Dzīves periodi, cikli

Uzzini informāciju par dzīves periodiem un cikliem visa mūža garumā.

Klikojot uz skaitļiem, saņem informāciju par to nozīmi noteiktā dzīves periodā. 

Trīs cikli

Brieduma 3 ciklu nozīme: lai arī šo periodu skaitļi nav tik svarīgi kā Virsotņu un Pārbaudījumu Skaitļi, tomēr dod informāciju par notikumiem un situācijām, ko cilvēks sastop savā Dzīves Ceļā.

Pāreja no viena perioda uz otru notiek pakāpeniski, un parasti to sajūt kā vāju virziena maiņu. Ja cikla izmaiņas sakrīt ar Virsotnes izmaiņām, tad pāreja var radīt spriedzi, nemieru vai dažādus svarīgus notikumus cilvēka dzīvē. Var notikt principu un mērķu pārvērtēšana.

Četri periodi

Numeroloģijas metode ilglaicīgai prognozēšanai – Virsotņu Skaitļu un Pārbaudījumu Skaitļu aprēķins, izmantojot dzimšanas datus.

Virsotņu skaitļi attēloti loku augšpusē, Pārbaudījumu skaitļi – apakšpusē. Klikšķinot uz attiecīgajiem skaitļiem, var saņemt informāciju par to nozīmi datumus ieskaujošajā periodā.

Virsotnes Skaitlis ir kā instrukcija, kā dzīvot ar mazāku pretestību, rāda ceļu, kā atvērt cilvēkā labāko un skaistāko. Virsotņu maiņa bieži sakrīt ar svarīgām pārmaiņām dzīvē, tas notiek diezgan strauji un labi pamanāmi. Mainās prioritātes, attieksme pret dzīvi un rīcības raksturs.

Pārbaudījumu Skaitlis – tās ir durvis, caur kurām iziet, lai pārvarētu savas attīstības spirāles vijumu. Tās ir cilvēka vājās vietas, kas traucē iekarot savu Virsotni. 

Detalizētas prognozēs katram dzīves gadam skatāmas sadaļā Individuālās Prognozes.