Partnerības analīze

Lai labāk saprastu attiecības, vispirms jāsaprot, kāds raksturs un potenciāls piemīt partnerim. Tam derēs pilnīga personas rakstura analīze.

Samēro to ar savu aprakstu un uzreiz redzēsi, kas jums savstarpēji "līmējas" vai "rīvējas".

Kad labāk izprasts partneris, var pāriet pie saderības analīzes, kas uzrāda savstarpējo mijiedarbību, jeb jūtīgākos saskares punktus - kādās sfērās labāk saprotaties, kādās - ne visai.

Sinastrija – cilvēku savstarpēja mijiedarbība enerģētiski smalkā plānā.

Attiecību analīzē, ko pārstāv sadaļas "Sinastrija+Sprīdīši", "Attiecību mijiedarbība", "Saderība", "Savedējs", numeroloģiski analizē PERSONAS un 2 PARTNERU saderību.

4 baļļu sistēmā novērtētas attiecību privātā un darba puse. Aprēķināta pāra stabilitāte un noteikts krīžu laika posms, kā arī iespēja ar „Savedēju” piemeklēt numeroloģiski saderīgāko partneru tēlu.

ATTIECĪBU ANALĪZES IEGUVUMI 

1. Pamatpersonas analīze un 2 partneru/personu attiecīibu analīze.

2. Attiecību mijiedarbība - personas un partnera svarīgāko numeroloģiskos rādītāju analīze 4 ballu sistēmā.
3. Atsevišķi ar konkrētu numeroloģisku rādītāju saderību ballēs darba un privātās attiecībās, tādējādi redzot attiecību vājākos un stiprākos balstus. Spiežot uz norādītajām ballēm, var saņemt papildu informāciju.
4. Stresa Skaitlļus, kas palīdz saprast konfliktu dabu un parāda spriedzes dabu noteiktu skaitļu mijiedarbībā
5. Attiecību sadzīvisko un garīgo stabilitāti, kas nosaka kopējo attiecību ilgumu.
6. Saderību - personas Numeroloģiskajam kodam atlasītus skaitļus, kuri atbilst Harmoniskām, Saistošām, Neitrālām vai Disharmoniskām attiecībām. 
7. Savedēju - atlasa konkrētai personai labākos „kandidātus” draudzībā, darbā, mīlestībā.

Izziņas process notiek, pētot skaitļus, klikojot uzzin to nozīmi konkrētajās attiecībās.

Šā pakalpojuma jēga ir izprast attiecības caur skaitļiem, proti, šeit neatradīsiet tiešas norādes vai konkrētās attiecības jums der vai neder, bet gan izpratni kādā plānā noderīgas, kad iespējamas attiecību krīzes, ko darīt, lai mazinātu attiecību spriedzi. Tas ir kā attiecību vispārīgs atspoguļojums.