Svarīgākie dati, aprēķini un analīzes secība

 1. Dzimšanas dienas datums – rakstura īpašības, kādas mums piedēvē un redz apkārtējie cilvēki, Uzvedības stils.

 2. Personas vārds – kā pats cilvēks sadzīvo un jūtas ar šo doto vārdu un kā apkārtējā sabiedrība uztver un izturas pret šī vārda skaņas vibrācijām.

 3. Personas uzvārds – piešķir cilvēkam pārmantoto dzimtas enerģiju, kura ir veidota un kopta no paaudzes paaudzē. Parasti cilvēkam lielā mērā piemīt šīs dzimtas spēcīgākās pozitīvās un arī negatīvās īpašības.
 4. Vārda izvēles, uzvārda maiņas analīze ir Kristapa Baņķa prakses autormetode, kas tiek izskatīta konsultācijās. Raksts par uzvārda maiņu.

 

Pagātnes un nākotnes aprēķins. Piemērs: 01061977 31/4 (Nākotne) 29/11 (Pagātne)

Pagātnes daļa ir no dzimšanas brīža līdz aptuveni 36 gadiem. Šeit cilvēks dzīvo ar to enerģiju un tiem vērtību kritērijiem, ar kādiem ieradās šai pasaulē. Tajā pašā laikā cilvēks aug un attīstās šajā vidē un mācās iekļauties dzīves ritmā. Kamēr cilvēks cenšas izprast un apgūt konkrētās vides likumus un iespējas viņš ir atkarīgs no sabiedrības uzspiestajām normām. Brīvas izvēles ir pamaz. Vairāk ir izpildītājs, nekā noteicējs. Laika periodā no 28 gadiem līdz 36 gadiem cilvēkā pirmo reizi mainās vērtību kritērija. Tas nozīmē, ka tās vērtības, kas bija svarīgas līdz šim kļūst mazāk svarīgas, bet citas vērtības izkristalizējas un kļūst prioritātes. Ap šo vecumu sāk veidoties arī pirmās paaudžu nesaskaņas. Apkārtējie bieži vien ir neizpratnē, par to, kas notiek ar cilvēku un kāpēc ierastos apstākļos viņš uzvedas tik atšķirīgi. Skaitļi, kas atrodas Dzimšanas datu Pagātnes daļā parāda, kādas vērtības personai būs dominējošās līdz 36 gadu vecumam.

Nākotnes daļa norāda, kādas būs noteicošās prioritātes cilvēkam pēc 36 gadiem. Cipari, kas atrodas šajā daļā norāda, ko cilvēks vēlēsies sasniegt pats un kādai sabiedrības daļai pievienosies. Nākotnes Skaitlis atbilst Dzīves ceļam. 

 1. Dzīves Ceļa Skaitlis – enerģijas veids un rakstura iezīmes, kas cilvēkam dzīves laikā būs dominējošās. Izejot no šī cipara enerģijas, cilvēks nosaka savas dzīves prioritātes un mērķus.

Enerģijas vibrāciju līmenis – ciparu skaits Numeroloģiskajā datu virknējumā - norāda pēc kādiem principiem cilvēks nosaka savas prioritātes un ar kādiem pārbaudījumiem nāksies dzīvē saskarties.

 1. Numeroloģijas matrica – Numeroloģijas matricā esošo ciparu daudzums katrā rūtiņā nosaka cilvēkam piemītošo konkrētā cipara raksturojošās enerģijas daudzumu. Matrica arī ir informācijas nesējšūna, kas norāda par cilvēka spēju iekļauties attiecīgajā vidē. Iekšējā Psihomatrica parāda personas nopelnīto reinkarnācijā, kā arī cilvēka attieksmi pret vienu vai otru virzienu dzīvē. Šī matrica ir nemainīga (atšķirībā no vārda un uzvārda matricas - Ārējās) un saglabājas zemapziņā visu mūžu. Pēc matricas rindām var uzzināt par cilvēka tiekšanos uz nospraustajiem mērķiem, par viņa īpašībām partnerībā, par attieksmi pret pārmaiņām, dzīves materiālo pusi, par pašizteikšanos un talantiem. 

 

Secīgi jāiepazīst:

 

Matrica

Vispirms skata svarīgāko – „Iekšējo matricu” –, pēc tam salīdzina ar „Ārējo matricu”. 

