Savedējs

Sadaļā var atlasīt konkrētai personai labākos „kandidātus” draudzībā, darbā, mīlestībā.

Izvēlas partnerības veidu un spiež uz varaiantiem no 1. - 4.  
Ailē „Partneris” iegūst Numeroloģiskā koda skaitļu 4 variantus, kas saistāmi ar izvēlēto partnerību. 
Draudzībā primāri svarīgi ir Dzīves Ceļa un Personības Skaitļi.

Mīlā – Dzīves Ceļa, Dvēseles un Likteņa Skaitļi.

Darbā – Dzīves Ceļa, Personības un Spēka Skaitļi.

Iegūtie skaitļi ir harmoniski arī ar citiem personas Numeroloģiskā koda skaitļiem.

Savedēja vizuāls paraugs

Saderība

Sadaļā parādītas abu personu Numeroloģiskais kods un atlasīti skaitļi, kuri atbilst Harmoniskām, Saistošām, Neitrālām vai Disharmoniskām attiecībām. Tas nozīmē, ka ar cilvēkiem, kuriem attiecīgajās pozīcijās ir minētie skaitļi persona sapratīsies vai nesapratīsies.

Saderības vizuāls paraugs