Pielietojums

Attiecību mijiedarbība

  Valdis Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 6 4 3 2 2
Dvēseles Skaitlis 0 1 3 1 1
Personības Skaitlis 0 9 9
Likteņa Skaitlis 0 1 3 1 1
Spēka Skaitlis 6 5 1 1 1
Dzimšanas datuma Skaitlis 30 5 3 2  
Virsotnes Skaitlis 3 9 1 4
Pārbaudījumu Skaitlis 1 1 3 2
Pamatcikla Skaitlis 1 5 4 2
Individuālais gads 9 8 3 3
Saderības koeficients ballēs: 2.41 1.79

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 0 gadi, 3 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 24 gadi, 10 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 25 gadi, 1 mēnesis