Salīdzina pēc ciparu skaita vienas nozīmes rūtī: izvēlas to aprakstu, kuru uzrāda lielākais ciparu skaits.  (Piemēram, ja „Iekšējā matricā” rūtī ir 2 trijnieki, bet „Ārējā matricā” ir viens, tad lasāma informācija par 2 trijniekiem.)

”Iekšējo matricu” iegūst no dzimšanas datiem, tā ir nemainīga un saglabājas zemapziņā visu mūžu.

“Ārējo matricu” aprēķina pēc cilvēka vārda un uzvārda skaitļiem. Tātad, mainoties uzvārdam, mainās arī matrica.

Matricu sapludināšana

Ja abās matricās vienā un tajā pašā rūtī iztrūkst kāds skaitlis, tas uzskatāms par cilvēka Karmisko skaitli.

Savukārt, ja abās matricās vienā un tajā pašā rūtī atrodas tikai viens skaitlis, tas uzskatāms par cilvēka Vājo skaitli.

Secīgi var sākt matricas rindu un diagonāļu analīzi, kā arī sākt analizēt konkrētu skaitļu skaitu matricas rūtīs, tādējādi uzzinot, ko cilvēks ir ieguvis iepriekšējās dzīvēs, kādu dzīves skolu iziet šobrīd, kādi ir rakstura plusi un mīnusi, utt.

Iekšējā matrica – pēc dzimšanas datiem – iekšējie resursi - PAMATS

11111

4

77

2

 

 

3

6

99

 

Ārējā matrica – Vārds, uzvārds + dzimšanas dati – līdzsvaro iekšējo ar ārējiem resursiem

111

4

7

2

555

 

 

66

 

 

Sapludinātā matrica - analīzei

Tavs paša uzdevums būs no abām minētajām matricām analīzē atlasīt KOPĪGO!

Princips - analizē lielāko skaitli kāds ir pamatmatricā.

Ārējās matricas skaitļi uzskatāmi kā vājāk izteikti pēc tā raksturojuma un daļēji papildina to trūkumu pamatmatricā.

11111

4+

77

2+

(555)

3

6 (6)

99

 

Numeroloģiskais kods

Numeroloģiskā koda apzināšana ļauj iepazīt savas dzīves enerģijas harmoniskās vibrācijas, kā arī problemātiku.

Numeroloģijas kodu esam pacentušies saprotami parādīt ar latviešu tautā populārā vienkāršā, ņiprā un apķērīgā zēna, laimes meklētāja Sprīdīša tēla palīdzību.

Sprīdītim: galvā – Dvēseles Skaitlis, uz krūtīm – Personības Skaitlis, tarbā – Likteņa Skaitlis. Ceļa rādītājs – Dzīves Ceļa Skaitlis. Laimes gulbis – Spēka-Alķīmijas Skaitlis.

Dzīves Ceļa Skaitlis: dzīves virziens, uzdevums.

Dvēseles Skaitlis: cilvēka patiesā motivācija.

Personības Skaitlis: ārējais tēls, citu domas par personu.

Likteņa Skaitlis: harmoniski līdzekļi, spējas dzīves uzdevuma sasniegšanai.

Spēka Skaitlis: panākumu virsotnes, enerģijas avots, kā arī parāda kā Dvēseles Skaitlis, Personības Skaitlis, Likteņa Skaitlis mijiedarbojas ar Dzīves Ceļa Skaitli.

Atsevišķi izdalīts „Prāta Skaitlis” un „Dzimšanas datuma skaitlis”.

Prāta Skaitlis: efektīvākais informācijas uztveršanas-apstrādes-nodošanas veids.

Dzimšanas datuma skaitlis: raksturs, Dzīves Ceļa problēmu risināšanas stils.

Koda Skaitļu mijiedarbība

Ļoti labi, ja cilvēka Numeroloģiskajā kodā skaitļi atkārtojas. Pirmkārt, tas dod iekšēju līdzsvaru cilvēkā, otrkārt, tas parāda, kāds virziens viņam aktuālāks.

