Pielietojums

Attiecību mijiedarbība

  Sandis Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 6 3 3 3 3
Dvēseles Skaitlis 0 1 3 1 1
Personības Skaitlis 0 7 1 1 7
Likteņa Skaitlis 0 8 3 2 8
Spēka Skaitlis 6 11/2 1 4 4
Dzimšanas datuma Skaitlis 30 3 1 1  
Virsotnes Skaitlis 3 6 3 3
Pārbaudījumu Skaitlis 1 3 3 2
Pamatcikla Skaitlis 1 3 3 2
Individuālais gads 9 6 4 4
Saderības koeficients ballēs: 2.50 2.30

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 0 gadi, 5 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 3 gadi, 6 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 4 gadi, 0 mēneši