gadi, 7 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 136 gadi, 9 mēneši