Uzvārda maiņas analīze

Pēc datu ievades uzvārdu var mainīt neierobežoti - proti, tas ir īpaši svarīgi, ja vēlas analizēt sevi uzvārda maiņas gadījumā. Veršu uzmanību, ka uzvārda maiņas gadījumā var nomainīties pat 4 no 5 svarīgākajiem Numeroloģiskā koda skaitļiem, kas nosaka cilvēka dzīves ceļu un raksturojumu.

Sīkāk par uzvārda nozīmi.

Papildus iespēja - uzvārda izvēle

  1. 1. Svarīgākais ir uzvārds, ar kādu dzīvo šajā brīdī – tas nosaka šā brīža enerģētiku!
  2. 2. Dzimtas uzvārds, kas zemapziņā paliek visu laiku un mijas kopsummā ar jauno uzvārdu. Atšķetināt tā ietekmi pa īstam var tikai kvalificēts numerologs. 
  3. 3. Iespēja eksperimentēt, izvēloties laulības uzvārdu pārejot laulātā uzvārdā vai savējam pievienojot laulātā uzvārdu.
    Mainot uzvārdu jaunā enerģētika pilnasinīgi sāk darboties aptuveni 18 mēnešu laikā.
    Mainot uzvārdu var nomainīties pat 4 no 5 cilvēka numeroloģiskā koda skaitļiem, kas nosaka cilvēka raksturu, tikumus, motivācijas un iespējas. Tātad tas ir svarīgs lēmums!
  4. Nomainot uzvārdu skatās:
  5. 1. Numeroloģiskā koda skaitļu savstarpējo mijiedarbību.  Ļoti labi, ja cilvēka Numeroloģiskajā kodā skaitļi atkārtojas. Tas dod iekšēju līdzsvaru cilvēkā un parāda, kāds virziens viņam aktuālāks.  

2. Kā jauniegūtā ārējā matrica papildina iedzimto Iekšējo matricu. Tā jēga ir dot bonusu vai atspaidu dzimtajiem “trūkumiem”. Samērojot iekšējo un ārējo matricu, lasa TIKAI to aprakstu, kur vairāk skaitļu. Jāvairās no skaitļu trūkumiem jeb Karmiskajiem skaitļiem (jācenšas lai attiecīgajā ierakstā tādu vispār nebūtu, kā arī no izteikti daudzu skaitļu pieplūduma, piemēram, trīs un vairāk "8".
3. Mainoties iepriekš minētajiem skaitļiem var būtiski mainīties arī partnerattiecības, tādēļ skatās kā jaunais Numeroloģiskais kods ietekmē konkrētas attiecības sadaļā Attiecību analīze.