Pielietojums

ANDRIS BIEDRIŅŠ

Attiecību mijiedarbība

  ANDRIS MADARA Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 3 11/2 2 3 1
Dvēseles Skaitlis 2 1 4 3 1
Personības Skaitlis 8 8 4 2 0
Likteņa Skaitlis 1 9 4 4 8
Spēka Skaitlis 4 2 3 3 2
Dzimšanas datuma Skaitlis 2 25 1 3  
Virsotnes Skaitlis 8 3 4 2
Pārbaudījumu Skaitlis 4 2 3 3
Pamatcikla Skaitlis 2 7 1 3
Individuālais gads 1 1 3 2
Saderības koeficients ballēs: 2.89 2.80

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 9 gadi, 10 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 9 gadi, 10 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 19 gadi, 8 mēneši