Pielietojums

Artūrs Skrastiņš

Attiecību mijiedarbība

  Artūrs Ilze Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 3 11/2 2 3 1
Dvēseles Skaitlis 9 1 4 4 8
Personības Skaitlis 4 8 4 3 4
Likteņa Skaitlis 4 9 3 3 5
Spēka Skaitlis 7 2 1 3 5
Dzimšanas datuma Skaitlis 18 12 1 4  
Virsotnes Skaitlis 3 8 4 2
Pārbaudījumu Skaitlis 6 2 1 4
Pamatcikla Skaitlis 9 3 1 4
Individuālais gads 4 1 3 1
Saderības koeficients ballēs: 2.40 3.10

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 4 gadi, 11 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 189 gadi, 4 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 194 gadi, 3 mēneši