Starpību (atņemšana) starp diviem koda skaitļiem mēdz dēvēt par Stresa skaitli. Ja starpība ir 1 - 5 - 7, tad abu koda Skaitļu savstarpējās izpausmes ir neitrālas. Ja 3 - 6 - 9 (piem., 11pret2) - harmoniskas, Bet 2 - 4 - 8 ir spriedzes mijiedarbība. 

Karmiskie skaitļi: abās matricās neaizpildītās vienas nozīmes (skaitļa) rūtiņas liecina, ka trūkstošo skaitļu vibrācijas personībai nav pazīstamas un šajā iemiesošanās reizē cilvēka uzdevums ir izprast trūkstošo skaitļu īpašības un censties tās sevī attīstīt.

„Vājie” skaitļi: uzrādītie skaitļi, kas abu matricu vienas nozīmes rūtiņā ir pārstāvēti tikai vienu reizi. Tas nozīmē, ka esošā skaitļa vibrācijas ir pavājinātas.

Meistara skaitļi

Numeroloģijā skaitļi sadalāmi pamata un Meistara skaitļos. Skaitļi no 1 līdz 9 tiek uzskatīti par pamata skaitļiem, tiem piemīt konkrētas, noteiktas īpašības, visi pārējie skaitļi ir pamata skaitļu kombinācijas. 

Katrs skaitlis atbild par savu Visuma daļu, kas simboliski atspoguļojas cilvēkā. Katram no tiem ir sava īpaša vibrācija, kurai lielākā vai mazākā mērā ir pakļauts konkrēts cilvēks.

Īpaša nozīme numeroloģiskajos aprēķinos ir skaitļiem 11, 22 un 33. Tie pārstāv sevī augstākus enerģētiskos diapazonus, nekā skaitļi 2, 4 un 6.

Lai izmantotu Meistara Skaitļa iespējas, cilvēkam vajag attīstīties līdz pietiekami augstam līmenim, vai arī nokļūt īpaši labvēlīgos apstākļos, kas sekmētu apslēptā potenciāla atklāšanu. Pretējā gadījumā Meistara Skaitļa iespējas var arī palikt neatklātas.

Meistara Skaitļa uzdevuma līmenis pārsniedz ikdienas dzīves līmeni. Cilvēkam, kuram Numeroloģiskajā kodā pastāv Meistara Skaitlis, ir izvēle: „zīle rokā vai mednis kokā”. Lielākā daļa cilvēku samierinās ar zīli – precīzāk, viņi pat nenojauš, ka eksistē kaut kas augstāks - „mednis kokā”. Tomēr Meistara Skaitlis savu lomu cilvēka dzīvē kaut reizi, bet nospēlēs.

Cilvēkam ar apzinātu Meistara Skaitli raksturīgs īpaši paaugstināts sasprindzinājums. Cilvēks jūt, ka viņam dots kaut kas īpašs, kas atrodas ārpus ikdienas rāmjiem, bet nesaprot, kas tieši, un kā to sasniegt. Tā rodas iekšējais diskomforts un neapmierinātība. Savu spēju apzināšanai un harmoniskai pielietošanai jākļūst par cilvēka mūža uzdevumu. 

Attiecības un Meistara Skaitļi 

Jebkurš vienzīmes skaitlis, saskaroties ar Meistara Skaitli 11/2, īpaši spēcīgi izpaudīs savas garīgās vērtības. Meistara skaitlis 11/2 dod īpašu iedvesmu, kas nepieciešama cilvēka personības izaugsmē.

Meistara Skaitlis 22/4 mijiedarbībā ar jebkuru vienzīmes skaitli palielina jaunrades prieka un trauksmes sajūtu.

Meistara skaitlis 33/6 mijiedarbībā ar jebkuru vienzīmes skaitli attīsta līdzcietības un palīdzības jūtas.

Jebkurās attiecībās Meistara Skaitlis attīsta partnera garīgo pusi – gan tumšo, gan gaišo. Atrodoties savienībā ar Meistara Skaitli, jebkurš skaitlis parāda savas labākās vai sliktākās īpašības. Tā arī ir Meistara Skaitļu būtība.

