Sadaļā atlasa konkrētai personai labākos „kandidātus” draudzībā, darbā, mīlestībā.

Izvēlas partnerības veidu un spiež uz varaiantiem no 1. - 4.  
Ailē „Partneris” iegūst Numeroloģiskā koda skaitļu 4 variantus, kas saistāmi ar izvēlēto partnerību. 
Draudzībā primāri svarīgi ir Dzīves Ceļa un Personības Skaitļi.

Mīlā – Dzīves Ceļa, Dvēseles un Likteņa Skaitļi.

Darbā – Dzīves Ceļa, Personības un Spēka Skaitļi.

Iegūtie skaitļi ir harmoniski arī ar citiem personas Numeroloģiskā koda skaitļiem.