Pielietojums

Attiecību mijiedarbība

  Ģirts Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 6 9 4 4 3
Dvēseles Skaitlis 0 22/4 3 1 4
Personības Skaitlis 0 5 1 1 5
Likteņa Skaitlis 0 9 9
Spēka Skaitlis 6 9 4 4 3
Dzimšanas datuma Skaitlis 30 14 3 2  
Virsotnes Skaitlis 3 4 2 2
Pārbaudījumu Skaitlis 1 0 3 1
Pamatcikla Skaitlis 1 2 4 3
Individuālais gads 9 2 3 4
Saderības koeficients ballēs: 2.70 2.20

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 0 gadi, 3 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 14 gadi, 9 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 15 gadi, 1 mēnesis