Prognožu cikli

Uzzināsi informāciju par dzīves periodiem un cikliem visa mūža garumā.

Klikojot uz skaitļiem, saņemsi informāciju par to nozīmi noteiktā dzīves periodā. 

3 cikli

Brieduma 3 ciklu nozīme: dod informāciju par notikumiem un situācijām, ko cilvēks sastop savā Dzīves Ceļā.

4 periodi 

Numeroloģijas metode ilglaicīgai prognozēšanai – Virsotņu Skaitļu un Pārbaudījumu Skaitļu aprēķins, izmantojot dzimšanas datus.

Virsotņu skaitļi attēloti loku augšpusē, Pārbaudījumu skaitļi – apakšpusē. Klikšķinot uz attiecīgajiem skaitļiem, var saņemt informāciju par to nozīmi datumus ieskaujošajā periodā.

Virsotnes Skaitlis ir kā instrukcija, kā dzīvot ar mazāku pretestību, rāda ceļu, kā atvērt cilvēkā labāko un skaistāko. Virsotņu maiņa bieži sakrīt ar svarīgām pārmaiņām dzīvē, tas notiek diezgan strauji un labi pamanāmi. Mainās prioritātes, attieksme pret dzīvi un rīcības raksturs.

Pārbaudījumu Skaitlis – tās ir durvis, caur kurām iziet, lai pārvarētu savas attīstības spirāles vijumu. Tās ir cilvēka vājās vietas, kas traucē iekarot savu Virsotni. 

Detalizētas prognozēs katram dzīves gadam skatāmas sadaļā Individuālās Prognozes.

Dzīves ciklu, brieduma un periodu paraugs (ar vienu atvērtu lasāmo daļu)

Gadu un mēnešu prognožu info ieguvumu paraugs konkrētai personai