Pielietojums

Dita Lūriņa

Attiecību mijiedarbība

  Dita Mārtiņš Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 9 11/2 3 4 7
Dvēseles Skaitlis 4 6 3 2 2
Personības Skaitlis 9 8 3 3 1
Likteņa Skaitlis 4 5 2 2 1
Spēka Skaitlis 4 7 3 3 3
Dzimšanas datuma Skaitlis 16 13 3 3  
Virsotnes Skaitlis 7 6 1 1
Pārbaudījumu Skaitlis 3 1 3 2
Pamatcikla Skaitlis 7 4 3 3
Individuālais gads 6 9 4 4
Saderības koeficients ballēs: 2.79 2.70

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 2 gadi, 1 mēnesis

Iespējamā garīga krīze: 134 gadi, 7 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 136 gadi, 9 mēneši