Psihomatrica

Matrica – informācijnesējšūna – psihomatrica – instrumentu kaste dzīvei;
Parāda vajadzības;
informācijas nesējšūna, kas norāda par cilvēka spēju iekļauties attiecīgajā vidē, ko pamatā nosaka Datums un Dzīves ceļš.   

Matrica parāda vai Dzīves uzdevumiem ir atbalss/atbalsts personas iekšējā struktūrā vai tas iniciējamas no ārpuses. 

No dzimšanas datiem iegūto numeroloģisko matricu sauc par psihomatricu, kura, pēc visu deviņu rūtiņu aizpildījuma, parāda cilvēka rakstura īpašības, kas nopelnītas iepriekšējās iemiesošanās reizēs, kā arī cilvēka attieksmi pret vienu vai otru virzienu dzīvē.

Šī matrica ir nemainīga (atšķirībā no vārda un uzvārda matricas) un saglabājas zemapziņā visu mūžu. Sauc par iekšējo matricu.

Pēc matricas rindām var uzzināt par cilvēka tiekšanos uz nospraustajiem mērķiem, par viņa īpašībām partnerībā, par attieksmi pret pārmaiņām, dzīves materiālo pusi, par pašizteikšanos un talantiem. 

Uzejot ar peli uz izvēlētās matricas rūts, var izlasīt, kāda informācija par personu zem tās būs iegūstama.

Vispirms skata svarīgāko – „Iekšējo matricu” –, pēc tam salīdzina ar „Ārējo matricu”. Salīdzina pēc vienādiem skaitļiem un to skaita: nozīmi lasa, izvēloties to aprakstu, kuru uzrāda lielākā skaitļu (skaitliskā) vērtība. (Piemēram, ja „Iekšējā matricā” rūtī ir 2 trijnieki, bet „Ārējā matricā” ir viens, tad lasāma informācija par 2 trijniekiem.)

“Ārējo matricu” aprēķina pēc cilvēka vārda un uzvārda skaitļiem. Tātad, mainoties uzvārdam, mainās arī matrica.

Neaizpildītās rūtiņas liecina par to, ka trūkstošo ciparu vibrācijas cilvēkam nav pazīstamas, un savā iepriekšējā dzīvē viņš šo to nav iemācījies. Šajā dzīvē cilvēka uzdevums ir saprast trūkstošo skaitļu īpašības un pacensties tās sevī attīstīt, lai kļūtu par nobriedušu un patstāvīgu personību. 

Protams, dažiem var būt aizpildītas visas matricas rūtiņas. Tas gan nenozīmē, ka šis cilvēks ir absolūtā pilnība. Tas liecina tikai par to, ka viņam jākoncentrējas uz atsevišķiem virzieniem, kas viņam šķiet īpaši svarīgi.

Karmiskie skaitļi – „Ahileja papēdis”

Tiek apvienotas ārējās un iekšējās matricas, izvēloties augstāko skaitli. Atkarībā no skaitļu daudzuma, konkrētā rūti ietvertās īpašības ir vairāk vai mazāk izteiktas.  

Trūkums – joma, kas traucē iegūt līdzsvaru. Strīdu sāks tieši par tukšo tēmu. Jo vairāk tukšumu, jo vairāk mainīsies

“Vājie” skaitļi matricā

Par “vājo” skaitli sauc abu matricu vienas nozīmes rūtiņās tikai vienreiz pārstāvētu skaitli. Tas nozīmē, ka esošā skaitļa vibrācijas ir pavājinātas. Šāda skaitļa pati vibrācija cilvēkam ir zināma, taču kā to izpaust, cilvēkam nav skaidrs. „Vājais” skaitlis prasa tikai nelielu piepūli, lai cilvēkam izdotos harmonizēt sevi.

Matricu sapludināšana

Ja abās matricās vienā un tajā pašā rūtī iztrūkst kāds skaitlis, tas uzskatāms par cilvēka Karmisko skaitli.

Savukārt, ja abās matricās vienā un tajā pašā rūtī atrodas tikai viens skaitlis, tas uzskatāms par cilvēka Vājo skaitli.

Secīgi var sākt matricas rindu un diagonāļu analīzi, kā arī sākt analizēt konkrētu skaitļu skaitu matricas rūtīs, tādējādi uzzinot, ko cilvēks ir ieguvis iepriekšējās dzīvēs, kādu dzīves skolu iziet šobrīd, kādi ir rakstura plusi un mīnusi, utt.