Kad Meistara Skaitļi savā starpā sāk jebkādu mijiedarbību, tas atgādina pulvera mucu, kas var uzsprāgt jebkura brīdī. Jābūt piesardzīgiem, jo viss atkarīgs no personu vieduma un attīstības līmeņa.Papildus iespēja - uzvārda izvēle

 1. 1. Svarīgākais ir uzvārds, ar kādu dzīvo šajā brīdī – tas nosaka šā brīža enerģētiku!
 2. 2. Dzimtas uzvārds, kas zemapziņā paliek visu laiku un mijas kopsummā ar jauno uzvārdu. Atšķetināt tā ietekmi pa īstam var tikai kvalificēts numerologs. 
 3. 3. Iespēja eksperimentēt, izvēloties laulības uzvārdu pārejot laulātā uzvārdā vai savējam pievienojot laulātā uzvārdu.
  Mainot uzvārdu jaunā enerģētika pilnasinīgi sāk darboties aptuveni 18 mēnešu laikā.
  Mainot uzvārdu var nomainīties pat 4 no 5 cilvēka numeroloģiskā koda skaitļiem, kas nosaka cilvēka raksturu, tikumus, motivācijas un iespējas. Tātad tas ir svarīgs lēmums!
 4. Nomainot uzvārdu skatās:
 5. 1. Numeroloģiskā koda skaitļu savstarpējo mijiedarbību.  Ļoti labi, ja cilvēka Numeroloģiskajā kodā skaitļi atkārtojas. Tas dod iekšēju līdzsvaru cilvēkā un parāda, kāds virziens viņam aktuālāks.  

2. Kā jauniegūtā ārējā matrica papildina iedzimto Iekšējo matricu. Tā jēga ir dot bonusu vai atspaidu dzimtajiem “trūkumiem”. Samērojot iekšējo un ārējo matricu, lasa TIKAI to aprakstu, kur vairāk skaitļu. Jāvairās no skaitļu trūkumiem jeb Karmiskajiem skaitļiem (jācenšas lai attiecīgajā ierakstā tādu vispār nebūtu, kā arī no izteikti daudzu skaitļu pieplūduma, piemēram, trīs un vairāk "8".
3. Mainoties iepriekš minētajiem skaitļiem var būtiski mainīties arī partnerattiecības, tādēļ skatās kā jaunais Numeroloģiskais kods ietekmē konkrētas attiecības sadaļā Attiecību analīze

Raksts par Numeroloģijas aprēķiniem

Numeroloģijas bezmaksas studijas

Kādu uzvārdu ievadīt?

 

 1. Esošais.
  Svarīgākais ir tas uzvārds, ar kādu dzīvo šajā brīdī – kas nosaka šābrīža enerģētiku!

 2. Dzimtas uzvārds.

 3. Izvēloties laulības uzvārdu: pārejot laulātā uzvārdā vai savējam pievienojot laulātā uzvārdu.

 

Mainot uzvārdu var nomainīties pat 4 no 5 cilvēka numeroloģiskā koda skaitļiem, kas nosaka cilvēka raksturu, tikumus, motivācijas un iespējas. Tātad tas ir svarīgs lēmums!

Maini uzvārdu virtuāli! Un Numeroloģiskā koda attainotājā Sprīdītī izproti to nozīmi.

Mainot uzvārdu mainās arī Ārējā psihomatrica, kas papildina iedzimto Ieks''ejo matricu. Tā jēga ir dot bonusu vai atspaidu dzimtajiem “trūkumiem”. Samērojot iekšējo un ārējo matricu lasa kā galveno to aprakstu, kur vairāk skaitļu.

 

Vārda, uzvārda aprēķins dod iespēju veidot vēl vienu - Ārējo matricu.

Tā rāda, vai cilvēkam izdodas līdzsvarot iekšējās matricas (kas veidota no dzimšanas datiem) vibrācijas, kā arī palīdzēs izprast viņa savstarpējās attiecības ar apkārtējiem un izpausmes sabiedrībā.

 

Mainot uzvārdu (un arī vārdu) ir noderīgi aprēķināt, vai līdz ar izmaiņām mainās arī liktenis, ar kura palīdzību nokļūsim līdz dzīves galvenajam mērķim, kurš katrā mums likts dzimšanas brīdī.

 

Padomi: Ļoti labi, ja cilvēka Numeroloģiskajā kodā skaitļi atkārtojas. Tas dod iekšēju līdzsvaru cilvēkā un parāda, kāds virziens viņam aktuālāks.